De kracht van het bloed van Jezus

24-03-2021

'Want u weet dat God een losprijs heeft betaald om ons te redden van het lege leven dat we van onze voorouders hebben geërfd. En het werd niet betaald met alleen goud of zilver, die hun waarde verliezen. Het was het kostbare Bloed van Christus, het zondeloze, vlekkeloze Lam van God.' (1 Petrus 1:18-19)

Hoe komt het toch dat we als christenen zo weinig stilstaan bij de kracht van het Bloed van Jezus? Je hoort er haast geen preken meer over.

Satan wil niet dat de mensen de volle reikwijdte van Christus' Bloed beseffen, want het Bloed ​heeft hém overwonnen.
Liever houdt hij christenen vast in verslagenheid en machteloosheid. Maar... 'zij (dat zijn wij) overwonnen hem (satan) door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en door hun leven niet lief te hebben tot in de dood'! (Openbaring 12:11)
We leven in moeilijke tijden en we moeten geen tijd verspillen aan 'feel good' preken: we hebben de Waarheid en de Kracht van de onverkorte boodschap van het Evangelie zó hard nodig!

WAAROM IS HET BLOED VAN JEZUS BELANGRIJK?
Moraliteit houdt je misschien uit de gevangenis, maar alleen het Bloed van Jezus Christus kan ons redden van de hel.
De bijbel vertelt ons dat het loon van de zonde de dood is. Er is een losprijs die betaald moest worden voor ons leven, die wijzelf niet konden betalen. Jezus betaalde deze prijs met Zijn kostbare Bloed! Hij verloste ons van de zonde en de dood. Nu zijn wij kinderen van God geworden, en in plaats van de hel mogen we erop vertrouwen dat de hemel ons thuis is.

Binnenkort vieren we Pesach (het Bijbelse Paasfeest). Het is goed om ons te realiseren hoe belangrijk de Torah (Gods leefregels) is in Leviticus. Gods wetten zijn niet irrelevant geworden door Jezus kruisdood, maar blijven buitengewoon belangrijk. Het is als het ware Gods 'algoritme', Gods voorwaarde, waardoor Zijn zegen tot ons kan stromen.

Wat wel veranderd is, is dat wij het eeuwige leven niet binnengaan doordat wij proberen Gods wetten strikt na te leven, maar door ons geloof in het offer van Jezus en de inwoning van de Heilige Geest.
Satan probeert altijd vervalsingen in plaats te stellen van de heilige dingen van God en misleidt ons door ons te laten denken dat we onszelf wel even kunnen vrijmaken van de macht van zonde en dood als wij een goed en dienstbaar leven leiden. Zo zie je in verschillende heidense religies dat mensen ritueel dieren en kinderen offeren in hun zuiveringsceremonies.

Maar alléén de kracht van het Bloed van Jezus is zo groot dat het ons in staat stelt om een ​​overwinnend leven te leiden. Laten we bidden om nóg meer de diepte te leren kennen van wat Jezus' Bloed in ons leven kan uitwerken. En in onze gebeden en in ons land.

GEBED
Vader, we waren ver van U verwijderd, gedoemd om naar de hel te gaan. Maar Jezus' Bloed heeft de vloek van de dood, zonde, ziekte, depressie -alles wat je maar kunt bedenken- over ons leven verbroken! Hij heeft ons heilig en aanvaardbaar gemaakt voor God en we zijn werkelijk vrij! Woorden schieten tekort.... Dank U.

VOORBEDE
• Vader, breng ons dichter bij U. Help ons om de volle breedte en diepte van wat op Golgotha ​​gebeurd is te begrijpen.
• Maak ons standvastig in deze verwarrende en spannende tijd waarin we leven.
• Bescherm ons en onze dierbaren.
• Help ook onze broeders en zusters die het moeilijk hebben en die nog steeds niet beseffen in wat voor een tijd we leven.
• We roepen genezing uit over allen die ziek zijn, in Jezus' naam.
• Wees ook met de kinderen, en met hun ouders en allen die bij de opvoeding betrokken zijn.
• Vader, we bidden dat U hetgeen regeringsleiders ten kwade hebben bedacht, ten goede zult keren.

BIJLAGE
Video The importance of the Blood of Jesus
https://youtu.be/vlbPuf-OpcY

Maak een gratis website.