Gebed, donderdag 18 juni 2020

18-06-2020

'De naam van God zij geprezen van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij is het die tijden en maanstanden beheerst, die koningen onttroont en kroont, die wijsheid geeft aan de wijzen en inzicht aan de verstandigen.

Hij is het die laat zien wat in de diepte verborgen ligt, die weet wat in het duister gebeurt; bij Hem woont het licht'. Daniel 2:20-22

Het schijnt dat de noodwet die op 1 juli zou moeten ingaan zich vanwege de kritiek nu in een fase van aanpassing bevindt. Daardoor weten we nu niet wanneer hij behandeld gaat worden. Dit geeft ons de kans om nog meer te bidden. Tegelijkertijd mogen we niet verslappen, omdat in de afgelopen tijd al veel 'in het verborgene' beslist is. Dus laten we de God die laat zien wat in het verborgene is, aanroepen en het hele proces met deze wet volledig in het licht bidden! Door ons aanhoudend bidden móeten de feiten in het licht komen. En móet verblinding wijken. Door gebed brengt God Zijn hemelse legermachten in beweging.

Onze God is het 'die koningen (ministers) kroont en onttroont'. Naar Hem mogen we roepen om rechtvaardige ministers en regeerders.

Hij geeft ook inzicht aan verstandigen.

We zien in de Bijbel mensen als Husai die adviseur van David was, die de verkeerde adviezen van Achitofel aan Absalom verijdelde (2Sam.17). Of mensen als Daniël die koningen adviseerde met uitmuntende adviezen. Of mensen als Jozef die enorm wijs en creatief was om de hongersnood het hoofd te bieden.

GEBED:

1. Dank dat God alles onder controle heeft en dat wij met Hem mogen meestrijden!

* Breng het hele proces van deze noodwet in het licht van God. Proclameer Gods wijsheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid over wat besproken wordt. Dat er een rechtvaardig wetsvoorstel uit zal komen waarin onze grondwet erkend zal blijven.

* Dat God adviseurs, beleidsmakers, (top)ambtenaren met de geest van Daniels en Jozefs als de belangrijkste adviseurs rondom minister de Jonge worden gezet, die verkeerde raad verijdelen en goede door de Heilige Geest geïnspireerde adviezen geven.

* Bid dat de agenda van de tegenstander aan het licht komt en openlijk afgewezen wordt.

* Bid dat er een verandering van gedachte komt bij de regering in hoe om te gaan met problemen. Dat er creatieve van God gegeven oplossingen gezocht en gevonden zullen worden. Dat er niet meteen naar beperkende regelgeving wordt gegrepen. Dat er geaccepteerd wordt dat risico's bij het leven horen, zonder dat goede bescherming wordt vergeten.

* Bid dat de belangen van de burgers gezien, erkend en behartigd worden op een eerlijke en verstandige manier. Denk ook aan de ouderen in onze samenleving.

* Bid dat God de ontstane ruimte vult met Zijn input. Dat alles wat de vijand in het wetsvoorstel heeft gezet eruit gehaald wordt en alles wat God er in wil hebben dat dat er in komt (of het hele voorstel wordt afgeblazen).

* Bid dat ook de overheid open zal staan voor profeten.

Deze en volgende week bidden en vasten* we in het bijzonder voor de nieuwe noodwet in wording, omdat het eerste voorstel onze grondwet schrikbarend buiten werking stelde.

Vandaag weer video-gebed per zoom van 13:00 tot 13:30 uur. Welkom om mee te bidden!

Link:

https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Meeting ID: 899 9292 8646

Password: 741290

* vasten: één maaltijd per dag, of naar eigen keuze natuurlijk.

Maak een gratis website.