Gebed, dinsdag 12 mei 2020

12-05-2020

Dorst naar God

Bijbelgedeelte Psalm 42

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?

Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God?

Onze ziel kan dorst hebben, dorst naar God. Het verlangen om Zijn aanwezigheid te ervaren wanneer Hij zich stil houdt. Soms zijn er omstandigheden waarin je Zijn aanwezigheid nodig hebt, maar lijkt Hij ver weg te zijn. En de omstanders, buren, collega's en anderen die niet geloven zeggen 'Waar is uw God'. Of over deze Corona tijd roepen zij 'waar is God?'.

Deze psalm roept op om niet naar hún stemmen te luisteren, maar om, zoals in vers 6, tegen onze ziel te zeggen 'Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.' En in vers 12 lezen we bijna hetzelfde maar dan zegt de dichter: 'Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God'.

In welke omstandigheden je nu ook verkeert, vertrouw op God!

Lied: Wie vertrouwen op de Heer

https://www.youtube.com/watch?v=---lm9n0_j0

⏰10-11u

Gebedsonderwerp: Bidden voor boeren en tuinders

Gebed 1:

*Bid voor de boeren en tuinders dat ze gesterkt worden in deze moeilijke tijd. Telers hebben wel 30% omzet misgelopen. Roep met hen mee naar God voor hulp en oplossing!

*Bid dat ze zich juist nu keren naar God en Hem mogen ontmoeten.

*Bid dat er vanuit dit verdiepte vertrouwen bijzonder ingrijpen van God zal zijn in hun levens en in hun bedrijven.

*Bid voor rust en ontspanning in de gezinnen.

Gebed 2:

*Bid voor voldoende regen voor de gewassen. Dat de oogst goed zal worden en de nodige inkomsten zal geven.

*Bid voor eerlijke prijzen en rechtvaardige regelgeving.

*Bid Gods bescherming, heerschappij en rechtvaardigheid over deze sector.

*Bid voor de transportsector dat de voorraden vervoerd kunnen worden en niet doorgedraaid hoeven worden.

Gebed 3:

*Boeren en tuinders moeten veel investeren, ook vanwege milieueisen. Bid voor wijze keuzes over de soort land- en tuinbouw en veehouderij waar men zich op mag richten.

*Bid dat er creatieve vormen van tuin- en landbouw-bedrijven ontstaan die een wijze voorbereiding zullen blijken voor de komende jaren.

*Bid voor de juiste investeringen, en niet te grote leningen.

⏰14-15u

Gebedsonderwerp: Bidden voor de economie

Gebed 1:

*Bid voor de bedrijven dat ze weer opdrachten gaan uitzetten voor de zzp-ers.

*Bid voor de zzp-ers om volharding en vertrouwen te houden in acquisitie-doen en voor de kleine bedrijven dat er weer opdrachten gaan komen. Voor de winkels / restaurants dat ze weer open mogen gaan met eventueel gepaste maatregelen.

*Bid dat banken op rechtvaardige wijze leningen verstrekken voor nieuwe initiatieven van ondernemers.

Gebed 2:

Bid voor zegen en versterking over rechtvaardige managers, directeuren van bedrijven. Dat men eerlijk gaat handelen en rechtvaardige contracten afsluiten.

*Bid voor christenen in bedrijven dat gebedskringen uitgebreid gaan worden.

Gebed 3:

* Bid voor de gezinnen van ondernemers die onder de spanning lijden. Bid om rust.

* Bid voor terugkeer naar God onder de christelijke ondernemers.

*Lied:*Opw.488 De kracht van Uw liefde

https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo

Maak een gratis website.