EEN BRIEF AAN KERKLEIDERS

Geliefde broeder/zuster en kerkleider,

In deel 1 van mijn boek 'van corona naar kruis, van kruis naar kroon',  kreeg ik de opdracht om te schrijven over de tekenen van de eindtijd en die te reflecteren op onze tijd. 
Het was ook een oproep tot waakzaamheid. Ik moest denken aan de gelijkenis van de 10 bruidsmeisjes. 5 hadden hun olielampen gevuld.
In mijn beleving is olie hier een beeld van de Heilige Geest. Toen de bruidegom kwam trof Hij hen slapend aan. Toch was het hebben van olie voldoende om met Hem mee te gaan.
Elke keer opnieuw zien we hoe moeilijk het is om met Jezus te waken.
U hebt hier een fulltime bediening in gekregen en er wacht u een zwaarder oordeel. Ik denk dat deze tekst vooral te maken heeft met de verantwoordelijkheid die u heeft gekregen van God. Misschien heeft u in dit boek vaak gedacht te stoppen. Misschien werd je op die momenten persoonlijk aangesproken. Er is toch iets geweest wat u al lezend op dit punt heeft gebracht. Daarom mijn oproep in dit laatste hoofdstuk om al biddend met God juist de irritante vraagstukken nog eens te overleggen in uw hart: 

Heer is het echt zo dat de tijd nog maar kort is voordat u terugkomt?
Heer doet het ertoe of de tijd kort of lang is, want Uw wil blijft dezelfde?
Heer geef mij Uw zuivere beeld van de kerk in mijn hart.
Heer geef mij een geest van nederigheid en laat mij vanuit die geest mijn kerk 90 gaan dienen. Heer ik zie het als een kans om in groepen van 30 uit elkaar te gaan.
Heer geef mij mensen op mijn hart die U wilt aanstellen als leiders binnen deze groepen. Heer ik belijd dat ik het moeilijk vindt om de controle uit handen te geven.
Heer ik belijd dat ook wij in onze kerk apostelen, profeten en evangelisten geen ruimte hebben gegeven.
Heer help mij om samen met u deze taken in te vullen.
Heer ik ga mij samen met andere leiders voorbereiden op een nieuwe tijd waarin de prediking vanaf nu in kleine groepen gebeurt.
Heer ik zal zelf één groep gaan leiden en binnen mijn groep anderen gaan toerusten.
Heer wilt U geven dat de samenstelling van elke groep naar Uw wens zal zijn. Dat een ieder in de gemeente zich veilig zal voelen. Dat groepen in alle wijsheid per regio of wijk zijn samengesteld. Dat zij bestaan uit gemeenteleden waar alle gaven aanwezig zijn, waar alle generaties aanwezig zijn.
Heer dat groepen de bereidheid hebben om naar elkaar om te zien, dat er intimiteit is en zorg voor elkaar. Dat groepen bereid zijn met elkaar te delen.
Heer geef ook dat zij op termijn bereid zijn mensen mee te nemen. Broeders en zusters uit andere kerken, anders-gelovigen of ongelovigen.
Heer geef hen dan ook een visie en bereidheid om op te splitsen als de groep te groot wordt.
Heer wilt U hen behouden voor een geest van macht. Wilt U het leiderschap verdeeld laten zijn. Heer wilt U zorgen voor orde zoals U het bedoeld zodat U Heilige Geest alle ruimte heeft. Wilt U mij helpen in dit organische proces en zet mij vrij van een geest van organisatie.
Heer ik belijd dat ik altijd alles tot in de puntjes had voorbereid en U op die manier aan banden heb gelegd. Ik bid dat de groepen afgestemd zullen zijn op de Heilige Geest. Dat er een minimaal programma is en binnen dat programma iedereen een woord kan hebben van U.
Heer laat ons een door de Geest vervulde gemeente zijn waar alle geestesgaven worden uitgeleefd. Waar mensen elkaar de handen opleggen als U dat zegt. Waar gaven worden doorgegeven door handoplegging, waar zieken worden genezen en waar demonen worden uitgedreven.
Heer ik belijd mijn theologie hierover en moet erkennen dat Uw kracht nimmer is afgenomen maar dat wij het niet meer hebben toegelaten.
Heer ik vind deze transitie naar Uw kerk zo verschrikkelijk spannend. Ik weet dat het van U is, maar vraag al Uw kracht. Wilt U dan met Uw Geest komen met kracht en waaien met Uw geest zodat wij van daaruit eensgezind mogen werken aan een geestelijk huis wat door U wordt gebouwd op het fundament Jezus Christus. Amen 

Leiders gaat uw kerken gebruiken als trainingsfaciliteit. Uw faciliteit is geschikt om meerdere groepen van 20-30 te herbergen gedurende de week. 
Gaat uw gebouwen efficiënt gebruiken en bereid uw gemeente voor op de tijd die gaat komen. Stimuleer gebed in kleine groepen. Stimuleer huis-samenkomsten. Stimuleer het uitleven van gaven. Stimuleer discipelschap. Stimuleer evangelisatie. Laat de broeder of zuster die dit al jaren alleen doet een planning maken voor toerusting met aansluitend een evangelisatie-actie.

Ik wens u Gods rijkelijke zegen

Maak een gratis website.