Een wereld die zich afkeert van God

22-09-2020

Een wereld die zich afkeert van God

God doet een geweldige belofte aan Koning Salomo:
Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn. 1 Kon.9:3

Hij zegt zelf dat Hij het koningschap voor eeuwig zal bevestigen als Salomo met een volkomen hart in oprechtheid wandelt als zijn vader David.
Echter het tegenovergestelde gebeurt. Niet alleen in Israël en Judea maar wereldwijd zien wij de gevolgen van het afkeren van God:
En dit huis zal een ruïne worden. Ieder die er voorbijgaat, zal zich ontzetten, sissen van afschuw en zeggen: Waarom heeft de HEERE zo gedaan met dit land en met dit huis?
Dan zal men zeggen: Omdat zij de HEERE, hun God, hebben verlaten, Die hun vaderen uit het land Egypte had geleid. Zij klampten zich vast aan andere goden en gingen zich voor hen neerbuigen en hen dienen. Daarom heeft de HEERE al dit kwaad over hen gebracht.

In dit verhaal wordt een lijn beschreven die steeds opnieuw terugkomt in de geschiedenis van de mens:

 1. afkeren van God en van Zijn geboden
 2. toenadering zoeken tot andere goden
 3. buigen voor andere goden
 4. dienen van andere goden

Kort geleden was ik in het heiligdom van Nazi Duitsland: Vogelsang. De plek waar de elite van de SS werden getraind.
Automatisch gingen mijn gedachten naar de tabernakel en de tempel van God en werd mij pijnlijk duidelijk dat het systeem van de antichrist vaak veel gelijkenissen vertoont met dat van God. Echter gericht op de lusten van het vlees.
Ik zag een berg. Aan de voet van de berg zag ik een sportarena waarin de kracht van de mens centraal staat en waar de jonge naties werden getest op kracht en uithoudingsvermogen. De inzet: Een arisch ras!
Halverwege de helling zag ik iets wat leek op een brandofferaltaar.
Toen de oorlog uitbrak moest de bouw in 1940 gestaakt worden.
Op een maquette zag ik dat bovenop een groot tempelcomplex gepland was. Het was alsof God hier een stokje voor heeft gestoken.
Ook in 1933 was er een crisis. Vandaag de dag zijn wij verbaast hoe een heel volk zich liet manipuleren, intimideren en tenslotte domineren.
Verbaast hoe mensen zich afkeerden van God en Zijn geboden.
Hoe zij meegingen in het regime van de antichrist.
Hoe zij bogen voor deze godheid en hem uiteindelijk dienden en bereid waren tot in de dood te gaan.

Vandaag ben ik met stomheid geslagen en vraag ik mijzelf af:

 1. Staat een meegaande/passieve houding in deze dagen niet gelijk aan afkeren van God?
 2. Is het afgoderij als wij mensen meer gehoorzaam zijn als God? Hand. 5: 29
 3. Buig ik voor de overheid als ik gevaccineerd moet worden? En wat doe ik als de nieuwe wet erin voorziet dat ik niet meer kan kopen of verkopen?
 4. Hoe vrij is onze democratie? Hoe vrij is onze liberale politiek? Na 36 jaar bij het Korps Mariniers weet ik wat dienen is. Echter nu voel ik mij een slaaf met mijn mondkapje in de trein.

Ik ben bereid om net als Franz Jagerstatter de gevolgen van weigering te doorstaan.
Franz was een Oostenrijkse boer in 1940. Hij hoefde niet gevaccineert te worden. Alleen zijn hantekening zetten dat hij het nazi-regime accepteerde. Daarna kon hij zijn leven gewoon doorleven.

Kijk de film: A hidden life

Gebed:

 • Heer ik dank U dat wij mogen leren uit de geschiedenis van Koning Salomo.
 • Dat wij mogen leren uit de geschiedenis van de 2e wereld oorlog.
 • Heer dank U dat U de tempel van ons lichaam heeft geheiligt, Dat U Uw naam daar voor eeuwig heeft gevestigt.
 • Laat mij beseffen dat alle dagen Uw ogen en Uw hart daar zijn.
 • Heer leer mij leven met een volkomen hart en in oprechtheid.
 • Heer geef ons moed om tegen de gevestigde orde in te gaan met wapens van gebed en leer ons met wijsheid spreken.
 • Geef ons moed om net als Franz Jagerstatter te weigeren het regime van de antichrist te dienen.
 • Heer ik bid dat ik in Uw kracht de bouw van een andere tempel in mijn hart zal verhinderen.
 • Heer geef in Uw gemeente geopende ogen t.a.v. de op handen zijn wereld religie v.w.b. het Abraham akkoord gesloten door Amerika, V.A.E. en Israel. Ook v.w.b. The Abraham house in Abu Dhabi.
 • Heer verwijder de sluier over Uw gemeente. Laat hen de woorden uit de troonrede begrijpen: 'de multilaterale wereldorde ligt onder vuur'.

Het begin der smarten
https://youtu.be/SGMMm_ejp-o
Studie voor deze roerige tijd met steeds sneller opeenvolgende rampen en crises in de wereld. E.e.a. toegelicht in het licht van de Prediking van Jezus Christus over de laatste dagen voor zijn terugkeer. De prediking dateert van 5 Maart 2020 en de spreker is Cater Conlon, voorganger in Times Square Gemeente in New York, waar ook David Wilkerson voorging tot zijn dood in 2011.

Maak een gratis website.