De tijd van het beest

13-03-2021

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 30: Openbaring 13

Lezen Op.13We zagen in Op.12 dat de grote draak, de satan, uit de hemel werd gegooid en in grote grimmigheid op aarde de vrouw en haar nageslacht vervolgt, allen 'die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben'.
Hieraan herken je dus de heiligen - dat ze de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
Kan dat ook van óns gezegd worden?
Goede check!
Dan komt uit de zee - de mensenmassa van de volkeren - een groot beest omhoog. Het heeft zeven koppen en tien horens met kronen erop.

Voordat we verdergaan eerst iets over het tijdspad van de eindtijd.
We kunnen Openbaring lezen alsof alles in de volgorde gebeurt waarop het beschreven is. Maar er zijn ook meer mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn goed om te onderzoeken om een zo breed mogelijk denken te ontwikkelen. Om niet te star te zijn in ons denken van 'zo moet het en zo zal het zijn', waardoor we het gevaar lopen de tekenen van de tijd te missen en de tijd niet goed te kunnen duiden. Jezus zei: 'Ik zeg jullie deze dingen opdat jullie ze zullen herkennen!'
Lees Joh.14:29

Gisteren lazen we in de overdenking de vraag of wij onze handtekening willen zetten onder Góds Plan, en niet dat Hij Zijn handtekening zet onder óns plan. Onder ónze theologie. God gaat Zijn Plan niet vervullen naar ónze theologie. Dus laten we open zijn, en alle theologie en overtuiging in Zijn handen geven.

Ik vraag me af of het zo zou kunnen zijn dat Op.13, het openbaar worden van het systeem van het beest, ofwel de misleiding van het beest, in feite al samenvalt met Op.6, de opening van de zegels.
Bij de opening van het eerste zegel verschijnt een wit paard, met een ruiter die een boog heeft (geen pijl of zwaard) en een kroon op zijn hoofd. Hij trekt uit 'overwinnende om te overwinnen'.
Dat geeft de indruk dat hij de hele wereld overtrekt en overwint, zonder pijl, dus zonder bloedvergieten.
De kleur wit zou erop kunnen slaan dat hij de aard heeft van de engel des lichts. Dan zou dat dus heel goed de misleider kunnen zijn, die zonder bloedvergieten de hele wereld in de ban van zijn leugen brengt. De kroon (corona) op zijn hoofd.
Zou deze misleider die het paard berijdt het systeem van het beest kunnen zijn? Dat het in Op.13 nog eens uitgelegd wordt, nu met meer details voor meer herkenning?
Uiteindelijk zal er uit dat beest een antichrist tevoorschijn komen en/of iemand als een 'valse profeet', maar die kunnen zich alleen maar voluit manifesteren als de wereld al naar hun hand gezet is. Voordat de antichrist zich kan openbaren moet zijn systeem zijn geïnstalleerd.

In Op.10:7 worden de twee getuigen door 'het beest, dat uit de afgrond opkomt' gedood. En dat terwijl we Op.13 nog niet gehad hebben. Dus ik krijg de indruk dat dat beestsysteem de grote manifestatie van de tegenstander is in de eindtijd, en dat zich dat al in een vroeg stadium in Openbaring gevestigd heeft.
En uiteindelijk zal het een lichamelijke manifestatie krijgen. Zoals Jezus vlees en bloed werd, zal satan ook vlees en bloed worden. Hij zal werkelijk in zijn volle kracht en slechtheid zichtbaar worden.

Ik vraag me af of we nu leven in de tijd dat dat systeem zich aan het settelen is.
Dat in deze tijd het beestsysteem in opstelling wordt gebracht. Dat deze crisis dient om de mensheid door angst en ziekte in een soort misleidende trance of hypnose te brengen om ondertussen ongestoord hun waardensysteem - The Great Reset - in te kunnen voeren.

Onderzoek zelf de waarden die bij dit systeem horen. Passen die bij het beest dat opkomt uit de zee? Zijn het kenmerken, of merktekens van het beest?

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U Uw Plan met de aarde aan het uitwerken bent. Maak ons daar meer en meer bewust van Heer, dat we niet zomaar leven, maar dat U ergens naar toe werkt! Dat U vanaf het begin het einde beschreef, en dat alles uitkomt wat U hebt gezegd. Geen woord van wat U zei gaat verloren.
* Heer, U vraagt ons in te stemmen met Uw Plan. Dat is niet gemakkelijk als het er heftig uitziet. Help ons om innerlijk 'ja' te zeggen tegen deze tijd waarin we leven.
* Dank U dat Uw Plan ons tegelijkertijd een geweldig uitzicht geeft: Uw Komst, onze priestertaak, wij als bruid en een grote oogst die binnen gaat komen. Heer train ons om onszelf elke dag te voeden met Uw Plan en Uw Woord.
* Heer, we bidden om de Geest van genade en smeekbede over ons land. Nu we vasten voor de verkiezingen en bidden voor ons land, voor vrijheid, voor rechtvaardigheid, voor waarheid, voor meer van God in ons land - HEER LEER ONS VOLK BIDDEN!!
* Help ons om Uw Woord te lezen en serieus te nemen. Dat Uw Woord ons leven wordt. We leven niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit Úw Mond uitgaat!
* Bewerk in ons land een aardverschuiving naar waarheid en recht!
* Maak ons land WAKKER voor U en voor de schrijnende werkelijkheid, en vul ons met Uw Heilige Geest!

Maak een gratis website.