De geest der waarheid

25-02-2021

Lezen: Joh.14:15-28
'En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn,
de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet , maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.'
In dit gedeelte belooft Jezus Zijn discipelen dat Hij hen (en ook ons) niet als wezen achter zal laten.
Joh. 16: 5-15.
De Heilige geest troost niet alleen, maar overtuigt de wereld ook van zonde, gerechtigheid en oordeel en Hij leidt ons in de volle Waarheid.
We kunnen gewoon niet zonder de Heilige Geest !

Waarom is de Heilige Geest zo belangrijk ?
De Geest van God geeft ons:
1 Persoonlijk besef van Gods liefde. Rom.5:5
2 Inzicht in wie de Here Jezus is. Hem recht te kennen. Joh.16:15
3 De juiste woorden in moeilijke omstandigheden. Luc.21:15, Hand.29
4 Hulp in onze zwakheden, troost en kracht. Rom.8:26
5 Bevrijding van zonde, ziekte en gebondenheden. Hand.5:16, Hand.10:38
6 Echte vrede en vreugde. Rom.14:17
7 Vernieuwing van denken. 2Tim.1:7
8 Gods leiding, Hij leert en onderwijst. Romeinen 8:14
9 Gods Geest is ons onderpand van het eeuwige leven. 2Kor.1:22
De Geest maakt levend en krachtig en getuigt met onze geest dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn.Rom.8:16,17.

Een Visioen ;
Tijdens de aanbidding in een Gemeente kreeg ik een beeld over de Heilige Geest.
Ik zag dat Gods handen vanuit de hemel een witte duif vrij lieten
De duif bleef maar rond vliegen steeds naar beneden en dan weer omhoog, duidelijk op zoek naar een goede plek om neer te dalen.
Op de aarde werd opeens een heel grote bijbel zichtbaar, die open gelegd werd. De duif daalde daarop neer en bevruchte Gods woord.
De woorden werden levend en de letters kwamen uit de bijbel en gingen als levende woorden doen wat beloofd was.
Gods Geest en Gods Woord moeten samenwerken.
Het Woord zonder de Geest blijft een dode letter.
De Geest zonder het Woord blijft zweven, net als de duif, zonder bestemming.

Wat hebben we de kracht uit de Hemel nodig !
Hand. 2:2-6
'Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vervulde het gehele huis
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken Gods Woord met vrijmoedigheid.
Velen werden gered, genezen en bevrijd, halleluja
Wat is er toch misgegaan, dat we dit nu niet meer zo beleven, enkelen uitgezonderd.
Zonde, wereldsgezindheid, hoogmoed, misleiding, religie en eigen kracht?

Laten we vaak bidden om honger en dorst naar Gods Woord en Geest. Amos8:11.
De Heer belooft dat ook in Lucas11;13.
Ook in Joël2:28-32 staat een geweldige belofte voor de eindtijd, wat zien we daar naar uit!
En de Geest en de Bruid zeggen: Kom Heer Jezus , kom spoedig.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank u Heer voor Uw zorg voor ons, dat U ons niet als wezen hebt achtergelaten.
* Dank U Heer dat U die in ons is, groter is dan die in de wereld is.
* Dank U voor Uw beloften dat U Uw Geest geeft aan wie daarom vragen.
* Dank U dat U het beste voor het laatst heeft bewaard.

* We bidden om vergeving dat we Uw Geest zo vaak niet de ruimte geven, die U toekomt.
* We bidden om vergeving waar we U bedroefd hebben.
* We bidden dat U honger en dorst wilt geven naar meer van Uw Geest.
* We bidden dat velen weer op zoek zullen gaan naar Uw woord.
* We bidden, Heilige Geest, overtuig van zonde , maar ook van de Waarheid, die alleen bij U te vinden is.
* We bidden dat we een regering krijgen, die in zal zien, dat ze het zonder U niet gaan redden.
* We bidden om Esthers en Mordekai's, die opkwamen voor hun volk met gevaar voor eigen leven.
* We bidden voor Jaap Dieleman, die zo moedig stáát voor u in ons land, en we bidden bescherming nu hij in the picture staat en negatief wordt afgeschilderd. (zie bijlage)
* We bidden voor het evangelisatie-tijdschrift dat Jaap verspreidt over Nederland. We bidden dat alle media-aandacht mensen juist aanzet tot lezen.
* We bidden voor bescherming van alle andere moedige klokkenluiders.
* We bidden dat nog veel mensen gered, genezen en bevrijd mogen worden, zoals tijdens de eerste Gemeente het geval was.
* We bidden om vernieuwing en herstel van Uw Lichaam de Gemeente.

BIJLAGEN
1) NOS bericht over Jaap Dieleman en het tijdschift dat hij verspreidt. Blijf bidden voor Gods werk door dit tijdschrift heen.
https://nos.nl/l/2370078

2) Vrijdagavond 26 febr. Workshop 'IN GESPREK Graadje Dieper', avond speciaal over de inenting met veel info. 19:30 tot plm.22:00u, per internet. Link ontvang je na opgave.
https://www.24-7gebed.nl/workshop-26-februari-2021/


Maak een gratis website.