Gebed, dinsdag 30 juni 2020

30-06-2020

Psalm 1:
Welzalig de man die aan des Heren Woord zijn welgevallen heeft,
en Diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij toch zal zijn als een boom geplant aan waterstromen
die zijn vrucht draagt op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt.

Afgelopen weken hebben we hard gestreden voor ons land. De spoedwet, de rechtszaak... we hebben in de Geest flink meegevochten om recht en gerechtigheid in ons land. En ons gebed is kostbaar voor God, Hij verzamelt het in Zijn schaal.
Ook hebben we ons weer teruggetrokken in onze veilige schuilplaats bij Hem, de intieme omgang met Jezus. En dit is ten allen tijde onze uitgangspositie.

Al de 14 jaren waarin we als 24-7 Gebed in onze roeping van mobilisatie tot gebed in Nederland werken, gaf God ons de kernbegrippen 'intimiteit met God' en 'eindtijd'.
Die twee horen bij elkaar, het één kan niet zonder het ander. Het is door intimiteit met Jezus dat we de eindtijd zullen kunnen volhouden. Door intimiteit met Jezus worden onze kruikjes met olie gevuld, bouwen we reserve op.

Daarom is het zo cruciaal om tijd te investeren in onze relatie met Jezus, hoe serieus de tijd ook is. Hij is onze éérste liefde. Jezus zei tegen Martha die klaagde over Maria: 'Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar slechts weinigen zijn nodig. Maria heeft heeft het goede deel gekozen, en het zal niet van haar worden afgenomen'. Zitten aan Jezus' voeten, zo tegenstrijdig aan óns activisme. Want het gaat niet om ónze kracht, maar om Zijn kracht door ons heen! Niet óns activisme, ook niet in deze heftige strijd, maar om de kracht van Jézus

Een gebedsvriendin droomde vorige week over de urgentie van Psalm 1 én Psalm 2. Psalm 1 brengt ons in Zijn Woord en intieme omgang, Psalm 2 laat ons de samenzwering van de volken zien, waar de Heer over lacht. Gaat dus over de eindtijd.
Ook hier weer de combinatie. God maande haar (en ons) om met deze twee psalmen bezig te zijn.

Ook in Lucas 21: 36: waken (oplettend zijn naar buiten toe) én bidden (bij God zijn) ; hoe kun je ontkomen én hoe kun je oog in oog blijven met Hem.

Een andere mede-bidster postte een youtube met een droom uit 2016, ook hierover. Onze hoop is niet in mensen, zelfs niet in het sámen zijn, maar in het bij God zijn. https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

Toen ik dit vertelde tijdens gebed, deelde een andere bidster háár droom ook uit 2016 waarin ze zag dat een monster opdoemde dat alles kapot maakte. Ze zag zichzelf vluchten en ze hoorde deze woorden: 'Staakt de strijd, dit is niet langer jouw gevecht, verlies jezelf, dan win je echt, geef het aan Mij'. https://youtu.be/0_eEn2OQTHA

Door dit alles spreekt God. Hij maakt ons nog fijngevoeliger voor Zijn leiding, Zijn kracht, Zijn instructies. Opdat we werken vanuit de Geest, vanuit gehoorzaamheid, en niet vanuit onze eigen kracht.

Gebed 1: Psalm1
* Lees en herlees Psalm 1 en Psalm 2. Weet dat dit op Gods hart is, dat dit Gods kernboodschap voor nu is. Vergelijk beide psalmen, wat zijn de verschillen?
* Vraag God wat Hij in deze psalmen tot jou wil zeggen. Schrijf het op, en laat het een 'groeidocument' worden. In Gebed 2 zijn vragen over Psalm 2.
* Hoe kun je groeien in 'Zijn Woord overpeinzen dag en nacht'? Welke veranderingen kun je aanbrengen in je leven om dit werkelijkheid te maken?
* Welke Bijbelgedeelten ken je al uit je hoofd? En welke zou je willen leren? Heb je ze op een rijtje staan? Heb je een schrift, of notitieprogramma om ze op te schrijven? Op welke momenten wil je ze repeteren? (Aan te bevelen is om een aantal mooie psalmen te kiezen en bijvoorbeeld stukjes uit Johannes)
* Bekijk wat er gebeurt met de goddeloze. Schrijf het op en bid het uit.
* Schrijf alle kenmerken uit psalm 1 op van wie God volgt. Overdenk deze punten en bid ze uit over je eigen leven en dat van je partner en gezin.
* Bid deze punten ook uit over je geliefden en de Kerk van Nederland.

Gebed 2: Psalm2
* Vraag God om je meer zicht te geven op de samenzweringen op de aarde, voorzover je dat moet weten.
* Vraag God om Zijn hart nog dieper aan jou te openbaren over de samenzweringen van de volken. Hij lacht erover. Vraag Hem die lach diep aan jouw hart te openbaren, en in jouw geest te bewerken.
* Welke vragen komen bij je op als je Psalm 2 leest en herleest? Schrijf ze op en bid ze uit. Verwacht dat God ze gaat beantwoorden. Vergeet niet op te schrijven.
* Bespreek elk vers met de Heer en bid het regel voor regel uit.
* Bid voor de leiders van ons land deze verzen uit.

Gezegende dagen,

Onze (24-7 gebed) gebedstijden van 13:00-13:30 uur kun je meedoen via de link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09
Meeting ID: 899 9292 8646
Password: 741290

Maak een gratis website.