Een overgangsperiode

08-02-2021

Lees 1 Samuel 16-31

'In februari 2020 hadden we weinig besef hoe de wereld er nu voor staat. Hoe zou het zijn in februari 2022?'
Het wordt zwaarder, de weeën nemen toe en de 'man-made world' komt nu in een stroomversnelling tot zijn voltooiing in de Great reset geleid door o.a. het World Economic Forum.

In de Bijbel zien we het fenomeen van een Great Reset door de mens regelmatig terugkomen. Voorbeelden van deze rebellie tegen God beginnen al bij Adam en Eva, de toren van Babel, de tijd van Noach, de tijd voor de Babylonische ballingschap, de tijd voor de geboorte van Jezus en onze tijd waarin alles tot een climax lijkt te komen.
Echter in al deze tijden zien we steeds weer dat God ingrijpt als de maat van de zonde vol is.
De wereld krijgt te maken met Gods oordelen.
Al tien jaar geleden zei de Bijbelleraar Jan van Barneveld: "Als Europa niet geoordeeld wordt, zou, met eerbied gezegd, God Zijn excuses moeten maken aan Sodom en Gomorra."
https://weguitbabylon.nl/god-gaat-het-westen-oordelen/

In deze tijd komt 2 Kronieken 7 vers 13 en 14 regelmatig voorbij. Toch kan dit Bijbelgedeelte valse hoop geven. Laten we niet vergeten dat Israël elke keer massaal de knieën boog en terugkeerde naar God. Laten we daarom realistisch zijn en accepteren dat Gods oordelen gaan komen. Gezien de tekenen van de tijd is dit zeer waarschijnlijk nabij.
Tegelijkertijd geloof ik dat Gods kinderen, Zijn gezalfden, zich beschermt mogen weten en zullen floreren in Zijn genade.
David was ook zo'n gezalfde man. Die tussen zijn zalving en het daadwerkelijk ontvangen van zijn koningschap vele jaren door de Geest geleid werd en tot machtige dingen in staat was.
Dit was een overgangsperiode waarin God al het besluit had genomen het koningschap van Saul af te nemen en de zalving aan David te geven. Echter duurde het nog vele jaren voordat David de koninklijke macht kreeg. Toch was zijn zalving al zichtbaar.
We zien dat David te maken heeft met 2 vijanden:

 1. De Filistijnen en andere volken rondom Israël.
 2. Saul.

In mijn beleving kan ik de volken rondom Israël wegzetten als de wereld, de heidenen, de ongelovigen.
Saul is de gezalfde van God. Daarom kunnen we stellen dat hij ook geestelijke gezag had, terwijl hij ook de politiek leider was. Hier was sprake van een overgangsperiode. Dit was het moment dat het volk koos om van een theocratie naar een monarchie over te gaan.
We lezen dat David het meest werd aangevallen van 'binnenuit'. De strijd met omliggende volken leek hij moeiteloos te winnen. Echter hij vreesde voor Saul. Deze was onberekenbaar.
Deze vrees dreef hem zelfs naar aartsvijand koning Achis in de stad Gath(Filistijnen). Door zich als een krankzinnige te gedragen kon David ontsnappen.

Wat kunnen wij leren uit deze overgangsperiode van David?

 • God heeft Zijn oordelen al uitgesproken. Hij heeft het 'koningschap' van sommige politieke- en geestelijke leiders reeds afgenomen en David is (jij bent) gezalfd om samen met Hem te heersen.
 • Onder het aangestelde gezag kan David zijn positie innemen en zich zelfs in de nabijheid van de huidige leiders begeven. Hij blijft zelfs onder hun gezag werken.
 • Hij is degene die rust en vrede brengt(de harp bespelen) en de boze geesten kan binden.
 • Op cruciale momenten (o.a. Goliath) behaalt hij overwinningen voor degene die initieel als gezalfde is aangesteld.
 • Hij wordt beschouwt als een slachtschaap. Hij kijkt de dood regelmatig in de ogen. Naarmate de verdrukking toeneemt floreert hij op verschillende fronten.
 • Het ontbreekt hem aan niets. Hij eet van de toonbroden in de tempel van God.
 • Uit de gelederen van de vijand staat iemand op waarmee hij een diepe verbondenheid krijgt (Jonathan).
 • God geeft hem de vijand in handen. Echter David is hem tot een zegen. (Grot van Adullam) David blijft vanuit Gods geest standvastig handelen.
 • Onder grote verdrukking wordt zijn koningschap bevestigd. 1 Sam.23: 17
 • De wereldse leider (koning Achis) ziet zijn oprechtheid en geeft hem erkenning. Hij ontvangt huisvesting en vertrouwen en kan zijn missie tijdelijk voortzetten met wereldse steun. 1 Sam. 27
 • David wordt uit eigen gelederen aangevallen als het gaat om de verdeling van de buit. 1 Sam.30:22
 • David blijft volharden in het luisteren naar Gods stem en in Gods rechtvaardigheid.
 • David blijft trouw aan Saul. Zijn hart raakt niet verbitterd jegens zijn koning.

Wij zijn Zijn gezalfden. De Heere zegt dat wij samen met Hem zullen regeren. In Hem hebben wij Zijn zalving ontvangen en zijn wij vrijgekocht door het bloed van Jezus van deze wereld. Wij zijn in Christus hemelburgers en Zijn vertegenwoordigers/ambassadeurs op deze aarde en zullen straks met Hem regeren.

Gebed:

 • Dank U heer dat wij mogen leren uit uit andere overgangsperiodes.
 • Heilige Geest geef ons bevestiging als er parallellen zijn vanuit de tijd van David en de huidige tijd.
 • Leer ons geestelijk te strijden zoals David dat deed. U gaat voor ons uit in de strijd zoals U voor hem uit ging in de strijd. U geeft overwinning op overwinning.
 • Geef ons onderscheiding om te zien waar de overheid tegen Uw orde ingaat.
 • Wij bidden U om de komende verkiezingen in Nederland. Geef ons een regering die in het door U gegeven mandaat gaat staan.
 • Wij bidden om een regering die geen compromissen met de duisternis sluit.
 • Wij bidden voor hervormingen t.a.v. Uw orde met betrekking tot het leven, gender, en gezag.
 • Heer geef dat wij een lichaam zijn die Uw mandaat uitleven door:
 1. Onze overheid te zegenen. 1 Tim.2:1-2
 2. Door gehoorzaam te zijn waar U dat van ons verlangt.
 3. Door profetisch te bidden en te proclameren over de regering in Nederland die U gaat aanstellen.

Cees Vork spreekt over belang voor bidden voor de overheid en de komende verkiezingen. Terugblik van afgelopen 30 jaar en belang van bidden vanuit Rom. 13. Wat als overheid naast haar gegeven mandaat handelt? Wat voor taak heeft zij en welke krachten spelen er? Luister vanaf 37 min ... en bid mee vanaf nu!

Spreekbeurt Cees Vork zaterdag 6 februari Shamar gemeente Den Haag:
https://youtu.be/LDotFpjkFmY

Maak een gratis website.