Gebed, dinsdag 2 juni 2020

02-06-2020

Bijbelse economie

Lezen Leviticus 19:9-19.

Heeft u genoten van Pinksteren? In het Joodse feest Shavuot (Pinksterfeest) wordt door het volk Israel onder andere herdacht dat de Thora, de wet werd gegeven. In onze gemeente lagen allerlei vruchten en tarwesoorten op de tafel. Het is namelijk ook een oogstfeest. Ons Pinksterfeest is een herinnering dat we van de wet naar het leven zijn gegaan door Jezus en door de uitstorting van de Heilige Geest.

Eén van de geboden is dat bij het binnenhalen van de oogst de rand van het land niet helemaal wordt afgemaaid (vs 9,10). Deze zijn voor de arme en de vreemdeling. Het principe is dat wanneer we aan onze naaste denken dan zal er balans zijn voor de voorzieningen voor geheel het volk. En hier zien we één van deze principes die van God komt; Hij is een God van relatie. Toen Jezus op aarde kwam werd Hij Immanuel genoemd, betekent 'God met ons' - een directe relatie. En de geboden richten zich op de relatie met Hem én de relatie met de ander. Een gezonde economie is daarom ook een relationele economie.

Hoe gaat het met onze economie?

Dhr. Eppo Bruins van de ChristenUnie, zei tijdens een spreekbeurt dat de coronacrisis ook een aantal punten zichtbaar had gemaakt en hij noemde vijf punten:

• een grote groep flexwerkers die omviel

• financiële buffers die er niet zijn omdat bedrijven op schulden draaien

• geen lokale productie van spullen die we nodig hadden

• geen of weinig materiële voorraden, want voorraad kost geld

• we misten de sociale contacten

De economie zal Bijbels ingericht moeten worden, gebaseerd op relaties. God geeft namelijk prioriteit aan mensen en niet aan de economie. In dat opzicht heeft de coronacrisis blootgelegd wat we zelf niet zagen: het huidig economisch model werkt niet meer.

Hierop mogen we ons gebed voor vandaag op richten, dat er verandering mag komen voor onze economisch stelsel gebaseerd op de Bijbel.

Lied: Opwekking 801 Het leven in Mij
https://www.youtube.com/watch?v=qIhGug82U64

Gebedsonderwerp: Bijbelse principes in ons maatschappelijk systeem.

Gebed 1. Bidden voor de overheid

Dat er nieuw inzicht komt voor hervormingen van onze economie met meer balans. Bid dat dit gebeurt op Bijbelse principes. Dat er eerlijke bejegening is door de overheid en verlossing van beknellende regelgeving.

Gebed 2: We bidden voor de bedrijven

Niet de bedrijfsuitjes die de verbinding maken met mensen, maar de warme relatie, de hart-tot-hart gesprekken. Bid voor christenen in de organisatie die hierin het verschil maken en de liefde van Jezus zichtbaar maken . Moedig opstaan voor gerechtigheid bij de werknemers.

Gebed 3: Bidden voor banken

Voor rechtvaardige hulp van banken en een ander leenstelsel. Zegen en versterking over rechtvaardige managers, directeuren.

Gebed 4: Bidden voor jezelf

Lees Galaten 5:22-26 Bid dat de relatie tussen jou en God en met Jezus vergroot mag worden, alsmede de liefde voor jouw naasten. Dat meer vrucht van de geest van jou zichtbaar mag worden in jouw leven.

Lied: Opwekking 797 Breng ons samen
https://www.youtube.com/watch?v=drQTZbc2Sys

Maak een gratis website.