Donderdag, 30 april 2020

30-04-2020

Op aarde zoals in de hemel
Ex.25:8-9 'De Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.'

Lees ook Johannes 14. Jezus geeft hier de sleutel van hoe Hij op aarde de Vader heeft laten zien: Hij deed niets uit Zichzelf maar voerde nauwkeurig uit wat Hij de Vader zag doen.

Op dezelfde manier weerspiegelen wij Jezus, door precies dat te doen wat Hij ons opdraagt. Dat wat op aarde is moet altijd hetgeen in de hemel is weerspiegelen.
Dat geldt voor alles wat we doen: hoe we omgaan met onszelf en andere mensen, met Gods feesttijden en onze gebedstijd, hoe we ons werk aanpakken, wat we spreken, zingen, op het schilderdoek zetten... Voor alles wat we doen en communiceren mogen we leren om eerst naar God te luisteren en dan pas te spreken en handelen.

Palus zegt het zo: 'Wát u ook doet, doet het als voor de Here en niet voor mensen' (Kol.3:23).
Leef geïnspireerd door de Heilige Geest!

⏰ 10 - 11 uur
Gebedspunt: kunst en entertainment

Gebed 1: in ons eigen leven
* Welk aandeel van onze dag bestaat uit entertainment: tv kijken, rommelen op onze mobiel... Zou je anders kijken/luisteren als je beseft dat Jezus met je meekijkt?
* Als God ons roept in de intimiteit met Hem, komen we dan ook, of zitten we te erg vastgeplakt aan onze mobieltjes etc.? Misschien moeten we sommige activiteiten terugschroeven, of beter prioriteiten stellen? Bid erover of God wil dat je hierin veranderingen aanbrengt - zodat de 'aarde' minder aan je trekt.

Gebed 2: entertainment en kunst anno 2020
* Sommige beroemde artiesten/entertainers hebben een 'muze', drank, drugs of pillen die hen inspireren of 'visioenen' geven van wat ze moeten maken...
Bid dat artiesten (zangers, schilders, dansers etc.) anno 2020 ideeën uit de hemel krijgen over wat ze mogen maken! En dat hun kunst en entertainment een positieve uitwerking op mensen zal hebben.

Gebed 3: christelijke kunstenaars
* Bid dat christelijke kunstenaars niet alleen in de christelijke subcultuur blijven, maar juist ook naar buiten stappen en hun invloed in de wereld gaan opzoeken, als God ze daartoe roept. Dat ze het 'zoutende zout' durven zijn en zo meewerken in Gods plan om de natieën te discipelen.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

⏰ 14 - 15 uur
Gebedspunt: waarheid en media

Gebed 1: eigen woorden
* Hoe gebruiken wij onze mond? Proclameer Gods hemelse waarheid over onze aardse werkelijkheid, in alle facetten van je dag!

Gebed 2: corona
* Bid dat de ware cijfers over corona meer en meer onder de aandacht van het publiek zullen komen.
* Bid dat er (meer) klokkenluiders opstaan, en bid ook voor hun veiligheid.

Gebed 3: noodwet
* De zgn. noodwet die in de maak is maakt de macht van onze overheid absurd groot en ondermijnt op een ernstige manier onze grondrechten.
Bid dat deze noodwet er niet door zal komen. Dat God zal spreken tot het geweten van de makers en beoordelaars van deze wet dat zij de grondwet niet mogen veranderen - óók niet voor heel even (denk aan het 'kwartje van Kok' waar we nooit meer van af kwamen).
* Bid dat Nederlanders hun proteststem zullen blijven laten horen (want zwijgen is toestemmen).

Lied: Schrijvers voor Gerechtigheid - Zeeën van recht

Maak een gratis website.