Gebed, maandag 25 mei 2020

25-05-2020

Suriname
We kregen een gebedsverzoek van bidders uit Suriname om samen met hen op de bres te staan voor hun land, vanwege de verkiezingen die daar vandaag gehouden worden.
Zij schrijven:

Vandaag zullen de kiezers hun stem uitbrengen in Suriname. Het is aan de kinderen van God om te spreken vanuit de autoriteit die God hen heeft gegeven om veranderingen te brengen in deze situatie.
Suriname is in nood omdat corrupte leiders het land besturen, de toekomst ziet er niet rooskleurig uit voor ons en onze kinderen. Het is ónze verantwoordelijkheid om hierin verandering te brengen door gebed en proclamatie en wat de Here jullie ingeeft. Jezus alleen kan ons geliefd Suriname redden.

In Psalm 91:15 staat
"Roept hij mij aan, Ik zal hem antwoorden.
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn.
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen!!"

Bidt voor:
- Openbaring van de volle waarheid
- Ontmaskering van de leugens en corruptie in alle lagen van de overheid
- Dat bolwerken van corruptie, onrecht en occultisme worden verbroken
- Dat de kiezers die onder een juk zitten van misleiding en manipulatie worden bevrijd en ze met wijsheid en inzicht hun stem zullen uitbrengen
- Voor eerlijke verkiezingen en een goede opkomst
- Dat de leiders met het hart op de juiste plek worden gekozen, en dat zij land en volk zullen dienen vanuit eerlijkheid
- De macht van de duisternis over Suriname wordt verbroken in Jezus naam
- Het licht van God's gerechtigheid zal schijnen in Suriname

- Bid voor de Geest van gebed en smeking over Suriname, dat gebed enorm gaat groeien en overal bidders samenkomen, niet tegengehouden door corona.
- Bid voor diepe bekering en verootmoediging van de Kerk en het volk, want dat is altijd de hoop voor een land.
- Zegen het goede, mooie, moedige.... dat Gods kinderen moedig opstaan in waarheid en kracht.
- We zegenen Suriname met een nieuwe uitstorting van Gods Liefde en waarheid (o.a. met Pinksteren).

Maak een gratis website.