HUIZEN

Wie bouwt mee aan een huis op Tholen dat de storm kan doorstaan?

Wat voor een huis wil God bouwen? Wat is er nodig? Wat zegt Gods Woord?

  • Een gebedshuis:Een 24-7 gebedshuis 2 Kr.7:13-14
  • Een krachthuis: Een huis waar de kracht van de Heilige Geest tot eer en glorie van de naam van Jezus wordt uitgeleefd door o.a. bevrijding, genezing en wondertekenen. Marcus 16: 17-18, Hand.2:44-47
  • Een broodhuis: Gemeenschap, bediening en evangelisatie Een huis waar broeders en zusters worden toegerust als huisgemeenteleider. Op zoek naar elkanders gaven. Regelmatig evangelisatie-acties. 2 Tim.2:2; Matt. 9: 36-38; Matt.16: 18-19