Een commandocentrum in de hemel

28-01-2023

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Vier keer per dag kun je per internet meebidden voor ons land:
08:00u, 09:00u, 13:00u en 21.00u.
Zaterdag en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!
Dit is onze Jitsi-link:
https://24uurgebed.nl/samenbidden

Lees Efeze 4

Afgelopen weken hebben we het gehad over het geheimenis van Jezus Christus en het geheimenis van de antichrist, over Jeruzalem en Babylon, over de bruid en de hoer.
We spreken over twee koninkrijken, dat van God en dat van satan. Beiden worden nu nog aangestuurd vanuit de hemelen. Jezus Christus gezeten aan de rechterhand van God de Vader stuurt Zijn troepen aan vanuit een positie ver verheven boven alle andere machten.
We weten o.a. uit Jesaja 14 vers 12 dat satan een lagere positie heeft: 'Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad!'
Hij is vanwege zijn hoogmoed uit de hemel geworpen, maar bevindt zich nog in de hemelsferen. Ef.6:12
Binnenkort breekt er een oorlog uit in de hemelse gewesten tussen Michaël en de draak, satan. Vanaf dat moment heeft hij zijn commandocentrum op aarde en zal er een heel zware tijd aanbreken: 'En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.' Op.12:9
Het commandocentrum van onze God wordt geleid door Jezus Christus. Hij is onze Command Post (CP). De Heilige Geest legt de verbinding.

Een oorlogvoering valt of staat met een goede verbinding van eenheden onderling en met de commandant die boven ons is gesteld. We kunnen zeggen een horizontale verbinding voor de coördinatie en samenwerking en een verticale verbinding voor richting en uitvoering van orders. Voor de horizontale verbinding en verticale verbinding zijn verschillende radio's nodig. Er wordt op een andere frequentie gewerkt.
In Cambodja maakte ik eens mee dat een eenheid was gegijzeld door de Rode Khmer. De vijand zat ineens op onze horizontale verbinding. Via onze CP, verticale verbinding, heb ik toen een Sitrep (Situation Report) verzonden. Daarna moesten wij (horizontaal)naar de noodfrequentie.

Hoe liggen de gezagsverhoudingen en daarbij behorende verbindingen nu in Gods kerk?
De functies zien we in Efeze 4 vers 11: 'En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars'
Het doel van deze functies lezen we in vers 12: 'om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof'
Door Jezus' dood en opstanding hebben wij een hemelse positie: 'en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.' Ef.2:6

Als wij worden geroepen als heiligen, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars om direct contact te hebben met de CP in de hemel, waarom bouwen wij dan nog commandocentra op deze aarde door landelijke kerkelijke bureaus die sturing geven?
Onze geestelijke positie is niet meer op aarde en wij worden geacht tot op het laagste niveau direct contact te onderhouden met Jezus.
Zijn er vijanden op onze verticale verbinding gekomen?
Als Jezus over Zijn kerk spreekt in enkelvoud, waarom zijn er dan meerdere kerkverbanden?
Zijn er  vijanden op onze horizontale verbinding gekomen?

Laten wij loskomen van alle menselijke systemen. Niet door een christelijke revolutie, maar door een massale Nederlandse bekering van de verkeerde frequentie waardoor de Heilige Geest weer kan inspreken op elk niveau.

Ef.4:15-16: 'het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.'

Amen


Volgende week wil ik het hebben over de banden die ondersteuning geven aan het lichaam


Gebed:

* Heer wij danken U voor leiding en richting direct vanuit de hemel.

* Dankuwel dat Uw beoogde leiderschap zo duidelijk staat omschreven in Uw Woord.

* Heer vergeef ons voor de dwaling die wij hebben gebracht in Uw huis.

* Heer vergeef ons dat wij van Uw huis, ons huis hebben gemaakt.

* Heer vergeef ons dat wij in Uw huis handel zijn gaan drijven. Dat wij er een rovershol van hebben gemaakt.

* Heer vergeef ons dat wij de vijand hebben toegelaten op onze frequentie en dat wij zijn orders zijn gaan uitvoeren.

* Heer wij smeken U om elke frequentie die niet van U is te storen zodat er een Babylonische spraakverwarring ontstaat.

* Heer wij smeken U om elk leiderschap wat niet door U is aangesteld de mantel te ontnemen.

* Heer, stel nieuw leiderschap aan wat krachtig is, rein en zuiver in Uw ogen.

* Heer herstel ons land

Herstel ons land (552)

Maak een gratis website.