Gebed, donderdag 11 juni 2020

11-06-2020

Kairosmoment - HET IS GENOEG!

Lees Psalm 2.

Gisteren schreven we al iets over de wetten die men wil veranderen in ons land.

Ik citeer een artikel van mr. Jeroen Pols:

"Minister De Jonge heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Deze wet geeft de minister van volksgezondheid bevoegdheden om in de strijd tegen het virus GRONDRECHTEN VERGAAND TE BEPERKEN.

De 'Nieuwe Normaal'-wet moet op 1 juli 2020 in werking treden.

Met deze wet wordt definitief afscheid genomen van onze democratische rechtsstaat.

Met het ingediende wetsvoorstel worden de grondrechten van de bevolking in een niet eerder vertoonde omvang ingeperkt."

Lees verder: https: kabinet stuurt tijdelijke wet covid-19 naar tweede kamer

Psalm 2:1,2 (WV95) zegt: Waarom komen de volken in opstand en zinnen de naties op zinloze plannen? Waarom stellen koningen van de aarde zich in slagorde op, beramen vorsten een oorlogsplan tegen de HEER en tegen Zijn Gezalfde?

We zien de samenzwering die de tegenstander tegen de mensheid heeft bedacht zichtbaar worden. We leven er midden in. En wij gaan leren stelling te nemen in deze oorlog. Overwinnen door het Bloed van het Lam, het woord van ons getuigenis, en ons leven niet lief te hebben.

We willen graag met alles wat in ons is roepen tot God over deze situatie.

Gebedsonderwerp: opstaan van het Nederlandse volk voor recht en gerechtigheid

Gebed 1: beroep op het Bloed van Jezus

* Onze God, we erkennen dat U God bent en dat U de Koning van UW keuze gezalfd heeft! Wij erkennen Uw Koning, dat is Jezus Christus, als ónze Koning en buigen voor Hem. Wij kussen de Zoon en naderen tot U op grond van Zijn Bloed voor onze zonden en de zonden van Nederland.

* Dank U dat U lácht over de plannen die de vijand gesmeed heeft tegen de aarde en ons volk. Help ons U te zien en Uw overwinning! Jezus U hebt de kop van de slang vermorzeld!

* Niettemin Vader, bevinden we ons als volk in grote benauwenis nu onze vrijheden ons dreigen ontnomen te worden. We keren ons tot U en vragen U: grijp in in ons land! Rijd voorspoedig uit voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht! Zend Uw hemelse legermachten en bevrijd ons uit de handen van de Nieuwe Wereld Orde.

Gebed 2: helder zicht

* We bidden om helder zicht voor al onze volksgenoten. De vijand verblindt ons door zijn leugens via het nieuws en andere media. Heer, verwijder de sluier van onze ogen zodat we de werkelijkheid zien zoals die IS! Geef ons moed om die werkelijkheid onder ogen te kunnen zien en over onze trauma's heen te komen.

* We bidden voor voor kerkleiders/voorgangers/dominees, dat ook zij het gaan zien en de moed krijgen om hier met hun gemeentes over te praten en te bidden. We bidden dat we als Uw kinderen elkaar zullen helpen om te begrijpen wat er gebeurt. Dat we niet dichtklappen of elkaar afweren omdat het te moeilijk is.

* Help ons om uit Uw Woord te verstaan wat er gebeurt, want U heeft het allemaal voorzegd. Vergeef ons dat we zo weinig bezig zijn geweest om deze dingen te weten te komen uit Uw Woord.

Gebed 3: stem laten horen

* We bidden voor een heilige verontwaardiging over het kwaad in ons land! (De vreze des Heren is het kwade te haten, Spr.8:13)

* Help volksvertegenwoordigers om trouw te zijn aan hun geweten en op te staan zoals Esther. Dit is een kairosmoment, HET IS GENOEG.

* Help ook andere Nederlanders, medici, wetenschappers, doktoren, verslaggevers maar ook gewone burgers, christen of niet-christen, om met kracht hun stem te verheffen....

* Geef ons krachtige en creatieve ideeën hóe we onze stem kunnen laten horen.

* We bidden voor de media - verlos hen van de verblinding en van de druk zodat ze weer eerlijk kan worden en waarheid kan zien en brengen.

* Help mensen naar buiten te komen met hun ervaringen van onrecht en onder druk gezet te zijn.

* Zegen en bescherm de mensen die al opgestaan zijn, help ons om voor hen op te komen. Bescherm hun materiaal op internet zodat het gezien en gehoord kan worden.

Maak een gratis website.