Gebed, woensdag 10 juni 2020

10-06-2020

Lees: Psalm 3

David was op de vlucht voor zijn zoon Absalom die hem wilde doden. Hij was dus in grote nood toen hij deze psalm schreef, maar toch spreekt er een grenzeloos vertrouwen in God uit dit lied. Talloze keren wanneer David in doodsgevaar is en er menselijkerwijs geen redden meer aan is, verlost God hem uit de benauwdheid.

Ondanks dat tienduizenden vijanden hem omringen, stelt David dat hij tóch rustig kan slapen omdat hij weet dat Gód sterk is wanneer hij zelf het kwetsbaarste is... Maar ook roept hij het uit naar God dat Hij de tanden (=macht) van de wettelozen zal breken. David is niet bang om aan God te vragen om zijn vijanden aan te pakken, omdat hij weet dat Gods troon gevestigd is op recht en gerechtigheid (Psalm 89:15 en 97:2).

David sluit zijn lied af met de belijdenis dat er bij God redding is en dat Hij Zijn volk zegent wanneer het Hem gehoorzaamt en liefheeft. Want dat is Gods wezen: Hij zórgt voor de zijnen!

Spannende situaties in ons leven zijn daarom vaak ook een kans om God te zien werken - soms verandert God dan iets aan de omstandigheden; soms verandert Hij ons hart en houdt Hij ons staande.

Vandaag hoorden we dat onze regering i.v.m. corona een noodwet heeft opgesteld die begin volgende week in de Tweede Kamer wordt besproken. Rechtsgeleerden en adviseurs zeggen dat deze concept-wettekst reden geeft tot zorg, omdat na invoering van deze wet onze volksvertegenwoordigers nauwelijks nog invloed hebben op wat de regering over/voor ons beslist. De wet geeft de regering bijna onbeperkte volmacht en ondermijnt de grondrechten van burgers. Dit is onrecht!!

Corona is inmiddels zo goed als voorbij en ook komen de echte cijfers over de epidemie steeds meer los. Het wordt tijd dat we als burgers van Nederland onze regering oproepen tot rechtvaardigheid en het nemen van maatregelen om z.s.m. weer hélemaal uít de lockdown te komen en terug te keren naar het normale leven. En ook wordt het tijd dat we als kerk van Nederland een dag van bidden en vasten afroepen om op de bres te gaan staan, God te vragen om Nederland genadig te zijn en het onrecht te keren.

Maar hierover binnenkort meer...

Gebedsonderwerp: terugkeer van Nederland naar God

1. Ongelovigen

Tegenover een regering die mensen kan vasthouden in een lockdown die desastreuze gevolgen heeft voor onze economie en werkgelegenheid, kun je als enkeling weinig beginnen. Bid dat mensen het naar God gaan uitroepen omdat hun eigen mogelijkheden tot inspraak ontoereikend zijn en ze geen controle meer hebben over wat voor hun besloten wordt. Dat mensen ontdekken dat een rustig leven geen vanzelfsprekendheid is, en dat we in werkelijkheid veel afhankelijker van God zijn dan we vaak denken. Bid dat ongelovigen hun vooroordelen t.o.v. God loslaten en Hem weer echt gaan zóeken! Dat ze op het internet de websites, kerkdiensten en vlogs/blogs gaan vinden die hen verder kunnen helpen. Dat God mensen op hun pad stuurt die vervuld zijn met Zijn Geest en hen bij Jezus kunnen brengen.

2. Kerk

Onrecht is de vrucht van het ontbreken van de 'vreze des Heren'. Als kerk zijn we in de loop der eeuwen het zicht op God en Zijn Waarheid steeds ietsje meer kwijtgeraakt. Er zijn zo veel interpretaties en denominaties, en wereldgelijkvormigheid ligt zo op de loer dat we als christenen aan de wereld en elkaar een onduidelijk en verwrongen beeld van God laten zien. Bid dat God ons genadig zal zijn en de Kerk opnieuw gaat ijken aan Zijn Woord. Dat Hij Zijn recht en gerechtigheid herstelt in ons midden, zodat de 'vreze des Heren' (respect voor God en Zijn Woord) terugkeert in onze kerken. Bid dat intimiteit met God en levensheiliging de hoogste plaats op onze agenda gaan innemen, zodat we weer zoutend zout worden dat het bederf tegengaat en de smaak van God en Zijn koninkrijk verspreidt, en een licht dat onze omgeving verlicht.

3. Regering

Bid dat onze regering en de Eerste en Tweede Kamer willen doen wat goed is voor Nederland. Dat ze zich door de juiste mensen laten adviseren, en dat verkeerd advies het zwijgen wordt opgelegd. Dat de grondwet en Gods Woord leidend zullen zijn en blijven bij het opstellen van maatregelen om uit de lockdown te komen. Dat waarheid en recht zullen overwinnen. Dat de christelijke partijen zich door God laten leiden en ruggegraat tonen tijdens de bespreking van de noodwet.

Maak een gratis website.