Gebed, vrijdag 15 mei 2020

15-05-2020

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Hebr.12:14

In een tijd van spanning in de maatschappij kan je heel makkelijk ook zelf ten prooi vallen aan spanningen en irritaties. Met deze kleine vosjes zul je zelf moeten afrekenen. Zo word je gewillige offerande voor God.

Psalm 33:4
Want des HEREN woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw
Hij heeft gerechtigheid en recht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid des HEREN.

Door ons op God de Vader te richten en Zijn Naam te verhogen gaan we meer woorden vinden om Hem te aanbidden. Voortdurend gaat het om zijn trouw die Hij aan ons bewijst,

⏰ 10-11 uur
Gebedsonderwerp: persoonlijk en gezinnen om je heen

Gebed 1 : persoonlijk
*Neem de tijd om stil te staan bij waar je zelf onder spanning bent gekomen. Hoe de corona maatregelen en de beperkingen je hinderen. Leg dat neer aan de voeten van het kruis. Jezus heeft de volle prijs betaald.

Gebed 2 : voor de gezinnen om je heen
*Ik denk vooral aan moeders die met jonge kinderen moeten schipperen. Alles is ingewikkelder geworden. Bid dat ze de energie ontvangen en de liefde om hun moederrol te kunnen volbrengen in liefde.
*Bid ook voor de vaders in hun voorbeeld voor de jonge kinderen. Dat ze tijd maken om te spelen en hen mee op te voeden.
*Bid ook daar waar inkomen wegvalt er wijsheid is om met het mindere om te gaan.

Gebed 3 : de opvoeders in het algemeen
*Dank dat de (basis) scholen weer zijn begonnen en dat het voor velen zo'n positieve ervaring was.
*Bid voor de opvoedkundige lessen waar Gods normen geleerd worden en voor een gezonde visie op het man - vrouw gezin.
*Bid dat het zgn genderisme wordt ontkracht zodat Gods scheppingsorde helder wordt belicht. Met name voor schoolbesturen en schooldirecties die met de overheid op dit punt hebben te maken.
*Bid dat de onderwijzers zelf bijbels leren kijken en onderwijzen.

⏰ 14-15 uur
Gebedsonderwerp: de actualiteit

Gebed 1: de krant, de TV
*Bid voor journalisten. Dat ze echte nieuwsbrengers zijn en geen nieuws beïnvloeders.
*Bid voor de rol van de social media. Voor onderscheid in het tot je nemen van meningen.
*Bid dat ontmaskerende informatie niet door censuur gewist wordt en gemakkelijk gevonden kan worden.
*Bid voor bescherming van de reporters die proberen eerlijk nieuws te brengen.

Gebed 2 : de overheid
*Bid voor de politici, en voor de superburgemeesters. Bid eerlijkheid, gerechtigheid en goedheid over hun harten en beslissingen uit, want daarin heeft God een welgevallen. (Zie Ps.33 bovenaan)
*Bidt voor de juiste woorden en toonzetting van en naar bestuurders Col.4:5
*God verwacht goed bestuur. Maar vaak is het het omgekeerde.
Bidt voor goede bestuurders Jes.5:7

Gebed 3 : De zieken om ons heen
*Bid voor het ziekenhuispersoneel. Zeker die je zelf kent. Of de verhalen die je raken over personeel die zelf de ziekte oplopen. Zoals de IC arts waar ik dinsdag van hoorde dat ze zelf zwaar aan de beademing moest en meende dat ze ging sterven.
*Bid voor de familie van ernstig zieke patiënten die manieren zoeken hen te troosten.
*Bid voor het personeel van ziekenhuizen die met niemand in contact mogen komen omdat ze zo verantwoordelijk werk doen. Ik ken zo een microbiologe die volledig is geïsoleerd.
*Bid dat Gods kinderen zich versterken in onze God door zijn woord en door het persoonlijk gebed. En dat ze een helder getuigenis zijn op de plekken waar ze werken.

Maak een gratis website.