Een offer van lof

07-04-2021

Lezen Hebreeën 13:1-17

'Laten we daarom door Jezus voortdurend een lofoffer aan God brengen - de vrucht van de lippen die zijn naam openlijk belijden.'
De termen 'opoffering' en 'lof' lijken misschien tegenpolen. We beschouwen opoffering als 'iets aanbieden tegen hoge kostprijs'. Lofprijs klinkt daarentegen vreugdevol als het uit een dankbaar hart opborrelt. In geestelijke zin zijn opoffering en lof echter met elkaar verweven.

Lofprijs kost ons niet altijd iets. We prijzen onze hond voor het halen van de bal en we prijzen mensen voor een goed stuk werk. Lofprijzing is vaak onze reactie op een handeling die ons rechtstreeks ten goede komt, en we voelen ons vrijgevig omdat we die voortzetten. We vinden het vaak gemakkelijk om God te prijzen vanuit dezelfde motivatie. Als Hij ons heeft gezegend, geholpen en beschermd, voelen we ons vrijgevig jegens Hem. We kunnen zingen, aanbidden en praten over hoe goed Hij is, omdat we het kunnen zien. Dat soort lof, hoewel het goed is, kost ons niets. Het is niet een echt óffer.
Dan zijn er die momenten waarop God niet kwam op de manier die we dachten dat Hij zou doen. De medische test is positief. De echtgenoot wil scheiden. Werkloos. Een geliefde overleden. Dan kunnen we Zijn goedheid niet zien, en de omstandigheden schreeuwen dat Hij ons is vergeten.
Om God in die tijd te loven, zijn persoonlijke offers nodig. Er is een wilskracht voor nodig om alles op het altaar te leggen voor een God die we niet begrijpen. Wanneer we een "offer van lof" brengen, kiezen we ervoor te geloven dat, ook al gaat het leven niet zoals we denken dat het zou moeten, God nog steeds goed is en te vertrouwen is (Psalm135:2; Nahum1:7). Als we ervoor kiezen om God te prijzen ondanks de stormen, wordt Hij geëerd en wordt ons geloof dieper (Maleachi3:13-17; Job13:15).
Het gebod in Hebreeën 13:15 zegt dat dit offer van lofprijs "voortdurend" moet worden gebracht. Onze lofprijzing voor God moet niet gebaseerd zijn op onze mening over werkprestaties. Lofprijs kan niet worden behandeld als een "beloning" die we God geven voor Zijn duidelijke zegeningen. Jesaja 29:13 zegt: "Deze mensen komen naar mij toe met hun mond en eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij." Echte lof gaat door, ongeacht de omstandigheden.

Het "offer van lof" komt van een nederig hart dat door vuur is gezuiverd. Het komt voort uit een geest die ervoor heeft gekozen God te eren ondanks de pijn die het leven veroorzaakt. Psalm 51: 16-17 drukt dit idee uit wanneer het zegt: "U houdt niet van offeranden, of ik zou het brengen; u hebt geen behagen in brandoffers. Mijn offer, o God, is een gebroken geest; een gebroken en berouwvol hart zult u, God, niet verachten. "
Laten we God met heel ons hart prijzen, het maakt niet uit hoe we ons voelen of in welke situatie we ons bevinden.
GEBED: Vader, help me om U een offer van lof te brengen in goede en in slechte tijden. Wat er ook gebeurt in ons leven, ik weet dat U trouw, liefdevol en alle lof waardig blijft. We bidden in de naam van Jezus. Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader help ons om u voortdurend te prijzen
* Vader, we bidden voor onze broeders en zusters, dat hun ogen worden geopend
* Vader, breng uw koninkrijk op aarde
* Vader, we bidden voor de kinderen, bescherming

BIJLAGE:
As. vrijdag vragenuurtje over vaccin!
Zie afbeelding bovenin. Aanmelding via: https://www.24-7gebed.nl/workshop/

Maak een gratis website.