Maandag 20-04-2020

16-04-2020

De tijd komt en is nu

Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.
En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.
Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.
Johannes 16: 2-4
Is deze tijd gekomen?
Met enige zekerheid durf ik te stellen dat een geboorte aanstaande is. Een geboorte van de mensheid? Een geboorte van de aarde? Gods woord beschrijft in ieder geval dat de aarde met de mensen die daarop leven door weeën heen zullen gaan. Het kenmerk van weeën is dat zij steeds korter elkaar opvolgen en dat zij steeds heftiger worden.
Als de droogte van dit jaar(Australië), de sprinkhanen van dit jaar(o.a. Somalië) en het coronavirus tot de weeën horen, dan kunnen we stellen dat dit nog niet voorstelt en maar het begin is. Ik ben benieuwd wat de ontsluitingsweeën brengen? En wat nu als de persweeën zich aandienen?
En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden, lezen we in Mattheus 24: 22.
Gelukkig geeft Jezus ons hoop en uitredding.
In Johannes 5: 25 lezen we:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.


Gebed 10-11 uur
Gebedsonderwerp: Geestelijk onderscheid
Gebed 1: waakzaamheid
* Bid dat Gods kinderen waakzaam zijn in deze tijd. Dat zij de tekenen van de tijd zullen onderscheiden. Dat zij hun olielampen gevuld houden, vol van de Heilige Geest en dat zij samen met Jezus blijven waken.
* Bid voor inzichten t.a.v. deze tijd. Dat we het profetisch woord gaan herkennen en deze teksten kunnen plaatsen in deze tijd.
* Bid dat jongeren visioenen krijgen en profeteren. Dat ouderen dromen krijgen. Bid dat zij de vrijmoedigheid hebben om deze te delen.
Gebed 2: Regering
* Wat zij ook besluiten blijf bidden en zegenen omdat de Heer ons dat opdraagt. 1 Timoteüs 2: 1-2
* Bid voor een passie bij bewindvoerders t.a.v. hun portefeuille en individuele verantwoordelijkheid. Dat zij door de Heilige Geest worden aangesproken in het centrum van hun ziel, in hun geweten. Dat zij vanuit die plek kracht en energie mogen ontvangen en langzaam getrokken mogen worden naar Gods Koninkrijk.
* Dank dat wij in een zgn. intelligente lock-down zitten en (nog) niet de bewegingsbeperking hebben zoals omringende landen.
* Bid dat jijzelf geestelijk onderscheid houdt v.w.b. de app die nu in ontwikkeling is en dat jij juiste beslissingen neemt t.a.v. van gebruik.
Gebed 3: Balans
* Bid dat de balans v.w.b. jouw bezigheden uitslaat naar Gods woord en Gebed. Dat jij je niet laat verleiden tot bezigheden die er niet toe doen. Bid dat je kracht ontvangt om de duivel te weerstaan voor elke onbalans! TV?
* Bid voor anderen in jouw omgeving waarvan je weet dat zij alleen zijn en mogelijk eenzaam, mensen waarvan je weet dat zij een probleem hebben met een verslaving, gokken, gamen, porno, drank, eten etc.
* Bid dat de samenleving een balans gaat vinden in het 'Nieuwe Normaal'. Dat de 1 ½ meter samenleving gaat leiden tot een gigantische zoektocht naar genegenheid en dat grote aantallen mensen in deze zoektocht de Here Jezus zullen vinden.
Gebed 14.00-15.00 uur
Gebedsonderwerp: Levensstijl
Gebed 1:
God laat alles meewerken ten goede voor hen die Hem waarlijk liefhebben.
* Bid dat de mensheid in het reine gaat komen met God. Dat het totalitair systeem wat we nu, in navolging van China, wereldwijd zien opstaan zal leiden tot een grote opwekking die zijn weerga niet kent.
* Dank voor de dag van Bidden en vasten die gisteren uitgeroepen is door Nederland op de Bres. Dank voor de gebeden die door toedoen van de Heilige Geest zijn opgerezen naar onze Vader als een geurig reukoffer.
Gebed 2: onderwijs thuis
* Bid voor de mensen in hun huizen die onderwijs moeten geven. Als zij sterk vermoeid zijn dat zij zich focussen op het positieve. Dat zij zien dat er mogelijk een hernieuwde relatie ontstaat tussen de kinderen en zichzelf.
* Bid voor de gezinnen die te kampen hebben met problemen zoals ADHD. Bid dat daar herstel plaats vindt. Dat ouders op een andere manier leren omgaan met hun kinderen.
* Bid voor de kinderen thuis dat zij een ritme van rust, regelmaat en reinheid ontwikkelen. Dat zij wellicht het 'nieuwe normaal' veel flexibeler aankunnen dan hun ouders. Bid daarom een opwekking uit onder kinderen. Bid dat zij in huis aangeraakt worden door de Heilige Geest. Bid zeer specifiek voor situaties die jezelf te binnen komen.
Gebed 3: Samenscholing
* Dank dat wij digitale middelen hebben om samen te komen en bid dat christenen in Nederland deze meer en meer zullen vinden en gebruiken.
* Dank dat wij middels de Heilige Geest kunnen samenscholen en dat wij vanuit Nederland een eenparig gebed laten oprijzen. Dank dat wij elkaar meer en meer in de Geest zullen verstaan en dat de tijd komt en is nu dat christenen grote wondertekenen zullen gaan doen. Dat de tijd komt en is nu dat Jezus zegt: 'U zult dezelfde dingen doen als ik'.
* Bid dat wij als land, onder druk van Europa, weerstand zullen bieden aan een complete lock-down. Dat zelfs onze ongelovige regeringsfunctionarissen de ogen geopend zullen worden en zij weerstand bieden tegen een complete vrijheidsberoving.
* Bid dat wij gehoorzaam zullen blijven aan de opgelegde maatregelen totdat deze tegen Gods regels ingaan. Bid voor heel veel wijsheid op dit gebied.


Gezegende dag

Maak een gratis website.