Gebed, maandag 8 juni 2020

08-06-2020

The day after

De dag na de zondag voor de vervolgde kerk. Wist je dit? Waar heb je voor gebeden? Heb je überhaupt gebeden? Nee ik ben niet bezig jou een schuldgevoel aan te praten maar ik ken mezelf. Toen ik hoorde van de zondag voor de vervolgde kerk moest ik automatisch denken aan de vervolging die nu onze samenleving binnensluipt. Door de huidige crisis krijgen we te maken met maatregelen die via noodverordeningen worden doorgevoerd.

CIP kwam afgelopen week met een artikel over de Duitse predikant Olaf Latzel:

'Verbrecher' - misdadigers. Zo zou de Duitse predikant Olaf Latzel praktiserende homoseksuelen hebben genoemd in een huwelijksseminar bij zijn kerkelijke gemeente. De uitspraken van de Bremer predikant kwamen hem op een storm van kritiek te staan. De overkoepelende Bremer Evangelische Kirche (BEK) nam publiekelijk afstand van zijn uitspraken en inmiddels is ook bekend geworden dat de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst een onderzoek in heeft gesteld naar de uitspraken van de predikant. Staat de vrijheid van meningsuiting voor christenen op het spel?

Latzel doelde op activisten en beoogde met zijn uitspraak totaal niet de homoseksuelen.

En wat te denken over de discussie die tot in de 2e kamer kwam over bevrijding van demonische machten. 'Exorcisme' was de veel gebruikte term vlak voor de uitbraak van Corona. Als het gaat om euthanasie, abortus of vraagstukken als genderneutraliteit dan ligt de vrijheid van meningsuiting voor christenen zwaar onder vuur.

'The day after' verwijst ook naar een film uit 1983 als er ziekte, chaos en dood heerst wereldwijd na een nucleaire aanval.

Waar ik naartoe wil? Laten wij niet tot de groep behoren die straks zegt: Het is te laat, hadden we nu maar....

Laten we realistisch zijn en de verdrukking die langzaam greep krijgt op onze samenleving erkennen. Laten wij het Woord geloven op onze knieën gaan en bidden:

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
Joh. 14: 13-14

Heer is dit de late regen die U belooft?

Gebed 1: Lofprijs en dank
* Dank voor wie U bent, Uw naam worde geheiligd en Uw koninkrijk kome.....
* Dank dat het nog niet te laat is, the day after, om deze boodschap aan alle volken te verkondigen.
* Dank dat de velden wit zijn voor de oogst.
* Dank onder alle omstandigheden. Juist onder vervolging. Dank Heer dat ik word vervolgd omwille van Uw naam.
* Dank voor de regen van afgelopen dagen. Dank voor de bescherming van gewassen op het veld.
* Dank dat er in Nederland geen 2e golf van Corona is.
* Dankuwel dat ouderen in verzorgingshuizen weer bezoek mogen ontvangen.
* Dank Heer voor Uw geduld met ons en dat U Uw geest uitstort op alle vlees.

Gebed 2: Vergeving en beloften
* Heer help ons vergeven onze schuldenaren en help ons om hen de zonde niet aan te rekenen. Matt.6: 14-15
* Heer vergeef ons als Kerk de dwalingen waar wij zelf zo vaak in wandelen, zoals 'nooit genoeg', 2-strijd, ego en macht, verblinding, blijven hangen in traditie...
* Heer vergeef ons onze eigen werken.
* Heer vergeef ons dat wij de Bijbelse principes als een toolbox zijn gaan gebruiken.
* Heer geef een diep besef van de verdrukking die er al is en die zal toenemen. Haal de schellen voor onze ogen vandaan en de proppen uit onze oren. En laat ons zien wat er op dit moment werkelijk speelt zodat wij niet alleen zullen bidden maar ons gaan voorbereiden, reorganiseren naar een gemeenschap die van U is!

Gebeds 3: late regen
Lees Hand.2:17-21; Joel2:28-32
* Heer geef de late regen welke als belofte aan ons gegeven zal worden in de laatste dagen voor de uitstorting van de Heilige Geest en geestelijke kracht. Zach. 10: 1-2
* Heer laat waarheid worden in mijn leven wat U zegt in Johannes 14: 12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
* Haal alle schroom en valse bescheidenheid weg want wij staan oog in oog met een 7-koppig beest die op het punt staat velen te merken met het getal van een mens.
* Heer ik verbreek de machten van het 7-koppig beest in mijn leven in de naam van Jezus en ik zal zegevieren in Uw naam in de plaatsen die U mij zal geven. Jozua 1: 3
* Heer geef mij de kracht om sterk en moedig te zijn. Laat een standvastige geest daarvan het resultaat zijn in de liefde van Jezus Christus.

Gebed 4: zegenen
* Heer ik zegen hen die mij vervloeken of vervolgen
* Heer geef zegening op het land door regen.
* Heer zegen miljoenen over de gehele aarde met tijden van verfrissing door late regen.

Lied: O Heer giet een stroom van levend water over ons uit
https://youtu.be/9g78YLb3mEA

Maak een gratis website.