Brood uit de Hemel

Kom en ontvang honing voor je ziel

Vanaf zondag 31 juli iedere zondagmorgen om 10 uur in Oud Vossemeer.

  • Laagdrempelig samenkomen met elkaar
  • Het levende Woord van het evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus
  • Delen van Getuigenis
  • Fellowship met maaltijd
Maak een gratis website.