Gebed, woensdag 24 juni 2020

24-06-2020

Gebed, woensdag 24 juni 2020

Vandaag de tweede 'Esther dag'.
Gisteren riepen we op om drie dagen apart te zetten om God heel specifiek te zoeken voor verlossing van de geest van controle in ons land.

In Esthers tijd zou het hele Joodse volk uitgeroeid worden. Er was geen andere hoop, dan dat GOD ZELF zou ingrijpen. Hij deed dat glansrijk. Esther won de gunst van de Koning, die haar verzoek inwilligde. Vervolgens ontvouwde zich een zeer bijzondere samenloop van confronterende gebeurtenissen. Niks was toevallig. Wat een verbazingwekkend verhaal!

Ook wij willen naar God Zelf kijken, nu ook wij met zo'n grote en ernstige vijand te maken hebben. Niet alleen als land, maar ook als Europa en als hele wereld. In andere apps hebben we al uitgelegd dat wij de indruk hebben dat het systeem waar we mee te maken hebben, in feite het 'beest' is dat in Openbaring 13 opkomt. Het beest dat de hele wereld verleidt. Door verleiding en misleiding brengt het de hele wereldbevolking onder zijn knellende macht.

Heeft het dan wel zin om te bidden als het tóch komt, zoals beschreven staat in de Bijbel?
Wie weet heeft Esther dat ook wel gedacht: heeft dit wel zin? De vijand is zo groot!
Maar zij brak door haar angst en passiviteit heen, zocht God en ging er helemaal voor.

Waarom zouden wij dat ook doen?

1) Je land zomaar overgeven aan de vijand is nooit een goede strategie. Jakobus zegt in Jak. 4:7: 'Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden'. Wij zijn geroepen om weerstand te bieden aan het kwaad en, net als onze Heer, uit te trekken voor 'waarheid, ootmoed, en recht', dus voor gerechtigheid. Jezus gaat komen om RECHT te brengen. Hij gaf zijn leven daarvoor. Dus ook wij kunnen nooit onrecht maar door laten gaan zonder weerstand te bieden. Dat past niet in Gods Koninkrijk! Lees Psalm 45.

2) Door nú weerstand te bieden gaat God ons nog meer scherpen op ZIJN agenda. Onze ogen gaan meer open voor de geestelijke strijd, en hoe die te voeren. Het is een TRAINING van ons hart, ons denken, ons begrijpen.....om te snappen wat er gebeurt en hoe we moeten reageren. Het brengt ons in een andere modus: namelijk van kunnen aanvaarden dat het oorlog is. En we gaan vanzelf zoeken naar de bronnen die God voor ons heeft klaarliggen. In feite helpt het ons om ons voor te bereiden op wat hierna komt.

3) Jesaja 60:1,2 zegt dat er donkerheid over de natien komen zal en duisternis over de aarde, maar dat over óns Gods licht opgaat!! Als dat zo is, zal het dus niet overal even donker zijn. De mate van duisternis is altijd afhankelijk van het llicht dat op een plaats is. Daarom is het van zo groot belang hoe wij Jezus toegewijd zijn, en hoe Woord & gebed & aanbidding ruimte krijgt in ons persoonlijk leven en in ons land. Immers: het gebed van de rechtváárdige vermag veel. Sodom kon alleen gered worden door een bepaald aantal rechtvaardigen in de stad. Wie wit is worde witter en wie donker is worde donkerder. Wij bidden omdat we verlangen dat ons land in de eindtijd een plek van licht zal zijn!

4) Of het 'beest' nou veel of weinig ruimte krijgt in een land of stad, voor niemand zal dit een rústige tijd worden. Maar één ding is zeker: Jezus gaat komen en dit feit is alle strijd waard! We zullen door alle beproeving heen uitgroeien tot een prachtige stralende Bruid voor Jezus!

Gebed: jouw focus
* Kijk naar Jezus en naar Zijn Woord, en besteed veel tijd met Hem in gebed, aanbidding en voorbede. Vraag Hem jouw hart te vullen met toename van 'eerste liefde'. Hij IS onze liefde, de liefde van ons hart. Dit is aĺtijd het eerste en belangrijkste punt. Zo houden we onze kruiken vol met olie. En groeit de Bruidsliefde in ons hart. Oefen jezelf om Zijn stem steeds beter te horen en te gehoorzamen.
* Zoek anderen op om samen over deze dingen te praten en te bidden.
* Bid en overdenk hoe jij kunt opstaan en jezelf kunt trainen in weerstand bieden.
* Informeer jezelf breed, vergelijk wat je hoort met elkaar, gebruik je logisch verstand en zoek biddend.
* Bid dat God je voegt aan andere wakkere en dappere (gebeds)strijders.

Gebed: Nederland
* Dank voor de mensen die zich enorm inzetten om de waarheid aan het licht te brengen in ons land.
* Bid voor bescherming voor hen, voor kracht, voor vruchtbare samenwerking, voor wijsheid.
* Bid voor een breed bewustworden in de samenleving.
* Donderdag om 11:00uur vindt de rechtszitting plaats aangespannen tegen de Staat der Nederlanden vanwege de onwettige aanpak van de crisis en de maatregelen. Wees je bewust dat het ook óns proces is. Bid voor zoveel mogelijk vakgebieden die zich in dit proces herkennen en dit gaan ondersteunen. Blijf bidden voor een rechtvaardig rechter, en rechtvaardig proces! Hoe zal God ingrijpen op ons bidden hierin? Overweeg of je biddend aanwezig wilt zijn.
* Vandaag, woensdag, vindt zo'n proces tegen de Staat in Belgie plaats. Bid ook daarvoor. Er vindt in Europa steeds meer samenwerking plaats. Bid voor de doorbraak van Gods rechtvaardigheid!
* Het aanbieden van de petitie is uitgesteld, je kunt nog tot de 25e juni tekenen. Het is al wel de grootste petitie ooit, namelijk al 488.000 handtekeningen.
* Vraag God om in te grijpen in de loop van de gebeurtenissen. En bid dat we Zijn Hand zullen herkennen.


Maak een gratis website.