De troonzaal van God

17-10-2020

Na de dertig beschrijvingen van Jezus en nadat Hij Zijn gemeente aansporend heeft toegesproken, laat Jezus ons in Openbaring 4 weten dat er een deur geopend is in de hemel waardoor wij naar binnen kunnen gaan om openbaring te ontvangen en onder de indruk te raken van de majesteit van God in Zijn troonzaal. Dit is ook de plek waar wij met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten; ver boven alle machten en krachten.

Ik geloof dat God ons deze deur in Openbaring 4 heeft gegeven, zodat we alles wat we in de eindtijd meemaken, vanuit het perspectief van Gods troonzaal mogen zien. Bij alles wat er gaat gebeuren, mogen we weten dat er een God op de troon zit Die alles in Zijn hand heeft, en mogen we weten dat wij daar een plek van autoriteit in voorbede hebben voor de dingen die in de wereld gebeuren. Het is als het ware onze thuisbasis van waaruit we leven en werken voor Gods Koninkrijk. Het is belangrijk deze plek te kennen en vanuit deze plaats te leven. In de eerste plaats om op te gaan in de schoonheid van God:
Psalm 27:4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.
En in de tweede plaats dus om vanuit deze plek de hemel op aarde vrij te zetten tijdens de eindtijd, zodat we volop met Gods plannen meewerken en overeenstemmen. Er is maar Eén Die het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Dit te weten en deze plek te kennen en te hebben als 'thuisbasis' helpt ons ook om te volharden als er veel verdrukking is.

Hieronder een aantal dingen om te overdenken en biddend en aanbiddend door te nemen:
*Openbaring 4 beschrijft de troonzaal van God en wat er allemaal is. Een aantal aspecten die Gods schoonheid openbaren:
- De ultieme realiteit: God Zelf is daar en Hij zit op de troon (4:2);
- De schoonheid van God: hoe Hij eruit ziet, wat Hij voelt en hoe Hij handelt (4:3);
- De schoonheid van Gods partners (4:4);
- De schoonheid van Gods kracht: manifestaties van kracht (bliksemstralen, donderslagen en stemmen) (4:5a);
- De schoonheid van het vuur van de Geest: zeven vurige fakkels voor de troon (4:5b). (Openbaring 15:2 beschrijft dat de glazen zee ook gemengd is met vuur.)
*Openbaring 4:3 En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.:
- Jaspis:
Hoe God eruit ziet; jaspis is een kristalheldere steen (Openbaring 21:11). Dit laat Gods schitterende glorie en Zijn heiligheid zien.
- Sardius:
Wat God voelt; sardius is een dieprode steen. Dit geeft weerhoe diep en vurig de liefde is die God voor ons voelt.
- Regenboog:
Hoe God handelt; de regenboog is een teken van Gods genade. Als alleen de heiligheid en passie/jaloersheid van God er zouden zijn, zouden wij verteerd worden als we in de buurt zouden komen. Door de genade van God kunnen wij vrijmoedig tot Zijn troon naderen (Hebreeën 4:16).
- De levende wezens rond Gods troon zijn vol ogen (4:6, 4:8): ogen staan voor openbaring.

Ik wil nog een stukje delen van iets wat ik een aantal jaar geleden geschreven heb om mensen te helpen de realiteit van de troonzaal van God te ervaren. Mijn gebed is dat het je zal helpen ook door die deur te gaan en de werkelijkheid van Gods troonzaal te zien:
'... Hoe meer ik onder de indruk raakte van de hemelse realiteit, hoe meer ik ervan leek te kunnen onderscheiden. En hoe meer ik ervan onderscheidde, hoe meer ik onder de indruk raakte. "Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid!" Vierentwintig ouderlingen in wit linnen kleren bogen zich diep neer terwijl ze gouden kronen voor de troon neerlegden. Het leek alsof ze zelf koningen waren, maar ze erkenden het koningschap van Degene op de troon als het ultieme koningschap waar dat van hen een afspiegeling van was. Uit de troon hoorde ik stemmen, die klonken als donderslagen en bliksems. Voor de troon brandden zeven enorme fakkels. Ik zag ook vier wezens die helemaal vol ogen zaten die maar op één ding gericht waren; de Koning op de troon. Ze waren zo onder de indruk van Hem Die op de troon zat, dat ze niet anders konden dan Hem continu aanbidden. Ik hoorde hun krachtige stemmen roepen vanuit het diepst van hun hart: "Heilig, heilig, heilig is Hij Die is en was en komen zal!" Tienduizenden engelen bogen vol ontzag en riepen: "Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging."
"Amen" riep ik, "Amen!" Hij is ook al mijn aanbidding waard. ...'

Gebed:
- Dank God voor de openbaring die Hij ons heeft gegeven over de troonzaal in de hemel waar Hij troont als Enige God ver boven alle machten en krachten.
- Vraag Hem de realiteit van Zijn troonzaal (nog meer) aan jou te openbaren, dat je vanuit die realiteit mag leven, ver boven alle stormen uit die in de wereld woeden.
- Vraag God je te helpen vanuit deze plek voorbede te doen en overeen te stemmen met Zijn plannen, dat dit heel concreet zal worden in je leven.

Maak een gratis website.