Gebed, dinsdag 16 juni 2020

16-06-2020

De Rots waarop ik sta

Lied: Opw.694 Ik bouw op Jezus, anders niet

https://www.youtube.com/watch?v=WMs9jiuwygM

Wat een water kwam er naar beneden in het weekend! Toen kwam ook in de gebedsapp de tekst psalm 27 voorbij. In vers 5 staat "Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots".

De Rots komt een aantal keren terug in de Bijbel en we lezen dat Jezus de Rots is (oa. 1 Kor.10:4). Mozes werd op de rots gezet (en daarna in de kloof van de rots) toen hij de heerlijkheid van God mocht zien (Ex. 33:21, 22). Een mooi beeld trouwens dat wanneer we in de nabijheid van God willen komen, in Zijn heerlijkheid, dat dit in en door Jezus gaat gebeuren. Hij is onze Rots.

Wanneer we in Jezus zijn en ons geloof op Hem hebben gefundeerd, dan worden we ook regelmatig getoetst. In Mat. 7:25 gaat het over het huis dat op de rots gebouwd was en toen de slagregens en waterstromen kwamen stortte het niet in. Zo moet ons geloof dan ook zijn.

Ineens is daar dan die onverwachte eindtijdgebeurtenis wat sommigen van ons te pakken kan nemen met gevoel van onrust, onvrede en onzekerheid. Ongeveer 10 jaar geleden herkende ik door de gebeurtenissen van oorlogen, ziekten en rampen van die tijd ook de eindtijdsignalen. Ik deelde dit in de kerk, met vrienden en met mijn schoonouders, enthousiast maar ook bezorgd. Ik weet nog dat ik als reactie kreeg "het lijkt wel dat je bang bent". Dit zette mij aan het denken. Was ik bang? En wat maakte dat ik bang was?

Het deed tot mij doordringen dat ik niet klaar was om Jezus te ontmoeten. Ik had nog geen vrede met God want er waren nog zonden in mijn leven waar ik mij echt van moest bekeren. Toen ik dat na veel strijd deed, had ik echte vrede met God en zekerheid. Nu merk ik dat ik vrede en rust mag ervaren, ook onder de huidige eindtijd omstandigheden. En dit bid ik een ieder toe dat je juist in deze tijd de vrede met God mag ontvangen en op de Rots mag staan.

Gebed 1:

* Bid voor jezelf voor openbaring over jouw hart en ziel. Zijn er gebieden die je nog moet belijden?

* Vraag God om Zijn licht hierover te schijnen en dat je kracht mag ontvangen om deze gebieden van de duisternis te overwinnen. Bij belijden van onze zonden worden ze ook vergeven (1 Joh. 1:9).

* 'Ma shlomcha' betekent in het Hebreeuws hoe gaat het met jou of letterlijk 'hoe staat het met jouw shalom, jouw vrede?' Is er rust en vrede op dit moment in jouw hart en ziel? Bid voor de God van de vrede dat Hij jou rust en vrede mag geven.

Lezen Lucas 21: 25 - 28

Gebed 2:

* Bid voor anderen in jouw familie die nog niet Jezus hebben aangenomen dat de ogen zullen open gaan en dat men gaat nadenken over deze tijd waarin we leven. Dat Jezus hun Redder is.

* Er zal een tijd komen dat mensen radeloos en in angst zullen verkeren over wat er komen gaat. Wanneer wij hier dan ook nog zijn, zullen wij dan ook de angst hebben of met verlangen ons hoofd mogen oprichten?

* Bid voor groei in standvastigheid, geloof en eenheid voor de gemeente van Christus om gereed te zijn voor wat komen gaat.

Gebed 3:

* Bid dat de waarheid met betrekking tot corona en de maatregelen boven water komt en dat we terug mogen gaan naar de normale omstandigheden. Luister nog eens naar het lied 'Hij is de Rots waarop ik sta'.

------------------------

Vandaag dus weer ons dagelijks 'hemelstorm-gebed' van 13:00 - 13:30u in deze twee weken bidden en vasten voor Nederland ivm de bedreigende Noodwet die men boven de grondwet wil verheffen.

Iedere bidder kan meebidden!

De link is 24-7 Gebed

https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Meeting ID: 899 9292 8646

Password: 741290

Maak een gratis website.