Gebed, vrijdag 26 juni 2020

26-06-2020

Lees Psalm 46
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
De Here der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob.

Gister was de dag van het kort geding tegen de Staat en ook werden de bijna 500.000 handtekeningen tellende petities tegen lockdown en spoedwet aangeboden aan de Tweede Kamer. Via zoom baden we vurig mee met het proces. Heel bijzonder was dat, alsof je er zelf bij was. Ik wil de bidders heel hartelijk bedanken, van 10:00 tot 13:45 hebben jullie actief mee gebeden, dank jullie wel. Dan besef je nog meer dat dit een geestelijke strijd is, een strijd van licht tegen duisternis, waarheid tegen draaierijen.
Helemaal op het laatst heeft Jeroen Pols, die dit kort geding heeft aangespannen, een wrakingsverzoek gedaan, omdat hij de rechter te duidelijk op de hand van de regering, niet onafhankelijk. Dat betekent dat gewacht moet worden of dit ingewilligd wordt. Is dat het geval dan wordt het proces overnieuw gedaan onder een andere rechter. Als het niet ingewilligd wordt, zal déze rechter uitspraak doen (naar ik begrijp). Die toekenning is dus echt een gebedspunt.
Op viruswaanzin.nl kun je filmpjes en reacties zien.

Dit alles van dichtbij te volgen kan een behoorlijke aanslag doen op de rust in ons hart. Daarom richten we ons vandaag heel bewust op God. Híj is onze toevlucht, wat er ook gebeurt. Al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen.... we blijven strak naar Hem kijken! Hij is verheven onder de volken, verheven op aarde.... HIj staat toe wat er gebeurt, het staat allemaal beschreven. Dus bewaar je hart, laat geen boosheid toe, laat geen angst toe, laat geen aanstoot toe, vergeef, laat los.... oefen je hart om te rusten in Zijn trouw, in Zijn Herderschap, in Zijn leiderschap. Wij kunnen niet door bezorgdheid een el aan de vrede in ons land toevoegen... we kunnen bidden en strijden, en dat hebben we gedaan, maar dán moeten we weer loslaten, de uitkomst is des Heren. Laat af en weet dat IK God ben! Dan kijken we weer met al onze aandacht naar Hem en verheugen we ons weer in Hem! Hij is mét ons! En dit is een krachtig geestelijk wapen, want je drinkt a.h.w de hemel in, en dat heeft altijd zijn effect op aarde.
En laten we deze training serieus nemen als de strijd voor ons land, zodat onze kruikjes vol olie worden en we 'in de nacht waarin niemand werken kan' niet te weinig zullen hebben.

Gebed 1: rust voor je hart
* Lees en overpeins Psalm 46 . Beleef die woorden, laat ze diep in je hart komen. Zing ze, leer ze uit je hoofd, schrijf ze over of teken ze. Ga aan de slag met deze woorden.
* Ga na of je boosheid, aanstoot, angst, teleurstelling in je hart hebt, en belijd dat aan Jezus. Geef het aan Hem en laat het los. Vraag Hem je daarvan vrij te maken, en je hart te vullen met rust, vertrouwen, vrede en liefde. Gewoonlijk doet Hij dat door Zijn Woord, dus leer teksten die je aanspreken uit je hoofd en pas ze toe als negatieve gedachten je aanvallen.
* Vraag of Hij je hart vurig maakt om Hem meer te zoeken en te leren kennen. Om voortdurend in intimiteit met Hem verbonden te zijn.

Gebed 2: Nederland
* Bid dat het wrakingsverzoek ingewilligd wordt.
* Bid dat steeds meer mensen bewust worden dat er iets niet klopt.
* Bid dat onwaarheden, maar ook praktijken van onder druk zetten aan het licht komen.
* Bid dat de gewetens van mensen gaan spreken en dat ze daar gehoor aan geven. Dat mensen opstaan vanuit gewetensnood.
* Blijf bidden voor waarheid, recht en gerechtigheid in ons land!
* Als je je meer wilt verdiepen zodat je ook helder naar anderen kunt zijn, kun je deze websites bekijken:
https://www.stopworldcontrol.com/nl/
https://www.cafeweltschmerz.nl/


Ook vandaag bidden we weer een 'hemelstorm'-gebed van 13:00 tot 13:30 uur. Welkom om mee te doen.
Dit is de link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09
Meeting ID: 899 9292 8646
Password: 741290

Maak een gratis website.