Een lichtpunt in de duisternis

05-10-2020

'...opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.'‭ Johannes‬ ‭17:21-23‬ ‭HSV‬‬

Afgelopen week draaiden wij de NCOK Kickstartweek.
Een week voor (oud)militairen met PTSS.
Op een boerderij in Zeeland kwamen wij vorige week vrijdag met het ondersteunend team samen om te bidden, God te loven en vooral de deelnemers op te dragen. De krachten en machten in de lucht bewogen heftig. We zaten midden in een storm.

Ik zal geen uitgebreid verslag geven van deze week, maar kort samenvatten in 2 Timotheüs2:2
'En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.'
‭‭Paulus zegt tegen Timoteüs dat hij de boodschap aan trouwe mensen moet doorgeven opdat zij het vervolgens ook weer doorgeven. Als Paulus, Timoteüs en trouwe mensen hun werk doen en stel dat ze ieder 10 mensen bij de Heer brengen dan leert een kort rekensommetje ons dat er 11.110 mensen tot geloof komen. Geweldig hè?

Een oud commando was bij onze Kickstartweek. 4 Weken geleden was hij nog zwaar GHB verslaafd. We mochten hem toen voor de poorten van de hel wegslepen door een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Hij heeft toen opnieuw voor Jezus gekozen.
Afgelopen dinsdagavond besloot hij zijn camouflagebroek te verbranden welke hij aan had bij zijn meest traumatische ervaring. Op woensdagavond werd hij in een gebed vrij gezet van veel trauma's. Gedurende een strijd die een nacht duurde verlieten demonen zijn lichaam. In een vertrouwelijk gesprek vertelde hij de volgende dag dat het touw al klaar lag en hij zijn leven wilde beëindigen.

De getuigenissen van bevrijdingen en genezingen in deze week zijn talrijk. Bovenstaande persoon heeft zich gemeld om in dienst te treden als een vertrouweling van Jezus. Hij wil het woord gaan doorgeven aan trouwe mensen zodat zij dat op hun beurt ook weer door gaan geven aan trouwe mensen.
Hij gaat zorgen voor minimaal 11.110 nieuwe discipelen.

https://www.ncok.nl/kickstart-programma/

Gebed:
* Heer Jezus, dank U wel voor uw barmhartigheid en uw genade voor ieder die zijn hulp zoekt bij U.
* Dank U wel dat de poorten van de hel ons niet zullen overweldigen.
* Dank U wel dat wij mochten opereren met een team wat U alleen kan samenstellen, een team met een perfecte samenhang, een team wat functioneerde als een eenheid in verscheidenheid, een team wat werelds gezien als een zooitje ongeregeld zal worden bestempeld.
* Dank U Heer dat U het minste wilt gebruiken voor het bouwen van Uw Koninkrijk.
* Dank U Heer dat iedereen deelde in het onderliggend lijden van demonische belasting.
* Dank U Heer dat iedereen deelde in de onderliggende zielspijn verbonden aan fysieke pijn.
* Dank U Heer dat U in deze tijd een leger laat opstaan van hoeren, tollenaars, daklozen, verslaafden.
* Dank U Heer dat U zelfs mij kunt gebruiken.
* Heer wat een lichtpunt in deze tijd. Geef ons meer hiervan, Heer!
* Geef ons vrijmoedigheid om te bidden voor zieken. Geef met Uw Geest de onderliggende zielspijn in ons hart.
* Heer laat ons meehuilen met het verdriet van de ander en laat ons meevoelen in de pijn.
* Dank U Heer dat U ons één laat zijn zoals U en de Vader één zijn.
* Heer dank U dat U ons écht leert zijn.
Nog één kort getuigenis van een niet gelovige oud Marinier die hierbij was:
Vraag: heb je geen probleem met het bidden en zo?
Antwoord: Nee, want ik zie dat het echt is.

Maak een gratis website.