Gebed, woensdag 13 mei 2020

13-05-2020

Ons hart bewaren voor boosheid

Spreuken 4:23 Bewaar Uw hart, boven alles wat er te bewaren is, daar vloeien de daden uit voort.

Hebreeën 12:15 HSV
Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

Als er over onze grenzen wordt gegaan, worden we boos. Een gezonde ingeschapen reactie. Dus wanneer ons onrecht wordt aangedaan. Maar op aarde vindt voortdurend onrecht plaats, we worden maar al te vaak teleurgesteld, bezeerd of benadeeld...
Hoe moeten we omgaan met die boosheid in ons hart?

Als we alleen zouden leven vanuit ons vlees zouden we boos blijven en zou de boosheid zich opstapelen. Bitterheid en onrust schieten wortel in ons hart.
Maar God zegt: bewáár en bewáák je hart! Aanvaard Gods genade om te kunnen vergeven, om je pijn direct over te kunnen geven aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. Trek het kleinste sprietje onkruid (boosheid, wrok) er meteen uit. Zo bewaren we ons hart in vrede.

Ook als de crisis ons persoonlijke leven onder druk zet en we onrecht tegenkomen: bewaar je hart als je meest kostbare schat...... ziet toe dat het vrij blijft van boosheid en aanstoot.... Ook naar God!

⏰ 10-11 uur
Gebedsonderwerp: omgaan met boosheid

Gebed 1: voor jezelf
* Heer help mij om op een vriendelijke maar duidelijke manier mijn grenzen aan te geven.
* Help mij om onder ogen te zien waar er over mijn grenzen heen gegaan is en waar boosheid zich in mijn hart verbergt.
* Help mij mijzelf te vergeven dat ik mijn grenzen niet duidelijk heb aangegeven.
* Help mij om de mensen te vergeven die mij onrecht hebben aangedaan. (man/vrouw, kinderen, ouders, kerk, leiders, werkgever, school, overheid..) Dank U dat ik het onrecht bij naam mag noemen en mag erkennen, maar daarna aan U los mag laten. Reinig mijn hart van elke bittere wortel. Herstel Uw vrede en Uw vreugde in mijn hart.

Gebed 2: voor de Kerk
* We bidden dat we als Kerk van Christus onze harten zuiver en onbesmet leren bewaren.
* We bidden dat we elkaar niet besmetten met boosheid, wrok en bitterheid door het bij elkaar neer te leggen in plaats van bij het Kruis te brengen.
* We bidden voor de Kerk dat we Gods plan voor de eindtijd uit het Woord gaan verkondigen zodat wijzelf en de mensen om ons heen gaan begrijpen wat er gebeurt in deze crisis.
* We bidden dat de Kerk gaat begrijpen dat we niet vechten tegen vlees en bloed, maar tegen machten en wereldbeheersers zodat we gaan opstaan in gebed in plaats van boos worden op mensen.

Gebed 3: voor de samenleving
* We bidden voor een brede maatschappelijke discussie over de crisis waarin mensen gehoord worden, zodat ze hun boosheid niet hoeven uiten in frustratie en vandalisme.
* We bidden voor open gesprekken over boosheid en frustratie in huwelijken, gezinnen en buurten... zodat ergernissen en (buren)ruzies beperkt kunnen blijven en ons dichterbij elkaar brengt in plaats van ons van elkaar verwijdert.
* We bidden dat mensen verlangend worden naar de genade van God om verlost te kunnen worden van boosheid, frustratie en zonde.

⏰ 14 - 15 uur
Gebedsonderwerp: overheden

Gebed 1: Plaatselijke overheden
* Bid voor de plaatselijke overheden, ook zij hebben God nodig. Ons gebed kan het verschil maken.
* Bid voor het opstaan van moedige bestuurders die hun geweten volgen en eerlijke vragen stellen. En eerlijke antwoorden geven.
* Bid voor wijsheid om de belangen van de burgers te behartigen in plaats van die van geld en macht.
* We bidden voor redelijkheid en gemoedelijkheid bij handhavers, dat er een atmosfeer van begrip en rust zal blijven in ons land. Dat zij zich niet onder druk laten zetten om meer en strenger te bekeuren dan vroeger.

Gebed 2: Landelijke overheden
* Bid voor de wetgeving. Bid dat alleen wijze wetten door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.
* Bid dat goddeloze wetten met kracht worden afgewezen.
* Bid voor Daniels die Godvrezende/erende adviezen geven. Bid dat ze met autoriteit zullen spreken en dat er naar hen geluisterd zal worden.
* Bid voor Jozefs in de magere jaren die eraan (lijken te) komen.
* Bid dat de christenen in de overheid extra moedig zullen zijn om helder uit te spreken en niet te zwijgen waar ze moeten spreken.
* Bid voor een toename van gebedsgroepen in alle lagen van de overheid.

Maak een gratis website.