INTERKERKELIJK GEBED OP THOLEN

In navolging van de nationale gebedsweek blijven we met meerdere kerken bidden op Tholen.
11 mei in de Oesterschelp, Simon Lindhoutstraat 1a Tholen
Iedereen is welkom. We kijken uit om ons in eenheid te verootmoedigen voor het aangezicht van onze Heer.

Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.'

‭‭Johannes‬ ‭17:21, 23‬ ‭HSV‬‬

 

Maak een gratis website.