Brief aan Thyatira

12-09-2020

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING (Tirza)
Deel 8: Openbaring 2:18-29
Brief aan Thyatira

Thyatira was een handelsstad met veel 'vakbonden' of verenigingen waar alle werknemers geacht werden lid van te zijn. Alle leden waren verplicht afgodsfeesten bij te wonen die gekenmerkt werden door dronkenschap en immoraliteit. Mensen die de feesten weigerden, kwamen bijna niet aan werk in het dagelijks leven. Je kunt je voorstellen dat de druk groot was om mee te doen met de immoraliteit, al was het maar zodat men werk en inkomen had.

In deze setting waarschuwt Jezus de gemeente van Thyatira voor het feit dat ze de 'profetes' Izebel, die misleidend onderwijs geeft, haar gang laat gaan. Door het onderwijs van Izebel worden de gelovigen op zo'n manier misleid dat ze denken dat het oké is om, én hoererij te bedrijven en afgodenoffers te eten, én Jezus te volgen. Zo werden ze misleid te denken dat ze niet hoefden te kiezen tussen het bijwonen van de afgodsfeesten en Jezus.

Een aantal jaren geleden was ik op zendingsreis in Thailand. Daar waren ontelbaar veel tempels en metershoge afgodsbeelden. Ons plaatselijk contact bracht ons naar een plek waar we deze tempels en beelden konden bekijken en foto's konden maken. Ik merkte een verdriet van binnen, ik had het gevoel dat het Jezus pijn deed als ik mee zou gaan, dus ik bleef alleen achter.

Ik praatte met de Heilige Geest over wat ik voelde en Hij bevestigde me dat ik de pijn van Jezus' hart voelde. Hij liet me zien hoe God een jaloers God is en hoe Jezus als Bruidegom verlangt naar een bruid die alleen oog voor Hem heeft - en niet voor andere goden, afgodsbeelden of tempels. Zo wilde ik alleen oog hebben voor Jezus en geen andere goden en tempels bekijken. Terwijl ik zo in mijn eentje aan het wachten was, voelde ik de aanwezigheid van God en had ik een bijzondere tijd met Hem.

Dat beeld is me bijgebleven en ik geloof dat het met dit bruidegomshart is dat Jezus tot Zijn gemeente spreekt om zich ver te houden van het misleidende onderwijs van Izebel en dat niet te tolereren. Hij verlangt naar een bruid die alleen oog voor Hem heeft en geen hoererij bedrijft, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. In vers 26-28 spreekt Jezus over de beloningen die Hij wil geven aan wie overwint:

'En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf - zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden - zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven.' (Openb. 2:26-28)

Een bruid die alleen oog heeft voor Hem en geleerd heeft geen hoererij te bedrijven of te tolereren, zal het karakter hebben ontwikkeld om de verantwoordelijkheid te dragen die komt bij het hebben van macht over heidenvolken. Zij zal het aankunnen op een goede manier met die macht om te kunnen gaan die ook Jezus van Zijn Vader heeft ontvangen. En zij zal de Morgenster van Jezus ontvangen, wat niets minder betekent dan dat Hij Zichzelf wil geven:

'Ik, Jezus ... Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.' (Openb. 22:16)

Dat is bijzonder. Als wij helemaal voor Jezus gaan en geen immoraliteit en afgoderij toelaten, zal Hij ons macht geven over heidenvolken zoals ook Hijzelf die macht van de Vader heeft ontvangen en zal Hij zelfs Zichzelf aan ons toevertrouwen.

Gebed
* Vraag de Heilige Geest je onderscheidingsvermogen te geven, zodat je op geen enkele manier misleid zult worden, vraag Hem je in de waarheid te leiden.
* Vraag Jezus je een vuur van passie te geven dat alleen voor Hem brandt en dat geen immoraliteit tolereert.

Lied
https://youtu.be/UJJP-g8f6ZI

Maak een gratis website.