Gebed, dinsdag 23 juni 2020

23-06-2020

Geroepen voor een tijd als deze
'Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen. En wie weet, of je niet juist met het oog op déze tijd de koninklijke waardigheid hebt gekregen.' Esther 4:14

Het verhaal van Esther komt steeds weer terug, en eigenlijk voelt de tijd waarin we zitten ook een beetje als die tijd. Menselijk gezien was er geen uitkomst meer voor de Joden, en zouden ze worden vermoord.

Mordechai begreep de strategie van God en sprak Esther aan en zei: 'Zou jij niet 'for such a time as this' je koninklijke waardigheid hebben ontvangen? Grijp die kans, ook al riskeer je je leven'.

Ook ons land bevindt zich in een hachelijke situatie.
Hoewel het best moeilijk is om dat helder voor ogen te krijgen. Want de waarheid zit zo diep verstopt en uiterlijk líjkt het alsof er niets aan de hand is.
Ondertussen wordt een 'nieuw normaal' in ons land ingevoerd, dat zijn weerga niet kent en dat ons aller leven zal gaan beheersen. De spoedwet zou dat moeten vastleggen, en deze zou verheven worden boven de grondwet. Gelukkig wordt die spoedwet nu aangepast, maar gezien het patroon waarin de dingen zich ontwikkelen (waarheid wijkt voor controle) moeten we alles op alles zetten om dit te voorkomen.

Wij hebben koninklijke waardigheid ontvangen bij de Koning der Koningen!
For such a time as this!
Wij mogen bij de Koning binnengaan.
Esther bereidde zich voor door drie dagen te vasten en bidden, samen met haar volk.
De spanning was groot... zou de Koning uitkomst geven?

Nederland:
- Vandaag, dinsdag 23 juni, worden de handtekeningen van de petitie 'Stop de Spoedwet' aangeboden aan de regering.
- Ook vandaag vindt een belangrijk gesprek plaats over de vaccins met de Staatssecretaris van gezondheid Paul Blokhuis.
- Donderdag 25 juni 11:00 uur dient de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden vanwege de vele onwettigheden die de Staat heeft betracht in het nemen van de maatregelen en het niet-opheffen ervan.
Hiervoor is heel veel gebed nodig! En ook worden bidders opgeroepen buiten de rechtszaal te bidden tijdens die zitting.

Gebed:
*Laten we de komende dagen dinsdag, woensdag, donderdag als Esthers vasten of versoberen, en ernstig Gods Aangezicht zoeken. Ons verootmoedigen voor Hem.....
*Besef dat het doorbrengen van tijd voor Gods aangezicht een superkrachtig geestelijk wapen is. Alleen maar ZIJN in Zijn Tegenwoordigheid, Hem aanbidden, Zijn Woord lezen en gelóven, en uitbidden.
*Lees het verhaal van Esther.
*Vraag God om Zijn genade voor ons land. Vraag God waar we vergeving voor moeten vragen. Doe dat. Neem brood en wijn en bid het Bloed uit over ons land en ook over deze drie belangrijke momenten vandaag en donderdag.
*Bid voor Gods ingrijpen. Net als bij Esther kan alleen HIJ het doen!!
*Bid dat Hij de juiste mensen aanstelt en afzet, dat wij een God vrezende regering krijgen die niet buigt voor manipulatie en druk.
*Bid voor een eerlijke rechter die het proces tegen de Staat onder handen neemt. Voor eerlijke en rechtvaardige rechtsspraak.
*Overweeg of jij naar Den Haag kunt om te bidden bij de rechtszaal, terwijl onze zaak voor de aardse rechter komt.
*Erken God als Rechter en vraag Hem om Zijn rechtvaardige rechtspraak.
* Proclameer Jes.33:22 'Want de HERE onze RECHTER, de HEERE onze WETGEVER, de Here onze KONING, Hij zal ons verlossen!'

Vandaag van 13:00 tot 13:30 kun je meedoen aan video gebed als je wilt (zoom).
link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09
Meeting ID: 899 9292 8646
Password: 741290

Berichtnavigatie


Maak een gratis website.