Gebed, 9 mei en 10 mei 2020

09-05-2020

Jezus in de ogen kijken

In de zoektocht om ónze gedachten in lijn te brengen met Góds gedachten, verdiepten we ons vorig weekend in Lucas 21: 34-36.

Vers 36 roept ons op om ALERT TE ZIJN en TE BIDDEN dat we

1) ontkomen mogen aan wat er over de wereld komt

én

2) staande mogen blijven in het Aangezicht van de Mensenzoon.

Punt 1 gaan we volgende week bekijken, deze week verdiepen we ons in punt 2: hoe kunnen we staande blijven voor het Aangezicht van Jezus? Dus Hem in de ogen blijven kijken, dwars door moeiten heen?

Hoe doen we dat?

De schat die ik in mijn eigen leven gevonden heb, is om Hem te ontmoeten in Zijn eigen Woorden. Die woorden te overdenken, over te schrijven, te overpeinzen, zelfs uit te ZINGEN, zodat die woorden dieper en dieper naar binnen zakken. Dit is een onvoorstelbare bron van liefdesvuur voor Jezus geworden in mijn eigen hart in de afgelopen jaren.

Daarom, laten we Hem zoeken en ontmoeten in Openbaring 1:13-18:

*13 En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren,

en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel;

14 en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam;

15 en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren.

16 En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.*

Gebedsonderwerp: passie voor Jezus in het hart van Nederland

Gebed 1: Jezus ontmoeten in mijn eigen hart

* Neem tijd (bijvoorbeeld een uur) om met dit gedeelte te gaan zitten. Settle je op je favoriete plekje met je Bijbel, schrift en een drankje ... en vraag God om Zich door deze Woorden aan jou te openbaren. (Bid om de Geest van wijsheid en openbaring om Hem récht te kennen, verlichte ogen van ons hart... Ef.1:17)

Zo zou je dat kunnen doen:

* Schrijf de tekst over in je schrift....

* Schrijf nu de eerste zin op en spreek die een paar keer voor jezelf uit..... luister naar je eigen woorden... denk na over deze woorden..... zing de woorden in je eigen melodie.... zie Hem voor je.... Ontmoet Hem (Hij staat tussen de kandelaren, IN ONS MIDDEN!) ..... Schrijf op wat je ziet en in je opkomt. Laat het je raken, geef emoties de ruimte, tranen maken het hart zacht.

* Herhaal dit zin voor zin

* Betrek af en toe de vorige zinnen er weer bij, zodat de passage een geheel wordt in je denken en beleven.

* Spreek je verlangens, maar ook je vragen, twijfels, zorgen, angsten uit naar God en vraag Jezus jou aan te raken zoals Hij Johannes aanraakte.

Gebed 2: Gods gezin, de Kerk van Nederland

* Bid voor honger en dorst naar Jezus Zelf onder christenen in Nederland

* Bid dat christenen genoeg hebben van entertainment-christendom en gepassioneerd op zoek gaan naar relatie met Jezus Zelf.

* Bid dat de HG diepe ontmoetingen met God en Jezus tot stand brengt

* Bid voor Shavoeot/Pinksteren dat eraan komt over 3 weken.... Laten we de komende weken daarvoor gaan bidden dat God iets heel bijzonders gaat doen deze Pinksteren. Het is Zijn feest, Zijn 'vastgestelde tijd'... wat wil Hij bewerken? Bid voor verwachting!

* Bid voor Stichting Opwekking die een digitale Pinksterconferentie aan het opzetten is. Bid voor alles wat daarvoor op zijn plaats moet komen.

* Bid voor een zoom-gebedskamer die daarbij opgezet kan worden, en die veel gezamenlijk gebed kan mobiliseren, en bidders in contact kan brengen met elkaar.

Gebed 3: Nederland

* Bid voor honger naar waarheid en echtheid en de échte God in ons land.

* Bid voor een helder getuigenis van Wie Jezus is op alle media.

* Bid voor moed voor christenen om op te staan en een helder geluid te laten horen.

* Bid dat het Woord van God herontdekt wordt en weer de grondslag van ons land wordt.

Gezegend weekend!

Maak een gratis website.