Gebed, woensdag 27 mei 2020

27-05-2020

WOENSDAG 27-05-2020

Zijn streken zijn ons niet onbekend (2 Kor.2:11)

Zaterdag hadden we het over verleiding en misleiding. En gisteren lazen we hoe Jakob door bedrog de eerstgeboorte-zegen verwierf.

Goed om hierover na te denken en te bidden, zeker nu we in zo'n vreemde tijd leven, waarin we ons (ik tenminste wel) hier en daar toch wel bedrogen kunnen voelen.

Toch klopt dit gevoel precies met wat de Bijbel beschrijft over de eindtijd.

Een keer toen we aan het bidden waren, kwam deze gedachte als een pijl binnen: het lijkt wel het witte paard uit Openbaring 6:1. Wanneer Jezus het eerste zegel opent, komt er een wit paard tevoorschijn, dat uitgaat over de aarde, overwinnende om te overwinnen.

In eerste instantie zou je kunnen denken dat het witte paard Jezus is, maar Hij doet net zelf het eerste zegel van de boekrol open... Het lijkt niet waarschijnlijk dat Hij er dan meteen zelf uit zou komen... ook niet als je de volgende paarden in de rij bekijkt.... Bovendien gaat Zijn intree in Openb.19 heel ánders.

Als je ook andere Bijbelgedeelten erbij betrekt, groeit de vraag: zou dat paard de VERLEIDER kunnen zijn... die over de aarde uitrijdt... overwinnende om te overwinnen? Precies de situatie van Luc.21:34/35 - 'plótseling, als een klapnet, over allen die over de aarde gezeten zijn'. Kroon (corona) op zijn hoofd, boog (dat verbeeldt allerlei doelen en verbonden) in zijn hand. Kijk eens naar de meeste regeringen die overal dezelfde maatregelen treffen, en uiteindelijk (al dan niet bewust) de Nieuwe Wereld Orde ruimte geven.

Zou dit witte paard de Grote Verleider kunnen zijn? En zou dit het begin kunnen zijn van het zichtbaar worden van het 'beest' uit Openbaring 13? Het beest dat 'door zijn betoveringen alle volken verleidt' (Openb.18:23)? Zodat de hele wereld het beest met verbazing achterna gaat (Openb.13:3)? Zodat het diegenen die het verbond niet nauwkeurig naleven door vleierijen doet afvallen van de Levende God (Dan.11:32)?

Oeps, goed om hierover na te denken.

Gebedsonderwerp: de streken van de vijand doorzien.

Gebed 1: Kerk en gezin

* Heer, we belijden onze angst om over de eindtijd te lezen in Uw Woord. We bidden: bekrachtig ons hart en ons geloof, doe ons beseffen dat U met het oog op ons welzijn van tevoren hebt verteld wat er gaat gebeuren. U wilde niet dat we overvallen zouden worden maar dat we voorbereid zouden zijn.

* We bidden Heer, dat Uw Kerk in Nederland een grote ijver ontwikkelt om Uw Woord te bestuderen over de eindtijd. Dat we daar met elkaar in groepjes en kerken over gaan zoeken en brainstormen. We bidden dat dit ons niet meer zal scheiden, maar ons juist zal samenbinden.

* Haal ook uit onze gezinnen het taboe over de eindtijd weg. Dat we met onze kinderen en kleinkinderen zullen zoeken en praten over de tijd die komt. We bidden dat we zullen 'waken en bidden om te kunnen ontkomen' voor zover mogelijk, en zullen 'blijven staan voor Uw Aangezicht'. (Luc.21:36)

* We danken U dat we gaan groeien in autoriteit en Geest-kracht als we de vijand in de ogen gaan kijken. Dank U dat U de vijand glansrijk overwonnen hebt en dat Hij die in óns is, véél meer is dan die in de wereld is!! Leer ons leven in Uw overwinning!

Gebed 2: beweging van waarheid in ons land

* We bidden voor diepe honger in ons volk naar God en Zijn Woord, naar begrip van de eindtijd zoals in de Bijbel beschreven staat.

* We bidden voor een ijver bij onze bevolking om waarheid te zoeken en te herkennen in de wirwar van informatie.

* We danken U voor klokkenluiders in onze samenleving die opstaan voor waarheid. We bidden Uw bescherming over hen en hun gezinnen, en we bidden dat deze weg van zoeken hen uiteindelijk aan Uw voeten brengt.

* We bidden voor meer mensen die moed vatten om vreedzaam op te staan voor waarheid en rechtvaardigheid, zodat dit uitgroeit tot een waardige beweging van recht en gerechtigheid in ons land. We bidden ook om creatieve werkvormen en voorzieningen daarvoor.

* Het bezwaar tegen 5G is maandag door de rechters afgewezen. We bidden voor hoger beroep en dat ons volk massaal de werking van 5G gaat uitzoeken en gaat opkomen voor bescherming van de gezondheid van onze bevolking!

Maak een gratis website.