Gebed, woensdag 6 mei 2020

06-05-2020

Hier ben ik - Hineini

'Derhalve broeders, bezweer ik u bij de barmhartigheid Gods, uw lichamen aan te bieden als een levende offerande, heilig en welgevallig aan God; als een redelijke eredienst uwerzijds.

Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt.'

Hebr.12:1

Paulus dringt er heel sterk op aan om onszelf over te geven aan God, onszelf op het altaar te leggen als een offer. Dat betekent onder andere "niets meer van mezelf".

Stoppen met jezelf in dienst van de zonde te stellen.

Dat is geen passieve overgave, Paulus bedoelt niet dat we ons hoofd leegmaken, stoppen met denken en wachten tot er iets bovennatuurlijks gebeurt.

Hij roept op om ons inzicht te vernieuwen en te kunnen onderscheiden wat het is dat God van ons verlangt. Dat mogen we toetsen: Is het goed, is het welbehaaglijk?

Bied jezelf aan God aan.... Hier ben ik Heer! Wat mag ik voor U doen Heer?

Lied: Jezus alleen/Ik kies vandaag (Kinga Ban)

https://youtu.be/CJh5uW2GJTI

⏰10 - 11 uur

Gebedsonderwerp: Gezinnen

Gebed 1: weest niet gelijkvormig aan deze wereld

* Heer, wilt U bewustheid in ons en onze gezinnen bewerken dat we zien waar de wereld oprukt. Laat ons onderscheiden wat onkruid is in onze thuissituatie, en hoe dat verwijderd kan worden, en vervangen door het goede.

*Beschermt U de gezinnen tegen de invloeden van de wereld en haar entertainment.

Gebed 2: Gods wil: het goede, welgevallige en volkomene

* Help gezinnen om te ontdekken wat Uw goede en volmaakte wil is. Hoe kunnen ze dichter bij U leven als persoon en als gezin. Help hen om als gezin te bidden, Bijbel te lezen, liederen te zingen enz.

*We bidden voor helderheid en scherp geestelijke inzicht voor vaders en moeders, en dat ze hun kinderen daarin onderwijzen. Dat de Bijbel daarin leidraad is.

* We bidden voor leergierigheid bij kinderen, ook bij tieners. Dat het ontdekken van de waarheid en de geestelijke werkelijkheid uit de Bijbel een verborgen schat blijkt die hen enthousiast maakt voor God.

Gebed 3: vergeet de gastvrijheid niet

* Bid dat gezinnen gasten aan tafel of op de koffie uitnodigen. God wil de eenzamen plaatsten in een huisgezin. Sommigen hebben zonder het te weten engelen onderdak gegeven.

* Bid dat we weer elkaar weer kunnen omarmen en manieren zien hoe de social distancing te overbruggen.

⏰14 - 15 uur

Gebedsonderwerp: Actuele corona-situatie

Gebed 1: zieken en verzorgenden

* Dank God dat het aantal zieken en dodelijke slachtoffers omlaag is gegaan.

* Bid voor zieken, vechtenden op de IC's, bid voor goede aanpak en liefdevolle zorg. Voor ontmoetingen met God en de Bijbel in deze tijden.

* Bid voor kracht en verfrissing voor de verzorgenden in ziekenhuizen, zorginstellingen en de wijken.

* Bid voor Gods nabijheid en wijsheid voor familieleden en nabestaanden.

Gebed 2: waarheid

* Bid voor nog meer waarheid en duidelijkheid over het virus. Licht op wat er achter de schermen gebeurt.

* Weersta de angst in het land en proclameer Gods vrede en vrijheid.

* Bid om alertheid en waarheidsliefde bij de bevolking en bij de media. Moed om eerlijk te zijn.

Gebed 3: maatregelen

* We bidden voor de regeerders, dat wijze mensen de meeste invloed zullen hebben.

* We bidden Gods heerschappij over ons land, door de beleidsmensen heen.

* We bidden dat verkeerde agenda's aan het licht komen en verworpen.

* We bidden een snelle normalisering van de samenleving.

* We bidden om creativiteit en goddelijke hulp voor ondernemers.

Dank voor je gebed en gezegende dag

Maak een gratis website.