Angst

09-02-2021

Lezen Richteren 6 vers 1-40

Israël verkeerde in grote moeilijkheden. De Midianieten roofden namelijk elk jaar weer het land leeg. De hele oogst werd afgepakt. Daarom begon Israël in zijn nood tot God te roepen.
Gideon kreeg bezoek van de Engel des Heren. Wie weet was dat eigenlijk wel Jezus. In Richt 6 vers 12 zei de Engel: 'De Here is met U, gij dappere held'. Jezus herstelde eerst zijn identiteit.
Gideon was verbaasd, voelde zich absoluut geen held. Gideon was bang, en God begreep dat. Hij veroordeelde hem niet maar maar bemoedigde hem. Hij noemde hem 'dappere held'. Dat kun je alleen maar zijn als je bang bent. Door je angst te overwinnen word je namelijk een held. God trainde hem in zijn geloof, zodat hij ten slotte werkelijk geloofde wat God zei.
Daarna kreeg Gideon een eerste opdracht: het afgodsbeeld van Baal neer te halen. Dat beeld was nota bene van zijn eigen vader.
Ook toen was Gideon bang (Richt.6:27). Daarom haalde hij het beeld 's nachts omver. God had immers gezegd : 'IK zendt u immers en IK ben met U' ( 6:16).
Toen het volk de volgende dag woedend zijn vader ter verantwoording riep, gebeurde er een volgend wonder: de vader ging vierkant achter zijn zoon staan!! Gideon kreeg zelfs een nieuwe naam van zijn vader: 'Jerub-baal', wat betekent 'Baal twistte'. Hij wilde daarmee zeggen: 'Laat hij voor altijd Baal blijven tarten'.
Daarna kreeg Gideon een nieuwe opdracht. Hij moest de Midianieten verslaan.
Weer moest hij geloof verzamelen. Twee keer legde hij een vlies uit. Hij werd bevestigd en bekrachtigd met de Geest van God, die over hem kwam.
Hij verzamelde een leger. Wel 32.000 mannen wilden meedoen.
God wilde dat de eer naar Hém toe zou gaan en liet het leger uitdunnen. Diegenen die bang waren mochten weg. (7:3)
Hij hield 10.000 over van de 32.000.
Tienduizend was nog te veel voor God. Gideon moest ze water laten drinken. Degenen die slurpten mochten weg en diegenen die water met de hand opschepten, 300, mochten mee. Symbolisch voor het opscheppen van water met de hand is dat je dan de vijand kan zien aankomen.
Later moest hij 'luistervinken' van God en hoorde een droom waardoor hij wist dat Israël zou overwinnen.
Hij kreeg een strategie van God om de 300 mannen te verdelen in drie groepen zodat de vijand in verwarring zou raken. Uiteindelijk werden de Midianieten inderdaad totaal verslagen.
Uit deze geschiedenis mogen we leren dat 'bang zijn' niet erg is.
God begrijpt dat. God kent onze emoties, maar Hij is er niet door afgeleid, zodat Hij Zijn plan niet uitvoert. Hij wil dat we onze angst overwinnen door te geloven en te vertrouwen op Hem!
Als Hij zegt dat Hij bij ons is, helpt Hij ons met een strategie om de vijand te verslaan.
Hij is altijd met ons. Hij laat Gideon eerst de afgoden in zijn eigen leven en familie verslaan.
Je kan voor veel dingen bang zijn, voor virussen, mensen, controle, boetes, niet aardig gevonden worden, eenzaamheid, enz....
De uitdaging is om samen met God die angst in de ogen te kijken, en samen met Hem held(in) te worden.

In de Bijbel staat 365 x 'Weest niet bevreesd', voor elke dag een keer. Een van de sterkste angsten is misschien wel deze:
Spreuken 29:25
'Vrees voor ménsen spant een strik, maar wie op de Hére vertrouwt, is onaantastbaar'.
Hij wil ons, ook als we een kleine groep zijn, inzetten om de vijanden te verslaan. In ons eigen leven en ook in Nederland.
Laten we helden worden en met God onze vijanden verslaan door Zijn strategie en zo dat Hij de eer ontvangt.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader dank U wel dat U ons en onze emoties begrijpt. Dat U een remedie heeft tegen onze angst: geloof in Wie U bent en in wat U zegt!
* Dank dat U Gideon zo bemoedigde door tegen hem te zeggen: 'De Here is met U, gij dappere held', en dat U dat ook tegen ons zegt!
* Dank U wel dat U ons helpt om de afgoden in ons leven neer te halen. Wilt U ons helpen ze te ZIEN, zodat we ons daarvan bekeren kunnen.
* Wij bidden voor de 'Midianieten' in ons land. U heeft de strategieën om ze te verslaan en ons land in te nemen voor U. Wilt U Uw strategieën openbaren en ons helpen gehoorzaam te zijn.
* Maak Uw Kerk tot een Gideonsbende die door gebed en gehoorzaamheid de vijanden mag verslaan.
* We bidden voor de verkiezingen die eraan komen op 17 maart, dat er mannen en vrouwen in de regering komen die U dienen.

BIJLAGEN:
1) Een nuchtere Nederlandse ondernemer geeft helder inzicht in hoe The Great Reset zich op dit moment uitrolt.... (altijd zelf toetsen).
https://youtu.be/vhJrAuTyNoo
2) Vrijdagavond 12 febr. 19:30u workshop IN GESPREK 'Graadje dieper' over vaccin. Kom met al je vragen. Opgave: https://www.24-7gebed.nl/workshop/

Maak een gratis website.