Dinsdag 28 april 2020

28-04-2020

DINSDAG 28-04-2020

Al de rijkdom van de wereld lijkt in 6 weken te zijn verdampt. Steunfondsen vanuit de Europese bank worden opgezet om honderden miljarden euro's rond te gaan pompen zodat landen het nog een paar maanden uithouden. Ja je hoort het goed: LANDEN. Niet alleen bedrijven gaan failliet, maar ook landen zijn bankroet.

De vraag komt bij mij op: 'wat is nu werkelijk van waarde?'

Ik moest aan de rijkdom denken van Koning Salomo. Hij bouwde een tempel en paleis wat zeer waarschijnlijk de grootste rijkdom van heel de aarde bevatte.

Echter er komt een tijd waarin zelfs deze rijkdom van Koning Salomo zal verbleken:

Openbaring 21: 18-24

De stad zelf was van zuiver goud en zo doorzichtig als glas. De muur bestond uit een doorschijnend edelgesteente, uit diamant en was gebouwd op een fundering van twaalf lagen die met allerlei edelstenen versierd was: de eerste laag met diamant, de tweede laag met lazuursteen, de derde met robijn, de vierde met smaragd, de vijfde met sardonyx, de zesde met sardius, de zevende met topaas, de achtste met beryl, de negende met chrysoliet, de tiende met chrysopraas, de elfde met saffier, de twaalfde met amethist.

De twaalf poorten waren parels, elke poort bestond uit één parel. En de hoofdstraat was van zuiver goud, als doorzichtig glas. Ik zag in de stad geen tempel, want de Here, de Almachtige God, en het Lam zijn Zelf haar tempel. De stad heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God en het Lam is haar lamp.

Lied: Lichtstad met uw paarlen poorten

https://youtu.be/3b3paFMMsFs

⏰ 10 -11 uur

Gebedsonderwerp: Gods Kerk in Nederland

Gebed 1: eenheid

* Belijd de verdeeldheid die zo lang in het Lichaam van Christus heeft gespeeld.

* Bid voor een zuivere visie vanuit Gods Woord en Geest op wat God met eenheid bedoelt.

*Bid dat wij als Kerk één zullen worden zoals Jezus en de Vader één zijn, opdat de wereld zal zien dat de Vader Jezus gezonden heeft. Johannes 17: 21

Gebed 2: leiderschap en macht

* Bid dat alle zelf-gebouwde structuren van leiderschap en macht zullen verdwijnen en dat de kerk die Jezus bouwde in 3 dagen met Zijn dood en opstanding zal opstaan in volle glorie.

* Bid om herders naar God hart, met een nederig hart zoals Jezus.

Gebed 3: verdrukking

* Bid om God-gestuurde klokkenluiders die een heldere blik op de actuele situatie kunnen geven

* Bid dat we als Kerk de moed hebben om de werkelijkheid onder ogen te zien en niet in onze comfortzone te blijven denken.

* Bid dat wij in Nederland voorbereid zijn op verdrukking. Dat wij in alle wijsheid nu al kerk worden zoals in Handelingen staat beschreven. Dat wij onze huizen openstellen voor interkerkelijke huisgroepen. Als de verdrukking plotseling komt wij onze samenkomsten voort kunnen zetten.

⏰ 14 -15 uur

Gebedsonderwerp: Standvastigheid en vastberadenheid

Gebed 1:

* Dank God voor gebedsgroepen bij Defensie, Rijksgebed, Bedrijfsgebed, 24-7Gebed, en alle andere gebedsinitiatieven, vooral in deze tijd.

* Bid dat we als bidders standvastig en vastberaden zullen zijn in gebed zoals God dat opdraagt aan Jozua, zodat hij alle grond kreeg waar hij zijn voet zette.

* Bid dat wij net als Jozua dag en nacht Gods woord zullen overdenken opdat het land aan ons gegeven wordt. (Joz.1)

Gebed 2:

* Bid dat onze gebeden krachtig zullen uitwerken in overheid, bedrijfsleven, defensie, economie, onderwijs, zorg, media, entertainment. Bedauw ons land met Uw Heilige Geest en uw Tegenwoordigheid.

* Bid dat we als bidders bereid zijn om standpunten in te nemen op de werkvloer en fijngevoelig zijn voor Gods opdrachten.

Lied : Jeruzalem, stad van goud

https://youtu.be/u-IC7tW71Xk

Maak een gratis website.