Gebed, vrijdag 10 juli 2020

10-07-2020

Gebed, vrijdag 10 juli 2020

Terugkeren naar de Heer, onze God

Lees Hosea 6
1 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.
2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
3 Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.
4 Wat zal Ik u aandoen, o Efraim? Wat zal Ik u aandoen, o Juda? Immers uw liefde is als een morgenwolk, en als een dauw die in de vroegte vergaat. 5 Daarom heb Ik er door de profeten op ingehouwen, heb Ik hen gedood door de woorden mijns monds. De oordelen over u waren een doorbrekend licht. 6 Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.

Gisteren lazen we dit gedeelte in ons zoomgebed.
Dit is wat we bidden voor onszelf en voor ons land. Dat we wíllen terugkeren naar onze God. Dat er geen grotere passie in ons hart is dan Hem te willen kennen.
Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. Het kan dus geen moeten zijn, geen slachtoffers of brandoffers, maar onze hárten die Hem liefhebben, die Hem uit liefde willen kennen.

Daarvoor moet ons hart veranderen en vernieuwd en aangeraakt worden door de Heilige Geest. Dat gebeurt wanneer wij Hem zoeken, wanneer wij tijd besteden met Hem, met Zijn Woord, wanneer wij ons hele hart aan Hem geven. Wanneer wij ons verdiepen in Wie Hij is ..... wat Hem drijft, wat Hij voelt, wat Hij verlangt.
Wanneer we ons verootmoedigen, Zijn Aangezicht zoeken, bidden, ons bekeren van onze verkeerde wegen.... (2Kron7:14)
Wanneer we hongeren en dorsten naar meer van Hem, zoals we pas uit Psalm 42 lazen.

Gebed 1: ons eigen hart
* Heer, geef ons honger en dorst om U meer te willen kennen! Zoals dat hert dat naar water smacht.
* Ontsteek ons hart in vuur en passie voor U door een nieuwe aanraking van de Heilige Geest!
* We bidden voor de Geest van wijsheid en openbaring om U recht en werkelijk te kennen (Ef.1:17)
* We bidden U om verdieping van ons hart tot meer liefde voor U. Openbaar Uzelf aan ons zodat wij meer van U gaan houden. Geef ons meer begrip van Uw Woord, en meer liefde voor uw Woord, zodat wij Uw verhaal met de mensheid beter begrijpen en daarin mee kunnen werken.
* Heer, Uw oordelen brengen licht. Heer, we bidden dat juist als het moeilijker wordt, dat we U nog meer lief gaan hebben. Bewerk dat in ons hart Heer, échte liefde voor U!

Gebed 2: voorbede voor ons land
* Vanavond is 'Presence' op het Malieveld, van 19:30 tot 22:00 uur, een avond om onze God aan te roepen en Hem groot te maken ten behoeve van ons land. Het aantal van 2000 inschrijvingen is bereikt, dus inschrijven kan niet meer. Maar je kunt het live volgen via https://www.youtube.com/presence.nl Doe dat graag biddend.
* Bid voor rust en vrede, een diepe Tegenwoordigheid op en om het Malieveld.
* Geest van gebed, smeking en verootmoediging over alle aanwezigen. Besef dat we staan voor de God van hemel en aarde, ook waar het de toekomst van ons land aangaat.
* Bid voor de organisatoren: wijsheid en doorzicht in beslissingen, ook als die soms heel snel genomen moeten worden, eenheid en goede samenwerking, duidelijke leiding van de Heilige Geest.
* Bid voor de techniek, dat alles wat werken moet het ook doet. Denk aan geluid, muziek, streaming.
* Rust, gezag en wijsheid bij ordedienst. Goede samenwerking met politie.
* Mensen met andere motieven niet binnenkomen.
* Veiligheid en rust, ook aan de randen van het veld. Bid het Bloed van Jezus uit over het hele terrein. Dat de Heer een vurige muur om het geheel heen is.
* Rust en eerlijkheid bij de politie.
* Geen aanwezigheid van ME
* Veilige en opgewekte reizen voor iedere deelnemer.
* Rustig en droog weer.
* Dat God dit een zeer krachtige uitwerking geeft in ons land. Dat Hij onze gebeden kan verhoren en ze niet tegengehouden worden door onze zonden als land. (Jes. 59:1,2)

Praktisch:
- Zaterdag zal er geen gebedsapp zijn, want vrijdagavond hopen we ook zelf op het Malieveld te zijn.
- Dagelijkse zoomgebed van 13:00 - 13:30u, ook vandaag en zaterdag (tot 14:00u). Zondag niet.
link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09


Maak een gratis website.