Gebed, vrijdag 8 mei 2020

08-05-2020

Bidden vanuit de geestelijke dimensie

'De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.'

2 Korinthe‬ 3:17‬ HSV‬‬

'God wil de gemeente gebruiken om zijn grote wijsheid bekend te maken aan de onzichtbare leiders en machten van de geestelijke wereld.'

Efeze 3:10‬ BB‬‬

Vrijmoedig staan we voor Zijn troon in de geestelijke wereld.

Vanuit deze positie bidden we.

⏰ 10 - 11 uur

Gebedsonderwerp: scholen/kinderen

Gebed 1: scholen

* Bid voor de kinderen uit de buurt die maandag weer naar school mogen

* Bid voor de moeders en de vaders dat ze met vreugde hun kinderen begeleiden in deze nieuwe situatie.

* Bid voor het onderwijzend personeel op de basisscholen. Bid voor verfrissing, kracht en creativiteit als ze zich steeds weer moeten aanpassen aan nieuwe regels.

* Bid voor een helder bijbels geluid op de scholen, dat kinderen God ontmoeten door de lessen en de levens van de juffen en meesters.

* Voor de opvoeders in het speciaal onderwijs

Gebed 2: gezinnen

* Bedenk de omstandigheden waarin jonge gezinnen zich bevinden door de druk van het thuis zijn en thuis werken. Zegen de vaders en moeders in hun taak als ouders.

* Bid voor vrede en veiligheid in de gezinnen, als thuisplek voor kinderen en ouders.

* Bid voor de één-ouder gezinnen, kracht, liefde, vreugde, hulp bij het opvoeden.

* Bid voor de opa's en oma's die geïsoleerd zijn van hun kinderen en kleinkinderen. Vooral voor hen die gelovig zijn.

* Bid dat door de druk relaties in gezinnen juist groeien, en dat de roep naar God steeds sterker wordt. Ook vanuit de kinderharten zelf.

* Zegen huwelijken en zegen ook de nog ongeboren kinderen die in aantocht zijn.

Gebed 3: kinderen

* Bid voor de kinderen in ons land, voor vrede en veilige woonomgeving.

* Bid voor kinderen in pleeggezinnen en instellingen, veiligheid, vrede, eerlijke behandeling.

* Bid voor een honger naar God in de harten van kinderen!

* Bid voor pleegezinnen en jeugdzorg: Gods heerschappij en bescherming, vrede en oprechte liefde.

* Bid dat de belangen van kinderen wordt ingezien en behartigd.

* Bid wijsheid en de vreze des Heren over overheden voor een wijs beleid voor kinderen.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

⏰ 13 - 14 uur

Gebedsonderwerp: actuele situatie

Gebed 1: krant, TV

* Bid voor journalisten, dat hun geweten wakker is voor Gods geboden.

* Bid dat de nieuwsstroom helpt zorgen weg te nemen i.p.v. aan te wakkeren.

* Bid dat de aan huis gebonden mensen Gods woord (her)ontdekken.

Gebed 2: regering

* Bid om Gods bescherming over de koning en zijn huis. Dat hij Gods stem leert verstaan. Dank voor de mooie en bewogen toespraak van 4 mei.

* Bid voor minister Slob en zijn verantwoordelijkheid voor het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Zijn samenwerking met de D66 minister die zijn baas is.

* Bid om een wijs en betrokken beleid van de vakministers voor de groepen in de samenleving die snakken naar verlichting in deze coronatijd

Gebed 3: de zieken

* Bid voor de kwetsbare ouderen in de tehuizen, voor zorgverleners.

* Bid de mantelzorgers en de zieken in de thuissituatie.

* Bid voor normalisatie en wijs beleid in ziekenhuizen en op de werkvloer.

Fijne gebedstijden en gezegende dag!

Maak een gratis website.