Gebed, donderdag 14 mei 2020

14-05-2020

Afrekenen met de afgod
Lees Richteren 6:24-32. God roept Gideon om zijn volk van de Midianieten te bevrijden. Gideon brengt daarom een offer aan God en bouwt voor Hem een altaar. Maar voordat God aan Gideon de overwinning op de Midianieten kan geven, moet hij éérst de afgoden uit zijn eigen leven wegdoen. Joas, Gideons vader, heeft een altaar voor Baäl met daarnaast een Asjerapaal. God vraagt 's nachts aan Gideon om dat altaar en de paal te slopen. Ook heeft Joas een stier die hij al 7 jaar bewaart om aan Baäl te offeren, en God vraagt Gideon om deze op een nieuwe aan Hem gewijde offerplaats te offeren.
Gideon doet dit alles 's nachts, uit angst dat zijn familie en zijn stadsgenoten hem hiervoor een kopje kleiner zullen maken...
Als de volgende dag uitkomt dat Gideon de offerplaats verwoest heeft en de stier op een nieuw altaar geofferd heeft, willen de mannen uit de stad hem doden, maar Joas maakt een bijzondere draai: hij spot met Baäl "Als Baäl echt god is, kan hij toch wel voor zichzelf opkomen!" En Gideon blijft gespaard.

In deze geschiedenis zien we dat het geen zin heeft om afgodenaltaren te slopen als je niet ook nieuwe altaren voor God bouwt. Afscheid nemen van je afgoden kan alleen als je vervolgens God ook daadwerkelijk gaat dienen.
Maar andersom kun je ook niet verwachten dat God je voor iets groots (voor Gideon: de bevrijding van Midian) gaat gebruiken zonder dat je eerst zichtbaar en merkbaar zowel de afgoden uit je eigen leven wegdoet alsook uit de plaats waar jij invloed hebt! God vraagt niet alleen in ons privéleven, maar ook in ons openbare leven dat wij stellingnemen voor Hem.

Ook leren we uit dit verhaal
dat als je Gód wil dienen in plaats van de afgoden, je op weerstand kunt stuiten en het moeilijk kan krijgen in je omgeving.
Maar ook zien we dat de actie van Gideon Joas inspireert om zich af te keren van Baäl en God weer te gaan dienen: Joas ontmaskert Baäl als een schijngod die zichzelf niet eens kan helpen. Je mag dus ook ervan uitgaan dat God jou wil gebruiken om de ogen en de harten van ándere mensen te openen!

Lied: Darrell Evans - Whom shall I fear
https://youtu.be/KyqV0lOsqfo

⏰ 10 - 11 uur
Gebedspunt: cultuur

Gebed 1: Bewaar je oog voor wat je ziet
* In hst.31 zegt Job dat hij een verbond gesloten heeft met zijn ogen, en David vraagt God in Ps.141 om een wacht voor zijn mond te zetten. Kunnen we hen deze dingen nazeggen? Wat onze ogen binnenkomt en wat onze mond uitgaat kan ons onrein maken. Is het nodig dat wij radicalere keuzes maken - voor onszelf, of waar het onze gezinnen betreft?
Als het nodig is om dingen te belijden of met anderen te bespreken, schrijf dit dan op en neem hier (binnenkort) een momentje tijd voor.
* Daar waar je misschien afgestompt bent geraakt, kun je God vragen om een scherper onderscheidings-vermogen, en of God je wil waarschuwen wanneer er dingen in je leven zijn die aangescherpt kunnen worden.

Gebed 2: cultuur in NL
* In de entertainment industry is het meer regel dan uitzondering dat Gods grenzen worden overschreden. Dit zie je in muziekfeesten, clubs, mode, tv en internet, kunst, dans en cabaret etc.
Vraag plaatsvervangend vergeving voor de zonden van ons land.
* Bid dat mensen de culturele neergang beu worden en weer op zoek gaan naar wat hen opbouwt, wat echt vervulling biedt, naar bodem onder hun leven.
* Bid ook dat er christenen zijn die hun daarover willen vertellen en relatie met ze willen bouwen.
* Bid dat er veilige plekken zijn voor jongeren waar ze gezien worden, zichzelf kunnen zijn en hun verhaal kwijt kunnen.

Gebed 3: cultuur in de kerk
* Bid voor mentors in de kerk die helpen de jongeren te vormen door de lessen uit hun eigen leven door te geven aan de volgende generatie.
* Dat er relaties over de generatiemuren heen ontstaan. Dat ouderen en jongeren elkaars sterke punten meer gaan waarderen, elkaar echt gaan zíen en versterken.
* Dat de kerk meer en meer een plek wordt waar we echt liefde hebben onder elkaar: dat we wat minder in beslag genomen worden door ons eigen leven, zodat we oog hebben voor de zieken, de alleenstaanden, de drukke gezinnen, de ouderen en zwakken.
* Bid dat God ons leert hoe Hij het huisgezin van God bedoeld heeft.
* Bid dat we als kerk niet verlangen om te lijken op wat de wereld biedt, maar dat we weer echt ánders durven zijn: een plaats waar mensen samenkomen die hun levens voor God willen heiligen, en waar veel creativiteit en blijdschap is!

⏰ 14 - 15 uur
Gebedspunt: media en waarheid

Gebed 1: waarheid en censuur
* Overheid, nieuwsmedia en sociale media proberen steeds meer grip te krijgen op hoe/wat mensen wel of niet mógen denken. Bid dat de waarheid tóch door de censuur heen komt! Dank God ook voor wat er al bekend geworden is.
* Vraag God ook om wijsheid in hóe wijzelf die waarheid aan anderen kunnen doorgeven (vraagt per persoon om maatwerk, dus vraag de Heilige Geest om je hierin te leiden).
* Bid dat Nederland meer en meer 'wakker' wordt en waarheid gaat eisen van onze media en volks-vertegenwoordigers. En dat we ze hierover ook ter verantwoording gaan (en dúrven!) roepen.
* Bid dat politici (ook van niet-christelijke partijen) die naar waarheid vragen, en die kritisch durven zijn naar onze regering, niet voortdurend de mond gesnoerd wordt maar dat ze bijval krijgen - in de Tweede en Eerste Kamer, de plaatselijke politiek en ook bij hun achterban.
* Bid ook om wijsheid voor hen, en bemoediging om het vol te kunnen houden!

Gebed 2: waarheid in de kerk
* Bid dat er een nieuwe waarheidsbeweging op gang komt in onze kerken. Dat we alles wat gepreekt wordt niet zomaar aannemen maar langs het paslood van God houden, dat we net zoals de Bereërs alles in de schrift nalezen of deze dingen werkelijk zo zijn. Zodat de onvervalste boodschap van het evangelie weer helder onderscheiden wordt tussen alle 'meningen'. Dat er geen water meer bij de wijn wordt gedaan, zodat we in onze kerken een cultuur scheppen die aantrekkelijk is voor God en Hij graag bij ons aanwezig wil zijn!

Maak een gratis website.