Gebed, vrijdag 22 mei 2020

22-05-2020

Dit is wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt. Vandaag is de eerste dag van dit wachten.
Handelingen 1:4 "te blijven wachten op de belofte van de Vader"

Arnoud Drop van Alpha Nederland doet een oproep om in deze 10 dagen wachten te bidden voor de kerk en met de kerk. We gedenken dus hoe de leerlingen veranderd gaan worden in apostelen (gezondenen) want jullie zullen mijn getuigen zijn.
Na deze 10 dagen gedenken we de geboorte van de gemeente Gods onder het nieuwe verbond.
Mijn oproep is dan ook: doe in deze periode mee met Alpha Nederland en verschillende andere organisaties.
Wacht, verwacht en bid!
https://www.alphanederland.org/uitgelicht/2020/5/19/gebed-voor-en-door-de-kerken-in-nederland

⏰ 10-11 uur
Gebedsonderwerp: persoonlijk en de mensen om je heen

Gebed 1
Neem de tijd om stil te staan bij de woorden van Jezus: Jullie zullen mijn getuigen zijn.
Herken je in jezelf nog steeds dit missionaire vuur?

Gebed 2
Bid voor geïnspireerde ideeën om in deze Corronatijd Gods goede nieuws te delen. Allereerst met de mensen om je heen. Getuige zijn van God mooie of moeilijke handelen in je leven.
Een getuigenis is bovenal persoonlijk hoe je verheugd bent over wat God (Gods Geest) in je leven doet en waarmee je Hem eert.

Gebed 3
Bid voor de gemeenschap waar jij je liefde deelt en waar je God groot maakt.
Kun je misschien een gemeentelid bezoeken of bellen?
Kun je iemand een kaartje sturen, of iemand bemoedigen in wat God wil doen onder ons.
In de eerste gemeente was er voortdurend vreugde en voldoende eten maar bovenal het delen van Gods woord en gebed. Bijvoorbeeld het in eigen huis avondmaal vieren en samen liederen zingen. Vraag God om meer van die mooie vruchten in ons leven.

⏰ 14-15 uur

Gebedsonderwerp: de actualiteit

Gebed 1 : de krant, de TV
* Dank voor het dankwoord aan en de oproep van premier Rutte voor de kinderen en de jongeren. Zij missen veel en hij gaf hen deze week een mooie erkenning. Zij zijn de volwassenen van morgen. Bid tegelijkertijd voor de kinderen en de jongeren voor Godvrezendheid en Gods antwoorden op hun vragen naar identiteit en levensdoel.
* Bid voor een bescheiden nieuwsgaring. Mensen worden ook angstig door het voortdurend bespreken wat de negatieve effecten van de crisis is.

Gebed 2: samenleving
* Bid voor het uitdelen van meer complimenten en het zegenen van elkaar als samenleving.
* Bid voor de dappere ondernemers die willen blijven bijdragen in deze moeilijke tijd. Zegen hen en overweeg hoe je degenen die jij kent kunt bemoedigen.

Gebed 3 :De zieken en ouderen
* Bid voor het ziekenhuispersoneel en zorgverleners. Zeker die je zelf kent. Of de verhalen die je raken over personeel die zelf de ziekte oplopen.
* Bid voor de ouderen in de verpleegtehuizen. Voor de kwaliteit van leven. Voor het nog meer op gang komen van bezoek.
* Dank voor mensen zoals Erwin Kompagne die op eervolle wijze recht doet aan de menselijke waardigheid van liefde en relatie.
https://www.youtube.com/watch?v=rlnfnsFz6c8&feature=youtu.be

Maak een gratis website.