Gebed, dinsdag 26 mei 2020

26-05-2020

Waarheid of bedrog?

Lezen Genesis 27:1-27.

Vandaag kreeg ik een email van een bank met het verzoek om mij opnieuw te identificeren anders zou mijn rekening geblokkeerd worden als het niet voor 5 juni gedaan zou worden. Niet van echt te onderscheiden, toch was het een nep- mail om bankgegevens van mij te krijgen.

We kennen het verhaal dat Jakob - aangezet door zijn moeder - list, leugen en bedrog toepast om de eerstgeboortezegen te ontvangen. Laten we het verhaal vanuit Izak eens bekijken. Izak stuurt Ezau weg in de verwachting dat hij met wild terug komt waarna hij hem kan zegenen. Dan komt 'Ezau' vrij snel terug. Izak had dit kennelijk niet verwacht want hij vraagt hoe dit kan zo snel kan. Dan antwoordt deze man dat God hier voor heeft gezorgd. Izak vertrouwt het niet want hij hoort dat de stem op die van Jakob lijkt. Hij vraagt of hij echt wel Ezau is en wil hem betasten. Daarna komt 'Ezau' dichterbij en ruikt Izak duidelijk de kleren van 'Ezau'. Hij gelooft hem.

Wij mogen net als Izak bij een situatie die we niet vertrouwen een toets doen: Vragen stellen en onze zintuigen gebruiken - zien-horen-voelen-ruiken. Zeker wanneer het ook nog uit naam van God iets wordt gezegd (vs.20). Ja, het is schrikbarend dat zelfs de naam van God gebruikt kan worden om bedrog te plegen. Izak kon niet meer zien en daarom gebruikte hij alle zintuigen die hij nog had. Hoewel één zintuig (horen) hem vertelde dat het niet goed zat, liet hij zich toch verleiden door de leugens.

Laten wij ook alert zijn op wie of wat op ons afkomt en goed te onderzoeken door vragen te stellen en al onze zintuigen te gebruiken. Als er op één punt iets niet klopt en de rest lijkt wel aardig, dan ook hier niet in mee gaan. Alles moet kloppen. Gelukkig hebben wij ook de Heilige Geest en mogen we bidden om bevestiging!

Gebedsonderwerp: Bidden voor waarheid en recht in kerk en samenleving

Gebed 1: Bid voor jezelf voor de geest van onderscheiding. Dat je scherp mag zijn in wat van God is en wat niet (1 Joh.4:1-3). Wat waarheid is en wat niet. Bid om wijsheid wanneer je dit nodig hebt (Jak. 1:5).

Gebed 2: Gebed voor de voorgangers in de gemeenten en kerken. Dat ze de waarheid zullen blijven prediken en niet prediken om het oor te strelen.

Gebed 3: Bid voor eerlijke rechters en rechtsspraak. Bid voor Gods ingrijpen in dit segment van de samenleving waardoor mensen bij verkeerde agenda's van hun posities moeten verdwijnen. Bid voor eerlijke communicatie vanuit de overheid.

Gebed 4: Bid dat degene die misbruik hebben gemaakt van de tegemoetkoming door de overheid, berouw krijgen en zelf het geld terugstorten. Dat fraudeurs opgespoord worden en er recht gedaan gaat worden.

Bid dat de economie weer gaat draaien. Bid om eerlijkheid, wijsheid en rechtvaardigheid bij overheid en geldschieters om bedrijven weer overeind te helpen.

*Lied: Opwekking 767

https://www.youtube.com/watch?v=TDAbXrJpNPg

Maak een gratis website.