Gebed, donderdag 25 juni 2020

25-06-2020

Meer dan overwinnaars door Christus

Lees Rom. 8:28-39
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Wat ook de uitslag gaat zijn van de rechtszaak die vandaag om 11:00 uur dient tegen de Nederlandse Staat vanwege de aanpak van de coronacrisis, ónze uitkomst staat vast! Wij zijn bedoeld om overwinnaars te zijn. Dwars door alle omstandigheden heen!
Natuurlijk geven we ons land niet zomaar op en vechten we tot onze laatste snik voor waarheid, ootmoed en recht, en blijven we dat doen, wat er ook over ons komt, desalniettemin leven wij in hoop en blijde verwachting. En dat mogen we altijd weer tegen elkaar zeggen. Want ten eerste vormt Jezus ons karakter door alle beproevingen heen, ten tweede leren we Hem steeds dieper kennen en van onze eenheid met Hem te genieten, en ten derde gaan we steeds meer verlangen naar onze ontmoeting met Hem!

Vers 28 zegt: Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
Als we beseffen dat Hij alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben, mogen we ook altijd daar naar uitkijken. Daarmee mogen we bewust onszelf trainen. In élke situatie weer zoeken naar wat Hij wil bewerken, hoe Hij ons wil ontmoeten, hoe Hij wil voorzien, hoe Hij tot ons wil spreken, hoe Hij ons wil leiden, hoe Hij ons wijsheid en kracht wil geven. Dat maakt het leven rijk, die verbondenheid met Hem. En ja, we worden 'de ganse dag gedood, en gerekend als slachtschapen' maar we worden overwinnaars als we níets ons laten scheiden van de liefde van Christus. Niet in vóór- en niet in tégenspoed.
Hij IS er, Zijn naam is Immanuel, God met ons.
We zullen overwinnen door het Bloed van het Lam, het woord van ons getuigenis en ons leven niet lief te hebben tot in de dood.

Gebed:
*Op deze derde Esther-dag bidden we opnieuw intens voor de rechtszaak die vanmorgen tussen 11:00 en 13:00 uur dient. We bidden ook online, dus vanaf 10 uur kun je inloggen op onderstaande link.
*Bid voor de rechter. Gisteren is nota bene nog snel de rechter vervangen. Dat gebeurt vaker en soms is dat niet erg positief. Maar we vertrouwen op Gód! Niet voor niets bidden en vasten we, onze hoop is op Hém. Hij stelt aan en zet af...... Bid dat het geweten van de rechter helder en eerlijk spreekt. Bid de schellen van zijn ogen en hart, bid dat de waarheid onontkoombaar is en dat de rechter niets anders kan dan die erkennen en honoreren.
* Bid voor de aanklagers. Vele wetenschappers en ook beroepsgroepen doen mee, want de lockdown heeft veel onrechtvaardige schade gebracht voor veel segmenten van de samenleving. Bid voor vruchtbare samenwerking, voor eenheid, voor onderling begrip, voor strategie voor vervolg. Bid voor kracht, gezondheid, scherpzinnigheid.
*De dagvaarding kun je hier lezen https://viruswaanzin.nl/dagvaarding/ Hierin kun je ook gebedspunten vinden.
* We bidden voor eerlijke publiciteit hierover. Dat verslaggevers de ogen open gaan en ze opeens de val zien waarin velen van hen gelokt zijn om mee te doen met het sprookje waarin 'de keizer geen kleren aan heeft'.
* We bidden dat door deze rechtszaak vele ogen geopend zullen worden in Nederland!
* We bidden voor rust en ordelijkheid rondom het rechtsgebouw. Bij de manifestatie van afgelopen zondag blijkt de ME zelf het geweld te zijn begonnen. We bidden tegen elke rel en tegen elke onrust.
* We bidden ook voor het vervolg - wijsheid, samenwerking, versterking van verzet en opstaan voor recht en gerechtigheid in de hele samenleving.
* BID DAT DE GEEST VAN GOD VOORTDUREND WAAIT IN EN OM HET RECHTSGEBOUW EN IN ALLES WAT GEZEGD EN GEDACHT EN GESPROKEN WORDT!
Dat Gods legermachten de vijand tegenhouden en de atmosfeer en de uitkomst bepalen!
* Houd je oog voortdurend gericht op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. En bid dat Zijn wil zal geschieden!

Lied: Turn you eyes upon Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=j5qc0EcNgqw

Vandaag dus vanaf 10:00 uur de mogelijkheid om per zoom mee te bidden, welkom om in te loggen wanneer en zolang je wilt. Om 13:00 ons gewoonlijke gebedsmoment.
Dit is de link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09
Meeting ID: 899 9292 8646
Password: 741290

Maak een gratis website.