Gebed, vrijdag 19 juni 2020

19-06-2020

Gebed, vrijdag 19 juni 2020

Leven door de Geest

Lees: Galaten 5:13 - 6:10
Dit tekstgedeelte gaat over het 'leven door de geest'. Dit staat lijnrecht tegenover wat je op het journaal ziet en in kranten leest wat er momenteel overal ter wereld gebeurt: het leven vanuit het vlees...

Satan probeert uit álle macht om tweedracht te zaaien tussen individuele mensen onderling, en tussen groepen mensen: tussen mannen en vrouwen, tussen blanke en gekleurde mensen, tussen liberalen en conservatieven, rijken en armen, klimaatpessimisten en klimaatoptimisten, etc. Want hij weet dat als hij mensen tegen elkaar kan opzetten en de vrede en het vertrouwen weg kan nemen, er angst, twijfel en onzekerheid komt en mensen vanuit negatieve emoties gaan reageren. Dan verzwakken de relaties en wordt het een stúk makkelijker voor hem om zijn doelen met ons te bereiken.

Momenteel zie je dit 'verdeel en heers'-principe in de wereld overal plaatsvinden: verschillen tussen mensen laaien overal op en worden op een kunstmatige manier uitvergroot tot tegenstellingen die groepen mensen van elkaar vervreemden.
Dikwijls speelt een verstoorde of eenzijdige communicatie daarin een belangrijke rol: je zégt het ene, maar de ander hóórt iets totaal anders! Of de een krijgt alle ruimte om te spreken en de ander wordt afgeknepen of gecensureerd: bepaalde dingen mógen opeens niet meer gezegd of geschreven worden.

Maar niet meer écht in gesprek of debat kunnen gaan en dus ook niet meer écht naar elkaar luisteren, maakt dit het vijand-denken alleen maar het erger!

Er zijn zelfs schatrijke mensen (bijv. Soros) die hun ideeën proberen te verbreiden door mensen/acteurs betálen om te gaan rellen en zo hun gelijk 'af te dwingen'. En ook schrikken sommige politici of politieke partijen er niet voor terug om onlusten op te poken om er -over de ruggen van hun eigen burgers- politiek voordeel van te behalen.
De gevolgen van zulke dynamieken in de samenleving zijn niet te overzien: de samenhang valt uiteen, de overheid probeert orde te bewaken en zet middelen in om controle te houden, en dit vergroot de kans op het ontstaan van een dictatuur. Of het kan ook zijn dat de overheid juist niets doet, waardoor de anarchie toeslaat en mensen overgaan tot plunderingen.

Paulus geeft in de hoofdstukken 5 en 6 van de Galatenbrief een duidelijke aansporing om te reageren vanuit de 'tegenovergestelde geest': beantwoord het kwade met het goede. Dus verhard je hart niet wanneer iemand je vijandig behandelt, kom op voor je rechten, maar benader de ander met goedheid, vriendelijkheid, geduld, vergeving etc.
Maar óók omgekeerd: geef niet toe aan hokjesdenken of vijanddenken, en laat je niet voor iemands karretje spannen waardoor jij je in allerlei bochten zou moeten wringen om te 'bewijzen' dat je bedoelingen écht goed zijn.

De boze probeert mensen op allerlei manieren uit elkaar te spelen. We mogen niet toestaan dat dit gebeurt! Want daarmee spelen we hem in de kaart.

GEBED:
• Bid dat mensen leren om te gaan met verschillen in culturen en karakters, zodat we elkaars sterke en mooie punten meer gaan waarderen. Dat we ten volle de schoonheid gaan ervaren van Gods kleurrijkheid (letterlijk en figuurlijk) in de mensen die Hij geschapen heeft. Dat mensen zich gewaardeerd en geliefd voelen ongeacht of ze nou stil of levendig, blij of somber, blank of gekleurd, creatief of exact, handig of slim zijn.
• Bid dat elk vijanddenken een halt toegeroepen wordt, dat Gods Geest de harten van de mensen weer zacht maakt zodat individuen en (bevolkings)groepen bereid zijn om zich met elkaar te verzoenen en elkaar ook oprecht kunnen vergeven. Dat een eerlijk en open gesprek kan worden gevoerd. Dat Gods liefde door onze samenleving gaat stromen.
• Bid dat mensen meer oog gaan krijgen voor gevoelens en gevoeligheden bij de ander, en daar ook rekening mee willen houden. Maar ook dat sommige gevoeligheden niet door anderen kunnen worden weggenomen maar alleen in ons eigen hart overwonnen kunnen worden door in Gods vrijheid te gaan stáán!
• Bid dat leugens en manipulatie en hoe conflicten evt. door politiek en media gebruikt worden om een ander doel te bereiken, zichtbaar gaan worden. Zodat we ons niet uit elkaar laten spelen waardoor de duisternis voordeel op ons kan behalen.
* Help ons ons hart te bewaren voor boosheid, die de vijand probeert te zaaien door alles heen.

God, help ons om deze dynamieken te doorzien en ons hart hiervoor te bewaren! Leer ons te zien met Uw ogen!

Maak een gratis website.