Gebed, maandag 22 juni 2020

22-06-2020

Wij proclameren: Jezus is Heer!

En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. Openbaring 12: 3

En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. Openbaring 13: 1

Wat mij opviel in bovenstaande teksten was de gelijkenis. En tegelijkertijd zag ik een verschil. In de eerste tekst waren de diademen op de 7 koppen en in de tweede tekst op de 10 hoorns. Met diadeem wordt hier een uiterlijk kenmerk van iemand met koninklijk gezag bedoeld.
Ik moest eraan denken dat God 7 Geesten heeft en we zien dat satan een imitator is en hier ook verschijnt met 7 koppen.
In de eerste tekst zien we satan nog heerschappij voeren vanuit de lucht. In de 2e tekst is hij op aarde geworpen en gaat de strijd daar door.
Hoorns staan in de Bijbel meestal voor personen met koninklijk gezag. Het is dus logisch dat de diademen in de eerste tekst (toen satan vanuit de hemelse gewesten strijd voerde) op de koppen zaten. De voorbereiding om het gezag te delegeren was in volle gang. De hoorns waren aan het groeien. Het zijn hier zeer waarschijnlijk ondergeschikte geesten die rondgaan om de mens te beïnvloeden tegen Gods scheppingsorde in.
Het beest wat wij binnenkort uit de mensheid (zee) zien opkomen is een persoon, de antichrist. Hij heeft dezelfde manifestatie vormen (gezichten/koppen) als de satan. Deze zijn tegenovergesteld aan de Geesten van God. Echter de geestelijke macht (het koninklijk gezag) wordt nu gedelegeerd van satan naar de antichrist en aan 10 personen (10 hoorns met 10 diademen) met koninklijke macht.
Zoals het lichaam van Christus geroepen wordt tot samenwerking onder Zijn hoofdelijke leiding, zo zal het lichaam van het beest functioneren onder aanvoering van satan.
De vraag is echter: zijn deze personen daadwerkelijk koning of staan zij zelfs boven koningen en zijn de koningen van deze wereld niets meer dan marionetten in hun hand?
Koppen kan je ook vertalen met gezichten of verschijningsvormen of manifestatievormen.
Natuurlijk zal aan elke manifestatievorm, aan elk programma van de satan een persoon zijn gebonden als fysiek leider, maar besef dat hier geestelijke machten achter staan, want we hebben niet te vechten tegen vlees en bloed.
Openbaring 13: 3 gaat door met het verhaal dat één van de koppen dodelijk gewond is. Is dit ons geldsysteem wat nu op sterven na dood is? Wat zeer waarschijnlijk in een heel nieuw gedaante gaat opstaan. Een systeem waardoor we binnen korte tijd niet meer kunnen kopen of verkopen, mits we zijn gemerkt. Openbaring 13:17
De ultieme bedoelingen van de duisternis zijn nu nog verborgen, maar de dag nadert dat deze in het licht zullen komen en publiekelijk tentoongesteld.

Wij worden geroepen om de werken van satan te ontmaskeren: En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Ef.5:11
Daarom gaan we vandaag op de bres staan en proclameren in de autoriteit van Jezus:

Gebed 1: proclamaties voor onze regering

* Almachtige God, U bent de koning van alle koningen, de Heer van alle heren! (1Tim.6:15)

*U heeft macht over het koningschap van mensen en U geeft dat aan wie U wilt. (Dan.4:22)

*Ook het huidige gezag is door U ingesteld (Rom.13:1NBV)

*Ik bid voor alle gezagsdragers van Nederland. (1Tim.2:4)

* Leidt onze regering, waarheen U wilt. (Spr.21:1)

*Geeft sterkte aan onze regering (1Sam.2:10)

*en doe de goddeloze van hen weg (Spr.25:5)

*Geef dat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. (1Tim.2:2)

*Laat ons land vol worden van de kennis van Uw heerlijkheid. (Hab.2:14)

*Laat Uw koninkrijk baanbreken in ons land! (Matt.6:10)

Gebed 2: proclamaties voor overwinnend leven

*Ik ben Gods schepping, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. (Ef.2:10)

*In Hem heb ik de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van zonden (Ef.1:7) en ben ik verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. (Ef.1:13)

*Christus heeft mij vrijgemaakt, opdat ik in vrijheid zou leven. (Gal.5:1)

*Hij verlicht de ogen van mijn hart, om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb, een heerlijke erfenis en overweldigende kracht door mijn geloof in Hem. (Gal.1:18)

*God is bij machte oneindig veel meer te doen dan ik bid of besef. (Ef.3:20)

*Door de Heilige Geest heb ik van God de kracht ontvangen (Hand.1:8) om demonen uit te drijven, (Mark.16:17,18) en macht over alle kracht van de vijand. (Ef.1:21)

*Ik vermag alle dingen, ik ben tegen alles bestand, door Jezus Christus, Die mij kracht geeft.(Fil.4:13)

*Ik zal zelfs grotere dingen doen dan Hij heeft gedaan. (Joh.14:12)

*In mij woont God, Die groter is dan die in de wereld is.(1Joh.4:4)

*Ik leef volgens de wet van de Geest van leven en (Gal.5:18&Rom.8:2) de vreugde des Heren is mijn kracht.(Neh.8:10)

Gebed 3: buigen voor onze Heer

Nu verklaren wij, o Heer, dat U en U alleen onze God bent.

En buiten U is er geen ander

een rechtvaardige God en Redder, de Vader, de Zoon en de Geest - en wij aanbidden U!

Wij onderwerpen onszelf op dit moment opnieuw aan U in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.

Vanuit deze verootmoediging, Heer, doen we wat Uw woord aangeeft:

Wij wederstaan de duivel; al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen ons te gebruiken. Wij buigen niet!

Wij wederstaan hem en wijzen hem van ons uit in de naam van Jezus.

Specifiek verwerpen wij: Zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker, allergieën, virussen en elke vorm van toverij.

Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer van Jezus aan het kruis, niet meer onder de vloek zijn, maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden, die U heeft gezegend in alles: Vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.

Amen!

De proclamaties komen van Derek Prince Ministries
https://www.derekprince.nl/webshop/proclamatiekaarten/geestelijke-strijd-en-gebed-1/

Vandaag van 13:00 tot 13:30 kun je meedoen aan video gebed als je wilt (zoom).
link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09
Meeting ID: 899 9292 8646
Password: 741290

Maak een gratis website.