Gebed, woensdag 17 juni 2020

17-06-2020

Geroepen om de werken van de duisternis in het licht te brengen

"En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.
Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.
Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten." Efeze 5: 11-14

Soms schreeuw ik het uit naar God als ik deze wereld een kant zie opgaan die onze ergste vermoedens doet waar worden. Ik ben blij met mijn God, want vanuit die relatie blijf ik optimistisch door de hoop die Hij elke dag weer in mijn hart legt.

Toch rijst er een vurig verlangen om de onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren. Dit vurige verlangen wordt gevoed door mijn Heer Jezus die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken.
Als dit zo is en Hij is het hoofd van het lichaam waarvan wij deel uit maken, laten wij dan niet alleen maar waakzaam zijn, maar onze vrienden, familie, broers en zussen erop wijzen dat Hij ons roept om een leger te vormen in gebed en in geestelijke daadkracht.

"Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.
Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou." 1Joh.3: 7-8

De scheiding tussen licht en duisternis wordt steeds groter. De geheime agenda's van overheden en machten die daarboven zijn gesteld worden zichtbaar. En toch is het voor velen moeilijk om te zien.
De eenzijdige beïnvloeding vanuit de media, aangestuurde wereldwijde betogingen, kunstmatige intelligentie, robot en mens die samengevoegd worden. Welke rol speelt 5G (6G en 7G) hierin? Waarom moet de wereld ingeënt worden? Waarom zijn er in de farmaceutische industrie monopolieposities gegeven aan o.a. Bill Gates? Waarom laten we de economie wereldwijd instorten? Welke rol speelt de kerk hierin? Hebben christenen überhaupt nog enige invloed of staan zij onder controle van seculiere machten? Wat heeft de klimaatdiscussie hiermee te maken? En de LHBT-discussie?
Laten we bidden. Bidden in de Geest!

Gebed 1: Geopende ogen
* Heer, help mij mijn denken te hervormen naar Uw Woord. Dat ik de situatie van vandaag kan herkennen in Uw Woord.
* Dank U dat ik zeker weet dat U alles in handen hebt en ik niet bang hoef te zijn. Help mij om mij steeds over te geven aan U, zodat elke angst verdwijnt. Dank U dat ik zal overwinnen in Uw liefde en kracht!
* Heer open onze ogen opdat wij zullen zien. Open onze oren opdat wij mogen horen. Dat wij de praktijken van de duisternis zien. De programma's die al eeuwen en in het bijzonder de laatste 6 decennia in het geheim zijn voorbereid.
* Heer geef ons zicht op agenda's en bedoelingen van illuminatie, vrijmetselarij, de cult etc. Doe mijn inzicht groeien in hoe zij allen instrumenten zijn van de god van deze eeuw.
* Heer, leidt mij in het informatie verzamelen, leid mij naar de juiste bronnen. Brengt mij in contact met mensen van wie ik kan leren.
* Help mij de werkwijze van de vijand te doorzien. Hoe hij ons verleidt om met labels als 'complot-theorie' eerlijke vragen in de doofpot te stoppen. Of om ons te verschuilen achter onze 'Nederlandse nuchterheid' die eigenlijk meer 'naïviteit' is gebleken. Zet mij daarvan vrij, Vader!
* Verlos ons van de Nederlandse nuchterheid die we zo hoog achten.
* Heer wilt U mij helpen om al dit ingrijpende een plekje te geven. Heer het voelt als een rouwproces omdat het zo groot is en zo onwerkelijk lijkt.

Gebed 2: Daadkracht
* Heer geef mij daadkracht en focus op de plaats waar U mij heeft bedoeld. Bij de mensen waar U mij draagvlak hebt gegeven.
* Heer haal alle valse schroom weg en laat mij spreken vanuit Uw wijsheid. Laat mij niets achterhouden en volledig in Uw kracht gaan staan. Ik weet dat U mij vrede geeft en woorden. Heer raak mijn lippen aan met een gloeiende kool en laat mij spreken.
* Heer, toon mij thuis, op het werk en in de kerk waar ik mag gaan. Heer ik stel mij als Uw dienaar beschikbaar.

Gebed 3: Hoop voor de volkeren
* Jezus U bent de hoop voor de volken. De naam van Jezus bid ik uit als een banier boven de landen(top 10) met christenvervolging: Noord Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan, Eritrea, Soedan, Jemen, Iran en India.
Vader wat was de vervolgde kerk ineens dichtbij nu wij zelf vervolging krijgen. Voor het eerst bracht U tranen voor de vervolgde kerk. Ik wil deze hypocrisie aan U belijden en U nederig danken, maar ook mijn broers en zusters danken in het besef dat zij harder voor ons bidden dan wij voor hen.
* Heer wat een leger hebben wij. Wat een kracht. De tijd is aangebroken dat wij zullen gaan doen wat U heeft gedaan en zelfs meer dan dat! Heer laat de gemeente opstaan in haar eenvoud. Laat de rivier van hoop gaan stromen in Nederland.
Geef hoop Heer in de verhoring van bovenstaande gebeden. Dat wij geen slapende bruidsmeisjes zijn, maar klaarwakker met de lampen gevuld met olie.
* Laat Uw gemeente het organisme worden zoals U het bedoeld heeft.
Verwijder de strakke door mensen gebouwde organisatie die dodelijk kan werken.
Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Ik prijs Uw grote naam, de naam van Jezus, halleluja!

Lied: Jezus hoop van de volken
https://youtu.be/9VTwEaHCJ9I

Maak een gratis website.