Een dankbetoon aan God

25-09-2020

In mijn auto luister ik soms naar radio 1. Erg interessant want door de regels heen hoor je hier de politieke agenda. Het publiek wordt a.h.w. langzaam voorbereid op b.v. een 2e golf, een lock down, nieuwe wetten. Het draagvlak om grondrechten te laten voor wat zij zijn wordt o.a. hier gelegd.
Zo was onlangs een professor van de VU hoogst verontwaardigd waarom Nederland niet overal een mondkapjesplicht instelt. Hij zei: 'Al onze omliggende landen doen dit wel.'
Zo worden in Nederland ook de corona-straffen omlaag gebracht. Het kan ook niet anders, want een minister van justitie met een strafblad is natuurlijk niet acceptabel.
Het is hoogst opmerkelijk dat Nederland niet meegaat in Europees beleid. Dat Nederland een doorn is in het oog voor andere lidstaten van de EU.

Laten wij vooral blijven bidden, want ik geloof dat de Heilige Geest op de kracht van ons gebed op dit moment handeld.
Laten wij de Waarheid, Jezus, blijven proclameren want:
Kracht en waardigheid stralen van haar af en zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet. Spreuken 31: 25 HTB

U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. 2 Petrus 1: 20-21

'En vergeet ook niet hoe vaak Ik u overduidelijk heb verteld wat in de toekomst ging gebeuren. Want Ik ben God, Ik alleen, en er bestaat geen ander zoals Ik. Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat. Wat Ik heb bepaald, zal gebeuren zoals Ik heb besloten. Ik zal die snelle roofvogel uit het oosten roepen, de man die Ik heb verkoren, die van ver komt. Hij zal komen en doen wat Ik zeg. Luister naar Mij, koppige mannen die u verre houdt van mijn heil. Want Ik bied u mijn verlossing aan. Niet in de verre toekomst, maar nu! Ik sta klaar om u te redden. Jeruzalem zal Ik verlossen en Israƫl weer in luister herstellen.' Jesaja 46: 9-13

Proclamatie:

 • Dank U Heer dat U overduidelijk hebt verteld wat in de toekomst gaat gebeuren.
 • Want U alleen bent God en er bestaat geen ander als U. U verkondigt van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat. Wat U bepaald zal gebeuren zoals U besloten heeft.
 • U biedt onze verlossing aan. Niet in de verre toekomst maar NU. U staat klaar om ons te redden.

Gebed:

 • Dank U Heilige Geest dat U trooster bent in een tijd als deze waarin ons alles soms teveel wordt. Dat Uw licht schijnt door Uw woord wat als verborgen manna in ons hart aanwezig is. Zoals het verborgen manna in de ark van het verbond aanwezig was.
 • Dank U Jezus dat het verborgen manna bij Uw wederkomst niet meer verborgen is maar permanent beschikbaar voor een ieder. Dat iedere knie zich zal buigen en dat iedereen van dit manna zal eten.
 • Dank U Vader dat U mensen door Uw Geest beweegt om te spreken.
 • Dank U Heer dat U ons land genadig bent. Dat U gebeden verhoort. Dat U uitstel geeft over wetten.
 • Dank U heer dat Uw grondwetten van eeuwigheidswaarde zijn.
 • Dank U dat buiten proportionele straffen in Nederland t.a.v. corona omlaag gaan.
 • Dank U dat U mensen vrij zet van een strafblad.
 • Dank U dat wij geen mondkapjesplicht hebben in onze straten.
 • Heer geef ons wijsheid in gebed: Niet onze wil maar Uw wil geschiede.
 • Heer geef ons wijsheid in deze duistere tijd hoe wij omgaan met verwarring en tweestrijd in de samenleving.
Maak een gratis website.