De kracht van samen bidden

24-11-2020

Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde eenparig (eensgezind) zullen begeren, het hun ten deel zal vallen, van Mijn Vader, die in de hemelen is, Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.
Matth. 18:19-20

Wat is nu precies gemeenschappelijk gebed?

Het gaat om het lichaam van Christus, de leden van Zijn lichaam staan bij het bidden in verbinding met het hoofd, de Heer Jezus Christus, onder leiding van de Geest van God.
Er zijn tenminste 2 personen nodig.

Het woord "eensgezind" (vers 19) komt van het Griekse 'sumphoneo', en betekent letterlijk 'samen klinken, samen verwoorden, samen spreken, samen eens zijn'. (symfonie)
Dit woord kun je uitleggen als de afspraak dat je het met elkaar eens zult zijn. We zijn dan niet door de Heilige Geest op een lijn gebracht, maar besluiten dat we het eens zullen zijn met elkáár, met de achterliggende gedachte, dat men in staat is om God iets te laten doen wat Hij eigenlijk niet van plan was. Eigenlijk wil God het niet, maar als jij en ik het eens zijn, moet Hij Zich bij onze plannen neerleggen. Het klinkt wat cru, maar dat is wel wat we onbewust nogal eens denken bij dit vers. Iets wat je samen besluit dan moet God het wel doen.

De sleutel ligt in vers 20, als Jezus in ons midden is, "het hoofd van het lichaam" geeft Hij uiting aan Zijn wil en gedachten, en worden wij met Hem op één lijn gebracht. Dan worden we door de Heilige Geest eensgezind met Hem, en bidden we Zijn wil.

Als we samen bidden, dan is het goed te luisteren wat de vorige bidder gebeden heeft, en in één lijn te blijven, want Hij geeft uiting aan Zijn gedachten en wil, en dat heeft als gevolg dat we eensgezind zijn en bidden.
Soms is een gebedspunt met één gebed klaar, en soms blijft de zalving van Gods Geest bij een bepaalde kwestie, en bidden er 20 mensen voor.

Samen bidden in de Naam van Jezus, want in die naam zijn we bij elkaar, als leden van het lichaam spreken we in de naam van ons Hoofd, en dan ontdekken we iets heel fijns, Jezus zelf is in ons midden, en de Geest van God geeft leiding en richting, vuurt ons aan. Zo is onze gebedstijd een uitdrukking van ons één zijn met Jezus en onze eenheid met Hem.

Gezamenlijk gebed heeft wel een beetje orde nodig.

- We hoeven geen lange gebeden te bidden maar we mogen ruimte en tijd en ook gebedsonderwerpen overlaten voor elkaar. Te lange gebeden haalt ook gauw de concentratie van anderen weg. Niemand hoeft in zijn eentje alles te bidden. De kracht van 'samen' is 'je te laten aanvullen'.

- We mogen 'verticaal' blijven bidden, dus gericht op God, en niet 'horizontaal' door het geven van informatie aan andere mensen via gebed. Of kleine preekjes houden in onze gebeden.

- Samen Gods Woord lezen en uitbidden is vaak heel verrassend. Omdat ieder weer iets anders ontvangt uit een Bijbelstukje. Gods Woord brengt meestal verrassende openbaring van God en maakt het gebed zeer levend.

- Jezus zelf leerde bij het Onze Vader, dat we bij het bidden niet eindeloos veel woorden hoeven te gebruiken.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. (Matth. 6 vers 7)
Natuurlijk kun je thuis een uur bidden of langer, maar in gezamenlijk gebed kan het gebruik van veel woorden de flow van het gezamenlijk gebed neerhalen omdat niemand kan aanhaken bij een bepaald punt, of zijn eigen punt alweer kwijt is.

- Als we kort bidden dan kan de ander sneller aanhaken met wat God in zijn of haar hart gelegd heeft over dit onderwerp.
Ook het "wereldtournee-gebed" - dus als je van een zendeling in Afrika, naar een gebedsgroep in Londen, via de genezing van je oma's allergie, naar een zuster die van de Heer is afgedwaald in Australië - kan het gebed nogal onsamenhangend maken. Als de koers niet helder is, kunnen de anderen het niet volgen en raken we gemakkelijk onze focus en ons enthousiasme kwijt.
Dan zijn het veel verschillende onderwerpen waar een ander niet zo makkelijk op kan reageren met gebed.

Er is kracht in gezamenlijk gebed, God hoort onze gebeden en zal ze op Zijn tijd verhoren.
Zou Hij die het oor plantte, niet horen? Die het oog vormde, niet zien? (Psalm 94 vers 9)
Wie oren heeft om de Heer en Herder te horen, luistert naar Zijn hartenkreet.

Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden (Ezech. 22;30)
Zo roept de Heer ons op, Zo daagt Hij ons uit, wie springt er in de bres?
Kan ons gezamenlijk gebed gevonden worden door Hem?

Danken:
* Vader, dank U dat we sámen mogen bidden.
* Vader, dank U wel dat U in ons midden bent bij onze gebedstijd, Uw Tegenwoordigheid is ons zo kostbaar.
* Dank U dat we in Uw Naam mogen bidden onder de leiding van Uw Geest.
* Dank U Here Jezus dat U ons hoofd bent, en wij Uw Lichaam, Uw Bruid.

Bidden:
* We bidden dat we leiding van Uw Geest mogen ontvangen bij ons gebed.
* Vader we bidden voor ons land, dat mensen wakker mogen worden en Uw waarheid mogen gaan zien
* We bidden voor onze jeugd en kinderen, die in deze tijd gevormd worden. Wij bidden dat ze mensen om zich heen mogen hebben die U kennen, dat ze beschermd mogen worden.
* We bidden voor onze regering, dat ze U gaan zoeken en vinden. We bidden voor Mark Rutte dat hij zijn verantwoording gaat beseffen tegenover U.
* We bidden voor de christelijke partijen, en hun vertegenwoordigers.

Maak een gratis website.