Gebed maandag 4 mei 2020

04-05-2020

MAANDAG 04-05-2020*

Herdenking

Vandaag staat in het teken van de 4 mei herdenking. We staan stil bij de gruweldaden van de oorlog. We denken terug aan al het menselijk leed en we zeggen met elkaar nooit meer!

Dood en leven is een steeds terugkerend thema in de Bijbel. Vanuit het perspectief van God mogen we weten dat voor wie in Christus zijn het leven altijd het laatste woord heeft.

Daarom een paar Bijbelverzen m.b.t. LEVEN op deze dag dat de doden herdacht worden.

Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook

wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Joh.11:25-26

Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel!

Jes.26:19

'Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden

noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen

scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.'

Rom.8:38-39

⏰ 10 -11 uur

Gebedsonderwerp: Waarom gedenken?

Gebed 1: WO II

* Bid dat de herinnering aan de oorlog ons en onze jeugd juist dit jaar zeer aan het denken zet over hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Hoe reageerden mensen dat het zo groot heeft kunnen worden? Waren andere reacties mogelijk geweest en zo ja met welke gevolgen? Bid God om inzicht.

* Bid God dat Hij je bewust maakt van de geestelijke wereld achter deze oorlog, maar ook in het algemeen achter wat er gebeurt.

* Bid erover welke lessen God ons wil leren uit het verleden.

Gebed 2: Holocaust

* Bid dat juist nu het Joodse volk zo onder de aanval ligt van vele naties de holocaust

een centrale rol blijft vervullen in deze herdenking.

* Bid voor de nog in leven zijnde Holocaust overlevenden, zegen hen en bid voor troost en innerlijke genezing, hoe oud ze ook zijn.

Gebed 3: Vervolgde christenen

* Bid voor christenen die nu op dit moment vervolgd worden (zoals de Joden destijds). Ze worden nauwelijks genoemd maar hun getal is zeer groot, 254 miljoen!!

* Bid ervoor hoe we hen kunnen bemoedigen.

⏰ 14 -15 uur

Gebedsonderwerp: Herdenken = bezinning

Gebed 1: Dood bracht bevrijding

* Bid dat de herdenking in alle huiskamers een nieuw karakter krijgt. Dat er een

atmosfeer van berouw mag komen in ieders hart. Dat de mensen thuis een verband

leggen tussen de doden die destijd vielen voor onze vrijheid en de vrijheid die

Christus bracht met Zijn dood aan het kruis. Mensen geven hun leven voor waar ze in geloven.

Gebed 2: huiskamergesprekken

* Bid voor zinvolle gesprekken in de huiskamers over de oorlog. Dat er een link

wordt gelegd met de tijd van nu. Dat er vragen gesteld worden en verbanden worden ontdekt.

* Bid om geestelijk onderscheidingsvermogen om deze tijd goed te duiden.

* Bid om een diep besef dat er zonder strijd geen overwinning is. Om een hartgesteldheid die strijd niet uit de weg gaat.

Gebed 3: zegenen

* Vraag de HG je mensen in het hart te geven die je mag zegenen met LEVEN.

Dat de engel des doods aan hun deuren voorbij gaat doordat wij het bloed van Jezus over hun leven proclameren.

Lied: Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg

https://youtu.be/GIpe2z71Ug8

Maak een gratis website.