De 3e wereldoorlog?

30-11-2020

CBRN is een militaire doctrine en staat voor: Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair. Militairen worden getraind in CBRN-oorlogsvoering.
In de eerste wereldoorlog werden chemische middelen ingezet op het slagveld. Het gifgas werd verspreid door de loopgraven waardoor tienduizenden soldaten stierven.
De tweede wereldoorlog eindigde met de capitulatie van Japan nadat op de steden Nagasaki en Hiroshima een atoombom was neergekomen.
In de eerste en tweede golfoorlog was Saddam Hoessein in het bezit van grote hoeveelheden zenuwgas. Voldoende om de wereldbevolking te elimineren.
In 1995 Laat de Japanse sekteleider Shoko Asahara Sarin verspreiden in de metro van Tokyo. Dezelfde sekteleider liet bewust sekteleden besmetten met ebola in Afrika om dit vervolgens te verspreiden over de continenten.
Nog maar kort geleden gebruikte President Assad van Syrië chemische strijdmiddelen tegen zijn eigen bevolking.

Gedurende de koude oorlog hebben wij veelal gedacht dat een nucleaire oorlog de grootste dreiging was.
Inmiddels zijn militaire deskundigen zich bewust van het gevaar van andere middelen die, mits goed ingezet, geen 'collateral damage' (bijkomende schade) hebben.
Waar nucleaire wapens een groot vernietigend effect hebben en oncontroleerbaar, kunnen biologische wapens beheersbaar zijn. Ik zal dit uitleggen.

Wij zien dat het wapen wat nu gebruikt wordt Biologisch is en Corona heet. Het is zeer goed mogelijk dat dit virus ontwikkeld is in een militair biologisch laboratorium. Het virus heeft in ieder geval een eigenaar want in 2015 is er namelijk een octrooiaanvraag gedaan voor Covid-19. https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/covid-19-op-octrooiaanvraag-uit-2015-hoe-kan-dat
Met deze wetenschap is het aannemelijk dat er al lange tijd een vaccin bestaat en verklaarbaar dat vaccins in korte tijd wereldwijd beschikbaar zijn.
Waar Saddam Hoessein en Shoko Asahara worstelden met het vraagstuk hoe te verspreiden, is dit virus viraal gegaan door de tijdgeest te gebruiken.
Een tijd die wordt gekenmerkt door o.a. mediamagnaten die gezamenlijk één geluid brengen. Elk ander geluid wordt in de kiem gesmoord en zorgvuldig van Facebook, Youtube en Twitter verwijderd.
Het virus is niet de vijand, maar een aantal mensen aan de top die middels 'mind control' op wereldniveau controle hebben over de wereldpopulatie.
De eeuwenoude 'verdeel en heers tactiek' wordt hier gebruikt en is op dit moment in het stadium van 'the point of no return'. Het kan nu jouw buurman zijn die jou aangeeft. Mind control heeft van jou een potentieel gevaar gemaakt als je de maatregelen niet stipt opvolgt.

In de tijd van Jesaja kwam er ook overheersing over de bevolking vanuit Babylon.
Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid, en de zonde als met dikke wagentouwen, die zeggen: Laat Hij haast maken, vaart zetten achter Zijn werk, zodat we het zien. Laat het naderen, laat het komen, het raadsbesluit van de Heilige van Israël, zodat wij er kennis mee maken.
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Jesaja 5: 18-20

Dezelfde geest van Babylon heerst nog steeds in de huidige wereldsystemen en zien we steeds opnieuw de kop op steken.
Jezus had in Zijn tijd te maken met de krachten en machten van het Romeinse rijk.
Hij zag deze geestelijke macht als geen ander en constateerde dat juist Zijn komst verdeeldheid brengt:
Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.'
‭‭Mattheüs‬ ‭10:34-37‬ ‭HSV‬‬
Wees daarom niet ongerust als jouw mening in deze tijd niet wordt geaccepteerd of dat er gelijk spanning ontstaat als jij je mengt in een gesprek. Jij bent namelijk degene die spiegelt. De persoon die het goede goed noemt en het kwade kwaad.
Jij bent namelijk die persoon die ziet en gelooft wat er geschreven staat.

Welkom in de 3e wereldoorlog. De grootste misdaad tegen de mensheid ooit.

Ter bemoediging wil ik graag nog een paar woorden uit de overdenking van afgelopen zaterdag herhalen. Tirza sprak over het verbreken van het 7e zegel:
Wist je dat van de ongeveer 400 verzen in het boek Openbaring, minder dan 20 direct over vervolging van de heiligen gaan? Dat is minder dan 5%... Dit noem ik niet omdat de vervolging niet erg zou zijn, maar het is om aan te geven dat dit niet het hoofdthema van het boek Openbaring is. Het hoofdthema is dat Jezus Zijn plan uitvoert om het kwaad te vernietigen en alles te herstellen, samen met Zijn bruid. De eerste woorden van het boek zijn immers: 'Openbaring van Jezus Christus'. Niet: openbaring van de antichrist.

Wat een bemoediging dat de werkelijke strijd in de handen van onze Heer is en dat deze dingen moeten gebeuren: Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Het is dan bijna tijd. Matt.24: 33

Dankgebed:

 • Dank U Heer voor Uw trouw en goedheid.
 • Dank U voor Uw Woord.
 • Dank U dat de werkelijke strijd aan U is.
 • Dat wij Uw Woord mogen gebruiken als een tweesnijdend scherp zwaard wat scheiding brengt tussen ziel en geest.
 • Dank U Heer dat U in de eerste plaats scheiding wilt brengen tussen onze ziel en geest.

Gebed:

 • Leer ons om dagelijks ons vlees te kruisigen en onze ziel onder de autoriteit te brengen van de geest.
 • Heer leer ons het kwade van het goede te onderscheiden en leer ons dat te zien en te benoemen hoe het daadwerkelijk is.
 • Heer leer ons met Uw wapens te strijden.
 • Dank U wel Jezus dat U zich openbaart in deze tijd.
 • Dank U wel dat in deze tijd Michaël zal opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat.
 • Dank U wel dat Uw volk zal ontkomen (Daniël 12: 1)
 • Dank U wel dat wij met U zullen blinken als de glans van het hemelgewelf.
 • Dank U wel voor Uw ongeëvenaarde genade.

Toon ons Uw macht O God
https://youtu.be/fWaomyZTm_Y

Maak een gratis website.