Gebed, woensdag 20 mei 2020

20-05-2020

Het Vaderschap van God.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt: moge Hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn Geest wordt gesterkt. Ef.3:14-16
Terwijl er veel te doen is over moeder aarde, hebben we vaak weinig begrip van Vader God.
Hij is degene die ons helpt om geplant en geworteld te zijn in liefde. De liefde van de Vader is een onwrikbaar fundament onder ons leven. We mogen ons geborgen weten, overtuigd van Zijn liefde, verzekerd van de bedoelingen van God met ons.
Maar hoe diep zit dat vertrouwen werkelijk?
We zéggen wel gemakkelijk "God zal voor ons zorgen", maar ervaren we de diepte daarvan op hartsniveau?
Daarom spreekt de Bijbel over geworteld zijn. Wortels groeien diep en zorgen ervoor dat een boom niet omvalt. Door op diep niveau in ons hart overtuigd te zijn van Gods liefdevolle motivatie kunnen we ons verzekerd weten van ten eerste Zijn Vaderliefde, ten tweede Zijn ontferming en ten derde van Zijn waarheid.
Liefde drijft alle angst uit ons weg. Waarheid maakt ons vrij. Ontferming van de Vader zorgt ervoor dat we beseffen dat er een vangnet onder ons is.
Waarheid is onlosmakelijk met Gods Vaderliefde verbonden. Want de waarheid maakt je vrij van leugen die je tot verkeerde conclusies zou leiden, waardoor je verkeerde keuzes zou maken en een verkeerde weg zou inslaan. Alleen in de vrijheid van de waarheid kan de liefde onbelemmerd bloeien.
Zelfs van de angst voor de dood heeft Jezus ons verlost.
Hij zei "Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna." (Mat 10:28) Kan ik echt zo van angst bevrijd worden zoals hier wordt gezegd?
Ja! Vaders Liefde is de grote kracht achter deze transformatie!

Lied: Ik weet hoe goed mijn God is
https://godspreekt.nl/video-s/ik-weet-hoe-goed-mijn-god-is

10 - 11 uur
Gebedsonderwerp: groei van Gods Vaderliefde in onze harten
Gebed 1 : Mijn hart
* Ik bid dat ik de Vader mag leren kennen zoals Jezus hem heeft laten zien. Laat mij op een dieper niveau beseffen dat ik geborgen ben, dat Uw hart naar mij verlangt. Drijf alle angst uit mijn hart weg.
Gebed 2 : Wie ik ben voor mijn omgeving
* Vader ik verlang ernaar dat anderen ook uw diepe liefde gaan ervaren. Ik bid dat mensen zien dat ik door Uw liefde ben veranderd, dat ze Uw werk in mijn hart zullen herkennen. Help hen om het grote wonder in mijn leven te herkennen, de wedergeboorte van mijn hart.
* Help mij om onbelemmerd over U te spreken en over Uw wonder in mijn hart.
Gebed 3: De dingen die ik doe
Matt 5:16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
* Help mij Vader, om te laten zien aan anderen dat u van ze houdt. Hoe kan ik een zegen zijn voor mensen om mij heen?
* Waaruit kan ik laten blijken dat u hen wilt losmaken uit de slavernij van zonde en angst? Hoe kan ik waarheid brengen op een manier die aansluit bij waar de ander is.
* Vader, ik bid voor de mensen bij wie de liefde afketst, mensen met verwondingen op het gebied van het Vaderschap. Laat uw liefde doorbreken in hen zodat ze ook geworteld en gegrond worden in Uw liefde, zodat ze niet langer onstabiel, heen en weer geslingerd worden door allerlei dwaling van mensen die misleiden.
Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt.. Ef.4:14

14- 15 uur
Gebedsonderwerp: actualiteit
Gebed 1: opening na de lockdown
* Bid voor rust en wijsheid over de horeca, de scholen, de winkels, de bedrijven nu alles zich weer voorbereidt op heropening.
* Bid voor goede moed en collegialiteit om er samen het beste van te maken.
* Bid voor ongedachte mogelijkheden en creativiteit zodat er met vreugde en plezier toegegroeid kan worden naar de opening.
* We bidden voor verlossing van angst en van onrust. Dat de sfeer van rust niet verloren gaat.
* We bidden voor bescherming dat de ziekte inderdaad niet verder zal toeslaan.
* We bidden voor orde, geduld en rust bij de bevolking als alles weer gaat beginnen.
Gebed 2: corona
* We bidden voor de coronapatienten die er nog zijn, voor kracht en genezing en ontmoeting met God.
* We bidden dat de eenvoudige medicijnen die in de eerste fase helpen maar verboden zijn, vrijgegeven zullen worden.
* We danken voor Gods bescherming in de afgelopen maanden dat er toch maar plm 5500 doden zijn gevallen (zijn er natuurlijk tóch 5500 te veel) en dat velen genezen zijn.
* We bidden voor eerlijke berichtgeving, en dat mensen die met oneerlijke belangenverstrengeling een plek van invloed innemen, van die plek zullen verdwijnen.
* We bidden dat ons volk snel leert reageren op onrecht, zodat dat niet door en door kan gaan.
* We zegenen de regering en overheden met wijsheid en verstand om alle processen te begeleiden.

Maak een gratis website.