Gebed, dinsdag 9 juni 2020

09-06-2020

In Gods hoede en waakzaam tegen de duivel

Lezen 1 Petrus 5:5-9

Hoe verder we in de eindtijd komen, hoe meer de duivel tekeer zal gaan. Door zijn slimmigheden zal hij onrust en verdeeldheid zaaien. Daarom moeten we waakzaam zijn en bidden, ook voor het doorzien van de listen van satan. Overkomt het ons toch een keer dat ons kwaad wordt aangedaan zoals valse beschuldiging, treiterijen, leugens, onrecht etc. dan is het van belang dat wij als gelovigen het niet toelaten dat het ons aangedane kwaad ons besmet en vergiftigt. Ben jij iemand die hier vatbaar voor is, dan kan dit in je denken gaan groeien tot bolwerken en blijf je er mee rondlopen. Dan heeft de duivel zijn zin, jouw focus is niet meer op God, maar op de ellende.

Wanneer we kijken naar het lijden van onze christenbroeders en zusters in de vervolgingen, dan namen zij door hun lijden deel aan het lijden van Christus. Probeer het eens in het perspectief van de zegeningen te zien, dat je van Christus bent, dat je naam opgeschreven staat in het boek des levens en de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden:

Romeinen 8:18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Kijk naar het vooruitzicht en hou niet vast aan het aardse. Laat los en u zult losgelaten worden. Dit betekent dat Jezus ons geheel vrij wilt maken, ook van iedere aardse kwestie, de aanvallen van de duivel ...laat los!

En een stap verder is dat wij als gelovigen het kwade overwinnen door 'het goede'. En dat betekent het tegenovergestelde doen: tegenover dit kwaad 'het goede' (liefde en hulp) stellen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aanhangers van het kwade, de ongelovigen, tot bekering komen. Daarmee is de overwinning van het goede volledig. Dit alles is alleen mogelijk door het vernieuwende werk van de Heilige Geest in het denken van de gelovigen.

Lied: Houd mij dicht bij U

https://www.youtube.com/watch?v=h61KiAJ7iLo

10-11 uur

Gebed 1. Bidden voor geest van onderscheiding.

* Welke geesten zitten er achter uitspraken, houding en stellingen van mensen. Let ook op de geest van vleierij, dit geeft een goed gevoel, maar het werkt samen met de geest van hoogmoed en trots.

* Bid voor nederigheid en eerlijkheid voor jezelf, want hierdoor brengt God je verder.

* Bid om aanvallen te kunnen doorzien en voor kracht om ze te doorstaan.

Gebed 2: Bidden voor zuivering.

* Bid voor zuivering en heiliging van de gemeente van Christus.

* Bid dat we als Gemeente van Jezus de aanvallen doorzien en niet een wortel van bitterheid laten opschieten in ons hart, waardoor we afvallig zouden kunnen worden van de levende God.

* Bid dat we teleurstellingen en afwijzing los kunnen laten en kunnen leven in waarheid van de liefde en acceptatie van God.

14-15 uur

Gebed 1: Bidden voor steden.

* Bid voor de stad of dorp waar je woont.

* Bid voor openbaring welke geesten zich hebben verbonden aan bepaalde plaatsen. Wat is er gebeurd in het verleden? Bind de boze machten en bid voor arbeiders om het Woord van God te brengen.

Gebed 2: Bidden organisaties.

* Bid dat bedrijven gesloten worden die met de duisternis bezig zijn.

* Bid voor zegeningen over de organisaties die met Gods Koninkrijk bezig zijn.

* Bid voor recht en gerechtigheid in je stad en zegen ieder die daarmee bezig is.

Lied: Jezus overwinnaar

https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8

Maak een gratis website.